Laser azotowy

Laser azotowy - laser gazowy, którego ośrodkiem czynnym jest azot. Jest to laser trójpoziomowy, czyli górny poziom laserowy jest bezpośrednio pompowany. Laser azotowy najsilniej emituje w ultrafiolecie dla długości fali 337,1 nm i pracuje wyłącznie w trybie impulsowym.

Sprawność laserów azotowych jest stosunkowo niska, najczęściej wynosi ona około 0,1%. W literaturze można znaleźć kilka przypadków mówiących o laserach azotowych osiągających do 3% sprawności.

ZastosowaniaEdytuj