Lekser

Program wykonujący analizę leksykalną

Lekser (ang. lexer lub scanner, również analizator leksykalny) – program komputerowy, który dokonuje analizy leksykalnej danych wejściowych, zwykle jako pierwsza część jakiegoś większego procesu, np. kompilacji.

Przykładowe programy generujące leksery: lex, flex, ocamllex.

Zobacz też Edytuj