Leśniczówka (budynek)

Dom, zagroda w lesie, mieszkanie leśniczego, niekiedy wraz z zabudowaniami gospodarskimi

Leśniczówkabudynek służący za mieszkanie leśniczemu i będący jednocześnie siedzibą leśnictwa.

Leśniczówka w Młotach
Leśniczówka w Szklarach

Leśniczówki, które nie pełnią już własnych funkcji, adaptowane bywają jako obiekty hotelowe lub restauracyjne, ze względu na swe położenie, najczęściej w głębi lasu. Niektóre z nich uzyskują status administracyjny śródleśnej osady.

Zgodnie ze schematem aplikacyjnym załączonym do nieobowiązującego już rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, mogła być zaliczana do rodzaju miejscowości[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125)