Legendarni biskupi wrocławscy

lista w projekcie Wikimedia
Biskup Gotfryd burzy posągi pogańskie

W 1000 r. podczas zjazdu gnieźnieńskiego utworzono diecezję wrocławską. Jej pierwszym biskupem został Jan, o którym nic więcej nie wiadomo. Diecezja wrocławska upadła w wyniku tzw. reakcji pogańskiej (1031/1032) i najazdu czeskiego księcia Brzetysława I (1038). Kolejnym historycznym biskupem był Hieronim, który objął rządy dopiero w 1051 roku.

Ze źródeł historycznych wiadomo, że podczas reakcji pogańskiej biskup musiał opuścić Wrocław i zamieszkał w Smogorzowie koło Namysłowa, a następnie w Ryczynie koło Brzegu. W 1390 r. książę Ludwik I brzeski polecił przeprowadzić prace poszukiwawcze w Ryczynie. Były to pierwsze wykopaliska na ziemiach polskich. Lista legendarnych biskupów wrocławskich uważana za wymysł jej autora znana jest m.in. z Katalogu biskupów wrocławskich Jana Długosza:

  • Gotfryd
  • Urban
  • Klemens
  • Lucillus
  • Leonard
  • Tymoteusz

Biskup Gotfryd został upamiętniony w katedrze wrocławskiej w epitafium kanonika Karla Gebella (zm. 1671 r.), które znajduje się w pobliżu głównego wejścia na pierwszym filarze od strony północnej. Jego częścią jest płaskorzeźba Biskup Gotfryd burzy posągi pogańskie wykonana w 1732 r. przez Johanna Georga Urbanskiego według projektu Christophorusa Tauscha.

BibliografiaEdytuj

  • Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Ślasku, t. 1, cz. 1, Warszawa 2003, s. 61.