Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) (rzadziej Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe, Zagłębie Zachodnie, Zagłębie Miedziowe) – obszar przemysłowy w województwie dolnośląskim, złożony z 5 powiatów (głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, oraz miasto na prawach powiatu Legnica), zamieszkany przez ok. 0,5 mln mieszkańców.

LGOM jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie. Największym ośrodkiem LGOM jest miasto Legnica.

Geografia edytuj

 
Legnica
 
Głogów
 
Lubin
 
Polkowice

Położenie edytuj

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy znajduje się na Nizinie Śląskiej oraz Wzgórzach Dalkowskich, w północno-środkowej części województwa dolnośląskiego, w dorzeczach Odry i Kaczawy.

Do 1 stycznia 1999 pokrywał się w dużej mierze z obszarem ówczesnego województwa legnickiego. Gospodarczo oparty na eksploatacji złóż rud miedzi (górnictwo i hutnictwo) w zakładach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi „Polska Miedź” SA.

Podział administracyjny edytuj

Składa się z następujących miast: Legnicy, Lubina, Polkowic i Głogowa (miasta te, oddalone od siebie kolejno o ok. 20 km, niegdyś nazywane były czwórmiastem LGOM-u lub wręcz LeLuPolGłowem) oraz szeregu mniejszych miejscowości.

Powiaty Ludność Powierzchnia
Legnica 102 979[1] 56,29 km²
legnicki 54 744 744,6 km²
lubiński 106 966 711,99 km²
głogowski 90 249 443,06 km²
polkowicki 63 121 779,93 km²
Razem 418 059 2735,87 km²

Najważniejsze ośrodki LGOM edytuj

Miasta Ludność Powierzchnia
Legnica 102 979 56,29 km²
Lubin 75 357 40,68 km²
Głogów 69 608 35,11 km²
Polkowice 22 777 23,74 km²
Razem 270 721 140,87 km²

Tabela odległości poszczególnych ośrodków LGOM edytuj

Liczone od centrum do centrum

Miasta Głogów Polkowice Lubin Legnica
Głogów x 22 km 38 km 62 km
Polkowice 22 km x 16 km 40 km
Lubin 38 km 16 km x 25 km
Legnica 62 km 40 km 25 km x

Gospodarka edytuj

 
kopalnia Polkowice-Sieroszowice
 
Szyb „Bolesław” Kopalni „Lubin” KGHM „Polska Miedź”

W 2007 roku powstał Legnicki Park Technologiczny, inwestorem jest KGHM, w Legnicy działa też największa w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna – LSSE. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada również podstrefy w Głogowie, Lubinie oraz Polkowicach.

Górnictwo edytuj

Niskoprocentowe złoża miedzi (0,8-1,5%) występujące pomiędzy Bolesławcem a Złotoryją były eksploatowane przed 1945. Po II wojnie światowej wznowiono wydobycie w zatopionych przez Niemców kopalniach w Iwinach, Nowym Kościele i Wilkowie. Dzięki badaniom prowadzonym przez prof. Jana Wyżykowskiego doprowadziły do odkrycia w 1957 bogatych, ale głęboko położonych złóż miedzi zalegających pomiędzy Legnicą a Głogowem. LGOM zaczął się rozwijać od 1960, w 1968 uruchomiono kopalnie Lubin i Polkowice, w 1974 Rudna, po 1978 Sieroszowice[2].

Wydobycie rud miedzi odbywa się w następujących oddziałach wydobywczych KGHM:

W procesie wydobycia miedzi uczestniczą także:

Hutnictwo edytuj

Na sektor hutniczy w LGOM składają się następujące oddziały KGHM:

Energetyka edytuj

Przy hutach miedzi w Legnicy i Głogowie działają elektrociepłownie. W powiecie głogowskim w gminie Żukowice nieopodal Huty Miedzi Głogów” powstała farma wiatrowa zasilana przez 11 wiatraków[3].

Handel edytuj

Dużym zainteresowaniem w regionie cieszy się giełda w Lubinie i Legnicy oraz targowisko w Głogowie. Na terenie LGOM w ostatnich latach rozwinął się handel wielkopowierzchniowy, najwięcej sklepów wybudowało się w Legnicy, Lubinie i Głogowie. Dodatkowo handel dopełniają centra handlowe zlokalizowane w Legnicy (Galeria Piastów), Lubinie (Cuprum Arena), Głogowie (Galeria Glogovia) oraz liczne parki handlowe.

Transport edytuj

Transport drogowy edytuj

Drogi krajowe

Główne inwestycje drogowe

Publiczny transport zbiorowy edytuj

 
Autobus KM Głogów
 
Autobus MPK Legnica
 
Główny dworzec PKP na terenie Głogowa
 
Wjazd na dworzec PKP Legnica
 
Most Tolerancji – część DK12 nad Odrą w Głogowie

Komunikacja miejska:

