Legitymacja szkolna

Legitymacja szkolnalegitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego[1]; dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Legitymacja ma formę kartonika o wymiarach 72×103 mm; w lewym górnym rogu legitymacji jest miejsce do wklejenia fotografii (formatu 30×42 mm) jej posiadacza. Oprócz imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania ucznia w legitymacji znajduje się numer legitymacji, pieczęć podłużna szkoły i podpisy (osoby wystawiającej i posiadacza), a na odwrocie miejsce na wpisy i pieczęcie, określające termin ważności legitymacji.

Wzór MENiS-II/180/2, awers
Wzór MENiS-II/182/2, rewers
Legitymacja szkolna wystawiona w roku 1967

Zgodnie z nieobowiązującym już rozporządzeniem MEN opublikowanym w Dz.U. z 2010 r. nr 97, poz. 624, wydawanie i ewidencja wydanych legitymacji było obowiązkiem szkoły, do której uczęszcza uczeń. Nowe wzory legitymacji, opublikowane w tym rozporządzeniu obowiązywały od 1 stycznia 2007 i różniły się od poprzednio obowiązujących tym, że na rewersie legitymacji znajdował się napis „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego[2]. Oprócz tego rozporządzenie z 2002 roku wprowadziło rozróżnienie legitymacji dla uczniów zdrowych oraz dla uczniów niepełnosprawnych: odpowiednio wzór MENiS-II/180/2 w kolorze różowym i MENiS-II/182/2 w kolorze żółtym. Starsze wzory legitymacji (z lat 50.-80. XX wieku) były zasadniczo identyczne z obecnie obowiązującymi z tą różnicą, że inne były zasady udzielania zniżek w środkach komunikacji[3] i inny był w związku z tym tekst wydrukowanej na rewersie informacji; nie było rozróżnienia pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi i zdrowymi – blankiety legitymacji były dla wszystkich uczniów różowe.

Na podstawie rozporządzenia MEN opublikowanego w Dz.U. z 2015 r. poz. 23, został zmieniony wzór legitymacji szkolnych poprzez zamieszczenie miejsca na wpisanie numeru PESEL. Legitymacje dotychczasowego wzoru mogą być nadal wydawane, jednakże zgodnie z § 2 ust. 2 wspomnianego wyżej rozporządzenia, legitymacje dotychczasowych wzorów mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie. Jednocześnie na odwrocie legitymacji dotychczasowego wzoru osoby upoważnione przez dyrektora danej szkoły są zobowiązane dokonać adnotacji zawierającej numer PESEL i potwierdzić ten wpis małą pieczęcią urzędową. Powyższe rozporządzenie zmienia również wzór legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych. Ponownie zostały one ujednolicone kolorystycznie z legitymacjami uczniów zdrowych. Wyróżniają się jedynie innym symbolem MEN na rewersie – MEN-I/50a/2 dla uczniów zdrowych oraz MEN-I/50a-N/2 dla uczniów niepełnosprawnych. Od 17 czerwca 2023 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r. poz. 1120).

Elektroniczne legitymacje szkolne[4] edytuj

Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych zakłada rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wydane w 2018 r.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów, jak i ich rodziców, którzy wielokrotnie wnioskowali o wprowadzenie legitymacji w postaci elektronicznej. Elektroniczne legitymacje mogą być używane przez uczniów od 1 września 2018 roku.

GIODO a PESEL ucznia na legitymacji edytuj

2 marca 2015 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie dotyczących danych umieszczanych na legitymacji szkolnej, sugerując, że ujawnianie numeru PESEL ucznia w legitymacji szkolnej jest zbędne[5].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Zniżki te obecnie wynoszą na kolei 37% ceny biletu w przypadku zakupu biletu jednorazowego oraz 49% w przypadku zakupu biletu miesięcznego, natomiast w przypadku autobusów dotyczą jedynie biletów miesięcznych.
  2. Zamiast wcześniejszego „Uprawnia do ulgi 50% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w klasie 2 oraz do korzystania z biletów miesięcznych szkolnych z ulgą 50% przy przejazdach autobusami komunikacji zwykłej z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem”.
  3. Bilety „szkolne” miały wówczas zniżkę 33%.
  4. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej: Elektroniczne legitymacje szkolne – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2018-01-25. [dostęp 2018-01-28]. [zarchiwizowane z tego adresu].
  5. 2015 – GIODO. archiwum.giodo.gov.pl. [dostęp 2020-03-02].