Legislator

zawód prawniczy

Legislator – zawód prawniczy, którego wykonywanie polega na fachowym wsparciu organów władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

W Polsce legislatorami są: pracownicy urzędów państwowych, członkowie korpusu służby cywilnej oraz pracownicy samorządowi, którzy w ramach obowiązków zawodowych[1]:

Zawód legislatora nie jest w Polsce zawodem regulowanym i nie posiada samorządu zawodowego. W komórkach ds. legislacji, poza absolwentami studiów prawniczych, zatrudnia się również specjalistów po studiach administracyjnych, a także specjalistów merytorycznych obeznanych ze specyfiką zadań danego urzędu.

Organizacją społeczną zrzeszającą zawodowych legislatorów jest Polskie Towarzystwo Legislacji[2].

Legislatorzy mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych w szczególności przez Uniwersytet Warszawski, Uczelnię Łazarskiego oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Członek korpusu służby cywilnej, który ukończył studia prawnicze, może być skierowany do odbycia 12-miesięcznej aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji[3].

Wymagania kwalifikacyjne dla wybranych stanowisk pracy związanych z legislacją:
Urząd Stanowisko Wykształcenie Doświadczenie Dodatkowe wymagania Uwagi Źródło
Kancelaria Prezydenta RP główny specjalista ds. legislacji wyższe prawnicze 5 lat doświadczenia zawodowego aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji stanowisko samodzielne [4]
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów główny legislator wyższe prawnicze 7 lat stażu pracy [5]
starszy legislator wyższe prawnicze 6 lat stażu pracy
legislator wyższe prawnicze 5 lata stażu pracy lub 2 lata stażu pracy i aplikacja legislacyjna
młodszy legislator wyższe prawnicze
Rządowe Centrum Legislacji główny legislator wyższe prawnicze 4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo [6]
starszy legislator wyższe prawnicze 3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo
legislator wyższe prawnicze 2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo
młodszy legislator wyższe prawnicze
Korpus Służby Cywilnej główny specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych lub aplikacja legislacyjna stanowisko samodzielne w służbie cywilnej [7]
główny specjalista wyższe
starszy specjalista,

specjalista,

referendarz

wyższe stanowisko specjalistyczne w służbie cywilnej
referent prawny wyższe prawnicze lub administracyjne
specjalista do spraw legislacji wyższe prawnicze 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych lub aplikacja legislacyjna
Urzędy samorządowe główny specjalista do spraw legislacji wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych lub aplikacja legislacyjna stanowisko urzędnicze [8]
referent prawny wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska

PrzypisyEdytuj

  1. Prawnik legislator. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. s. 1, 2. [dostęp 2018-02-04].
  2. Polskie Towarzystwo Legislacji, legislacja.org.pl [dostęp 2020-09-03].
  3. Art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1691).
  4. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2018 r. poz. 1263).
  5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1283).
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 578).
  7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 689 i Dz.U. z 2021 r. poz. 797).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936).