Laseczki – grupa Gram-dodatnich bakterii w kształcie pałeczek, których charakterystyczną cechą jest zdolność do tworzenia przetrwalników. Poza nielicznymi wyjątkami są jedyną grupą bakterii zdolną do ich produkcji[1]. Należą do typu Firmicutes[2]. W piśmiennictwie obcojęzycznym w odniesieniu do kształtu nazywane są bacillus (pałeczka).

Laseczki woskowe barwione metodą Schaeffera-Fultona z widocznymi zielononiebieskimi przetrwalnikami

PrzykładyEdytuj

Laseczki tlenoweEdytuj

Do tlenowych i względnie tlenowych laseczek należą bakterie z rodzaju Bacillus (na przykład laseczka wąglika, laseczka sienna), bakterie z rodzaju Sporolactobacillus oraz Sporosarcina[1] (rodzaj ten obejmuje zarówno bakterie w formie pałeczek, jak i ziarniaki[3]).

Laseczki beztlenoweEdytuj

Do laseczek beztlenowych zalicza się bakterie z rodzaju Clostridium, między innymi laseczkę tężca, laseczkę jadu kiełbasianego oraz bakterie z rodzaju Desulfotomaculum[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Hans G. Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 134. ISBN 83-01-13999-4.
  2. Michael Galperin. Genome Diversity of Spore-Forming Firmicutes. „Microbiology spectrum”. 1 (2), 2013. DOI: 10.1128/microbiolspectrum.TBS-0015-2012. 
  3. Michael Goodfellow i inni, Sporosarcina, [w:] Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria, John Wiley & Sons, Inc., 2009, s. 377.