Legitymacja szlachectwa

Legitymacja szlachectwa – weryfikacja szlachectwa przed urzędem heroldii.

"Swiditielstwo" heroldii rosyjskiej z 1891
Certyfikat stanowy z zab. austriackiego
Legitymacja szlachectwa wydana przez Heroldię Królestwa Polskiego

W Rzeczypospolitej nie była znana z uwagi na brak heroldii. Podobną nieco funkcję urzędowego potwierdzenia szlachectwa pełniła nagana.

Stosowana w okresie rozbiorów przez heroldie wszystkich państw zaborczych (na terenie zaboru rosyjskiego działała heroldia Imperium Rosyjskiego, dla Królestwa Polskiego w latach 1832–1861 istniała Heroldia Królestwa Polskiego).

Niekiedy legitymacja szlachectwa wiązała się z udokumentowaniem prócz szlacheckiego pochodzenia również posiadania majątku ziemskiego.

Linki zewnętrzne edytuj