Lewar (czasopismo)

Lewardwutygodnik, a następnie miesięcznik literacki ukazujący się w Warszawie w latach 1933–1936.

Lewar
Częstotliwość

dwutygodnik, miesięcznik

Państwo

 II Rzeczpospolita

Adres

Warszawa

Tematyka

literatura

Język

polski

Pierwszy numer

1933

Ostatni numer

1936

Pismo miało profil lewicowy (komunistyczny). Odwoływało się do wprowadzanego ówcześnie w Związku Radzieckim nurtu realizmu socjalistycznego. Czasopismo było wielokrotnie konfiskowane przez cenzurę.

W piśmie publikowali m.in. publicyści Jakub Dawid Hopensztand, Antonina Sokolicz, Jan Nepomucen Miller, poeci Edward Szymański, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Włodzimierz Słobodnik, Stanisław Ciesielczuk, Leon Pasternak, Marian Czuchnowski, a w dziale prozy Jerzy Kornacki, Wanda Wasilewska i Leon Kruczkowski.

BibliografiaEdytuj