Lawonicha

białoruski taniec ludowy

Lawonicha - białoruski taniec ludowy w metrum parzystym. Nazwa pochodzi od popularnej białoruskiej piosenki ludowej, zaczynającej się słowami "А Лявоніху Лявон палюбіў..." ("A Lawonichę Lawon pokochał..."). Taniec posiada zwykle metrum na dwie czwarte, w którym zaznacza się wyraźna trzytaktowa fraza (cztery ósemki | dwie ósemki - ćwierćnuta| dwie ósemki - ćwierćnuta) a trzy ostatnie dźwięki wzmocnione są charakterystycznym przytupywaniem.