Lekarz Wojskowy

czasopismo naukowe

Lekarz Wojskowyczasopismo medyczne Wojska Polskiego.

Lekarz Wojskowy
Częstotliwość dwumiesięcznik
Państwo Polska
Rodzaj czasopisma specjalistyczne
Pierwszy numer 1920
Redaktor naczelny ppłk lek. P. Kobyłecki (w 1997)
Format A5
ISSN 0024-0745

Lekarz Wojskowy po raz pierwszy ukazał się w styczniu 1920[1]. Pierwszym redaktorem naczelnym został płk lek. Jan Koelichen. Wydawcą pisma była Wojskowa Rada Sanitarna, a następnie Departament Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych. W czasie II wojny światowej ukazywało się w Edynburgu staraniem Towarzystwa Naukowego Lekarzy WP w Wielkiej Brytanii. W 1945, w Ludowym Wojsku Polskim wznowiono wydawanie pisma.

Przed wojną Redakcja Lekarza Wojskowego mieściła się w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 45, a jej skład tworzyło trzech oficerów służby zdrowia:

W zależności od okresu wydawania pismo był tygodnikiem, dwutygodnikiem, miesięcznik i dwumiesięcznikiem.

Skład komitetu redakcyjnego w 1997Edytuj

  • przewodniczący komitetu redakcyjnego
  • zastępca przewodniczącego komitetu redakcyjnego
  • redaktor naczelny
  • Redaktor techniczny
  • Członkowie komitetu redakcyjnego

Przy komitecie redakcyjnym funkcjonuje Rada konsultantów

Artykuły publikowane w "Lekarzu Wojskowym" mają charakter dyskusyjny i odzwierciedlają poglądy autorów na omawiane zagadnienia.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Zdzisław Kowalski: Szablą i piórem. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 na łamach polskich periodyków wojskowych. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997. ISBN 83-7174-856-6.
  • Stefan Wojtkowiak, Lancet i karabin. Dzieje szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1973, wyd. I, s. 128-129.
  • Stanisław Konopka, Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1936 rok, Biuro Propagandy Polskiej Medycyny przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, Warszawa 1936, s. 1689.