Leszek Kubicki

prawnik polski, działacz państwowy

Leszek Mariusz Kubicki (ur. 19 maja 1930 w Pruszkowie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 1981–2012 redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo”, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 1996–1997.

Leszek Kubicki
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

19 maja 1930
Pruszków

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny
Okres

od 7 lutego 1996
do 31 października 1997

Poprzednik

Jerzy Jaskiernia

Następca

Hanna Suchocka

Członek Krajowej Rady Sądownictwa powołany przez prezydenta RP
Okres

od 23 lutego 1990
do 6 grudnia 1990

Następca

Jerzy Jasiński

Odznaczenia
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

ŻyciorysEdytuj

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie (1948)[1]. W 1952 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, był uczniem Jerzego Sawickiego. W 1960 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1975 w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2000 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Specjalizuje się w zakresie prawa karnego i prawa medycznego.

W latach 1950–1952 był pracownikiem departamentu legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości[2]. W latach 50. pełnił funkcję sekretarza zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich. Przyczynił się do powstania wydawanego od 1956 czasopisma „Prawo i Życie[3], do 1957 pracował w jego redakcji. Od 1953 do 1954 zatrudniony w redakcji „Nowego Prawa”. W latach 1956–1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej[4].

Od 1951 do 1968 pracował w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1965 został zatrudniony w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1981–1983 pełnił funkcję zastępcy sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych PAN. Autor wydanej w 1963 publikacji pt. Zbrodnie wojenne w świetle prawa polskiego.

W latach 90. dwukrotnie był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa jako przedstawiciel prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego (1990) i z urzędu jako minister sprawiedliwości (1996–1997)[5]. W latach 1999–2004 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, podczas kadencji 2011–2014 był członkiem Komitetu Bioetyki PAN. Był również przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych, wiceprezesem Komitetu Nauk Prawnych oraz członkiem Komitetu Badań Naukowych PAN.

Od 1989 do 1991 zasiadał w Trybunale Stanu. W latach 1990–1999 orzekał jako sędzia Sądu Najwyższego. Od lutego 1996 do października 1997 sprawował urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza[6]. W trakcie pełnienia tej funkcji był zaangażowany w działania, które doprowadziły do umorzenia postępowania karnego wobec pułkownika Ryszarda Kuklińskiego[7]. W 1996 w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych Zbigniewem Siemiątkowskim zatwierdził do opublikowania tzw. białą księgę dotyczącą afery Olina[8].

W 1998 zasiadł w Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, w 1999 w zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszeniach Prawa Karnego. Obejmował również szereg funkcji w organach doradczych. W 1980 zasiadał w komisji etycznej przy zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 1989 był doradcą w Komitecie Badań Naukowych, a w 1997 w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Był członkiem Rady Legislacyjnej działającej przy prezesie Rady Ministrów, Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości, rady naukowej przy ministrze zdrowia i opieki społecznej oraz od 2004 Rady ds. Uchodźców przy prezesie Rady Ministrów. Został też stałym konsultantem Sejmu w zakresie kodyfikacji prawa karnego oraz członkiem zespołu eksperckiego ds. reformy szkolnictwa wyższego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego Barbarze Kudryckiej[9].

W latach 1981–2012 był redaktorem naczelnym wydawanego przez Komitet Nauk Prawnych PAN periodyku „Państwo i Prawo”. W latach 2001–2018 był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (przekształconej później w ALK), w której objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Karnego. W 2018 wszedł w skład komitetu honorowego Społecznego Komitetu Lewicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości[10]. Był też prezesem Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa[11].

W 2003 ukazała się publikacja zatytułowana Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu[12].

Odznaczenia i wyróżnieniaEdytuj

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2001)[13]. Był sekretarzem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski[14]. W 2011 uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego[15].

Życie prywatneEdytuj

W latach 1951–2017 był żonaty z profesor Krystyną Kubicką, z którą ma córkę. Jego stryjem był Marian Kubicki (1908–1972)[16], literat, działacz ruchu ludowego i poseł na Sejm PRL.

PrzypisyEdytuj

 1. Wojciech Rylski: Absolwenci Reytana 1948. wne.uw.edu.pl. [dostęp 2020-11-16].
 2. Andrew Kornbluth. „Jest wielu Kainów pośród nas”. Polski wymiar sprawiedliwości a Zagłada, 1944–1956. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Nr 9, s. 160, 2013. [dostęp 2021-06-18]. 
 3. Maciej Dubois, Michał Komar: Adwokat. Rozmowa o życiu w ciekawych czasach. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, 2013, s. 119, 121. ISBN 978-83-7705-484-0.
 4. Andrzej Wielowieyski: Losowi na przekór. Warszawa: Agora, 2015, s. 306, 308, seria: Biblioteka Gazety Wyborczej. ISBN 978-83-268-2317-6.
 5. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. krs.pl. [dostęp 2020-02-20].
 6. Rząd Włodzimierza Cimoszewicza. premier.gov.pl. [dostęp 2021-12-28].
 7. Henryk A. Pach: Leszek Miller: Pułkownik Kukliński wybrał dla Polski. naszemiasto.pl, 8 maja 2012. [dostęp 2023-04-10].
 8. Siemiątkowski Zbigniew, minister spraw wewnętrznych. wyborcza.pl, 22 lipca 1999. [dostęp 2023-05-03].
 9. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów w ramach programu „Index Plus”. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1 czerwca 2012. [dostęp 2012-06-01].
 10. Komitet Honorowy. daszynski2018.pl. [dostęp 2018-05-12].
 11. Anna Korzekwa. Nagrody Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa. „Palestra”. Nr 1–2, 2004. [dostęp 2023-04-23]. 
 12. Prawo, społeczeństwo, jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu. Adam Łopatka (red.). Warszawa: ABC, 2003. ISBN 83-7284-649-9.
 13. M.P. z 2001 r. nr 21, poz. 210
 14. Posiedzenie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. prezydent.pl, 11 marca 2003. [dostęp 2019-03-02].
 15. Leszek Kubicki. uni.wroc.pl. [dostęp 2019-03-02].
 16. Kubiccy rodem z Raszkowa. fpir.pl, 29 września 2015. [dostęp 2017-12-17].

BibliografiaEdytuj