Leonard Marcin Świejkowski

Leonard Marcin Świeykowski (Swieykowski) herbu Trzaska (1721-1793) – wojewoda podolski 1790-1793, kasztelan kamieniecki 1782-1790, sędzia bracławski 1772, marszałek Trybunału Koronnego 1782-1783, starosta winnicki, konsyliarz konfederacji generalnej koronnej w konfederacji targowickiej[2], delegowany z Senatu do sądów ultimae instantiae konfederacji targowickiej w 1792 roku[3], marszałek i deputat województwa bracławskiego na Trybunału Głównego Koronnego w Piotrkowie w 1782 roku[4].

Leonard Marcin Świeykowski
Herb
Trzaska
Rodzina Świeykowscy herbu Trzaska
Miejsce urodzenia 1721[1]
Data śmierci 1793
Dzieci

Jan Nepomucen Świejkowski

Odznaczenia
Order Orła Białego Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

Był członkiem konfederacji Czartoryskich w 1764 roku i posłem na sejm konwokacyjny (1764) z województwa bracławskiego[5]. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego[6]. Figurował na liście posłów i senatorów posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa w 1792 roku, która zawierała zestawienie osób, na które Rosjanie mogą liczyć przy rekonfederacji i obaleniu dzieła 3 maja[7].

W 1784 odznaczony Orderem Orła Białego, w 1781 kawaler Orderu Świętego Stanisława.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Nepomucen Świeykowski z Kołodna h. Trzaska
  2. Dariusz Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 - styczeń 1793), Katowice 2000, s. 163.
  3. Złota księga szlachty polskiej, r. XII, Poznań 1890, s. 148.
  4. Ordinatio Iudiciorum Ordinariorum Generalium Tribunalis Regni Petricoviensis, [b.n.s.]
  5. Volumina Legum. T. VII. Petersburg, 1860, s. 93.
  6. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792. ..., Warszawa 1791, s. 309.
  7. Łukasz Kądziela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792-1793. Warszawa 1993, s. 46, Сборник Русского исторического общества, t. 47, Petersburg 1885, s. 272.

BibliografiaEdytuj

  • Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008. 2008.

Linki zewnętrzneEdytuj