Leucytyt (leumafit) – należąca do foidytów skała magmowa, wulkaniczna o strukturze drobnoziarnistej i porfirowej. Głównymi minerałamileucyt (podstawowy minerał jasny) i augit, rzadziej melilit i oliwin (podstawowe mineały ciemne). Większość odmian leucytytów zawiera 40–70% minerałów ciemnych (odmiany te nazywa się melaleucytytem), odmiany jasne, mające poniżej 40% składników ciemnych zwą się leukoleucytytem.

Bibliografia edytuj

  • Ryka W. i Maliszewska A. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1982. ISBN 83-220-0150-9