  • W Głogowie transportem miejskim zajmuje się spółka „Komunikacja Miejska”, która oddelegowuje codziennie ponad 30 autobusów. Spółka obsługuje 12 linii, w tym 4 podmiejskie (linia: 2, 4, 5 i 11 kursująca m.in. do Jaczowa, Jerzmanowej, Smardzowa, Kurowic, Modłej, Łagoszowa, Szczyglic) we współpracy z gminami ościennymi.
  • W Lubinie obsługą komunikacji miejskiej zajmuje się miejscowe Przedsiębiorstwo PKS, które do obsługi tras wewnątrz miasta oddelegowuje codziennie ponad 30 pojazdów. Obsługują one 17 tras, z czego jedna jest linią sezonową, a sześć liniami podmiejskimi (do Chróstnika, Czerńca, Dąbrowy Górnej, Goli, Gorzycy, Kłopotowa, Księginic, Krzeczyna Wielkiego, Krzeczyna Małego, przysiółku Łazek, Miroszowic, Niemstowa, Obory, Osieka, Owczar, Składowic, Szklar Górnych, Siedlec, Krzeczyna Małego, Kłopotowa, i Ustronia). Przejazdy autobusami są bezpłatne.
  • W Polkowicach komunikacja miejska to trzy autobusy, które obsługuje PGMiKM w Polkowicach. Kursują z osiedla Polanka do Polkowic Dolnych i z powrotem, kilkanaście razy dziennie, przez całe miasto. Dodatkowo uruchamiane są kursy na LSSE i ZWR Polkowice Główne oraz do okolicznych wiosek: Biedrzychowej, Jędrzychowa, Sobina, Trzebcza, Guzic, Żukowa, Komornik, Tarnówka, Dąbrowy, Pieszkowic, Żelaznego Mostu, Moskorzyna, Kaźmierzowa i Suchej Górnej.

Wyżej wymienione przedsiębiorstwa zajmują się obsługą linii komunikacji miejskiej od połowy lat 90, z wyjątkiem Polkowic, gdzie komunikacja działa od 18 września 2008 roku. Do 1994 r. w Lubinie, 1995 r. w Głogowie i 1996 r. w Legnicy wykonywaniem przewozów w ramach gminnego transportu zbiorowego oraz realizacji połączeń między miastami LGOM zajmowało się WPK Legnica.

Komunikacja lokalna

W Lubinie i Głogowie działają Przedsiębiorstwa PKS prowadzące połączenia po głównych szlakach komunikacyjnych LGOM. Sieć połączeń PKS uzupełniają liczni przewoźnicy międzymiastowi, dysponujących z reguły 19-20 osobowymi mikrobusami.

Komunikacja pracownicza KGHM

Na potrzeby dowozu pracowników KGHM do pracy, funkcjonuje komunikacja specjalna Kombinatu, obsługiwana przez powstałą w 1997 r. z przekształcenia Zakładu Transportu spółkę Pol-Miedź Trans. Autobusy oznaczone logiem spółki i stosownym numerem linii (z prefiksem: K – kopalnie, HMC – Huta Miedzi „Cedynia”, HUTA – Huta Miedzi „Głogów”) rozwożą pracowników „Polskiej Miedzi” na ok. 200 regularnych trasach. Połączenia komunikacji KGHM, choć niedostępne dla osób niezatrudnionych w holdingu, posiadają własne rozkłady jazdy, sieć przystanków i dworców (największe w Lubinie i Rudnej), regulamin przewozu oraz system biletowy.

Kolej edytuj

Ważniejsze dworce kolejowe znajdują się w Legnicy, Głogowie i Ścinawie. Średnicowa linia łącząca Legnicę i Lubin z Głogowem została zawieszona dla ruchu pasażerskiego w roku 2004, następnie 9 grudnia 2007 r. reaktywowana na odcinku Legnica-Lubin Górniczy. Dodatkowo Legnica została siedzibą spółki Koleje Dolnośląskie S.A. Połączenie Legnicy z Lubinem zostało przywrócone po zakończeniu pierwszej części modernizacji linii kolejowej nr 289 w czerwcu 2019 r. Reaktywacji towarzyszyły liczne, głośne protesty mieszkańców Raszówki i pozostałych, położonych przy linii wsi, w których mimo wyremontowania peronów i całej infrastruktury pasażerskiej, Koleje Dolnośląskie bezpodstawnie nie wprowadziły rozkładowych postojów pociągów. Po kilkunastu dniach, pod naporem mediów i lokalnej społeczności, zmodyfikowano rozkład, umożliwiając tym samym korzystanie z wygodnego transportu kolejowego także mieszkańcom mniejszych skupisk ludności. W grudniu 2019 r. pociągi wróciły na całą trasę łączącą trzy największe ośrodki miejskie LGOM-u - Legnicę, Lubin i Głogów. Dzięki podniesieniu prędkości do 120 km/h, regionalne składy Kolei Dolnośląskich pokonują ją w czasie od 41 do 59 minut. Obecnie (w rozkładzie jazdy 2019/2020) mieszkańcy Głogowa mają do dyspozycji 8 par połączeń z Lubinem i Legnicą, z których od 6 do 7 dociera bezpośrednio do Wrocławia. Natomiast mieszkańcy Lubina mogą cieszyć się 14 parami regionalnych połączeń z Legnicą, z których 12 dociera do stolicy województwa. Wśród tych pociągów można wyróżnić 4 połączenia osobowe przyspieszone, o nawiązujących do regionu nazwach "Malachit", "Bornit", "Cuprum" oraz "Jan Wyżykowski". Od zakończenia modernizacji na średniowej linii LGOM-u można podróżować także pociągami dalekobieżnymi uruchamianymi przez PKP Intercity, łączącymi miasta aglomeracjii ze Świnoujściem, Szczecinem, Zieloną Górą, Wrocławiem, Opolem, Katowicami, Bielskiem-Białą, Krakowem, Kielcami czy też Lublinem. Dodatkowo, na trasę przez Lubin i Legnicę został skierowany międzynarodowy pociąg IC "Nightjet"/EN "Metropol" co pozwoliło z rana na wygodne dotarcie do Berlina oraz na nocną podróż do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu.

Lotnictwo edytuj

Lubin posiada sportowy port lotniczy Aeroklubu. Lotnisko to posiada pas (1000m x 30m) o utwardzonej nawierzchni, a także oświetlenie pasa startowego. Dzięki odprawie celnej są możliwe odloty do sąsiednich krajów. Z lotniska korzystają wszystkie większe firmy LGOM-u (m.in. KGHM, NG2 oraz Volkswagen).

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj