Leon Kazimierz Ogiński

Leon Kazimierz Ogiński herbu Oginiec, książę (ur. 1658 – zm. 10 września 1700 roku) – podstoli wielki litewski od 1690 roku, starosta mścisławski w latach 1682-1700[1].

Herb Ogiński

RodzinaEdytuj

Syn Jana, wojewody połockiego i hetmana polnego litewskiego, i Anny Siemaszko. Brat Grzegorza Antoniego, hetmana polnego litewskiego, Kazimierza Dominika, wojewody wileńskiego, Mikołaja Franciszka, kasztelana trockiego i Anny.

Poślubił wdowę po chorążym oszmiańskim Jerzym Michale Koziełł Poklewskim, Konstancję Annę z Kociełłów, córkę marszałka oszmiańskiego Samuela Hieronima i Anny z Wonlarów.

Z małżeństwa z Konstancją Anną miał 3 dzieci:

Po śmierci męża Konstancja wyszła po raz trzeci za mąż za podstolego nowogrodzkiego Felicjana Lackiego[3].

Był elektorem Augusta II Mocnego w 1697 roku z województwa mścisławskiego[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 9: Województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, Warszawa 2019, s. 241.
  2. Chomińscy h. Lis [w:] Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 3, s. 67-68
  3. Kociełłowie (Kociełł) h. Pelikan [w:] Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10, s. 296-298
  4. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 82.

BibliografiaEdytuj

  • "Polski Słownik Biograficzny" (tom 23, str. 617)
  • Hr. Seweryn Uruski "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej" (tom 12, str. 260-267 - Ogińscy herbu Oginiec)