Leszno (jurydyka)

jurydyka
Zygmunt Vogel, widok zboru i cmentarza dysydentów (na Lesznie) 1785/1786

Lesznojurydyka założona 8 stycznia 1648 roku przez podskarbiego wielkiego koronnego Bogusława Leszczyńskiego ze swoim stryjem kanclerzem wielkim koronnym Janem Leszczyńskim. Grunty Leszna objęły m.in. zakupioną przez Bogusława włókę roli miasta Stara Warszawa. Teren tej jurydyki znajduje się w granicach obecnych dzielnic Wola i Śródmieście.

OpisEdytuj

Główną ulicą jurydyki była ulica Leszno, a tereny jej ciągnęły się od obecnej ulicy Żelaznej do gen. Andersa i placu Bankowego. Przy ulicy Rymarskiej (dziś nieistniejącej) znalazła się siedziba Leszczyńskich, późniejszy pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ratusz jurydyki znajdował się przy ul. Leszno 29 (hip. 722).

W jurydyce osiedlało się wielu cudzoziemców, m.in. wielu Niemców. W latach 1682-1732 powstał tu klasztor karmelitów trzewiczkowych i kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ulica Leszno była ważną drogą prowadzącą ze starej Warszawy na zachód.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia Warszawy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994