Lewica Razem (partia)

polska lewicowa partia polityczna

Lewica Razem (Razem) – polska lewicowa partia polityczna. Została założona w maju 2015, a zarejestrowana w lipcu tego samego roku. Do czerwca 2019 działała jako Partia Razem.

Lewica Razem
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

Razem

Przewodniczący

Magdalena Biejat, Adrian Zandberg

Data założenia

16 maja 2015

Adres siedziby

ul. Nowy Świat 27/1, 00-029 Warszawa

Ideologia polityczna

socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, feminizm, proeuropeizm

Poglądy gospodarcze

państwo opiekuńcze, socjaldemokracja

Liczba członków

niespełna 3 tys. (czerwiec 2023)

Młodzieżówka

Młodzi Razem

Barwy

     karmin alizarynowy

Obecni posłowie
7/460
Obecni senatorowie
2/100
Obecni eurodeputowani
0/52
Obecni radni wojewódzcy
0/552
Strona internetowa
Działacze Partii Razem podczas drugiego dnia protestów pod gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2016)
Posłowie Razem w rozmowie z Barbarą Nowacką w Sejmie. Stoją od lewej: Magdalena Biejat, Barbara Nowacka, Daria Gosek-Popiołek, Marcelina Zawisza, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny (2019)
Transparent Razem na Marszu Troski o Oszukanych w Warszawie, 20 listopada 2021

Historia partii edytuj

Partia Razem powstała w odpowiedzi na apel środowisk lewicowych o wspólny start lewicy społecznej w wyborach parlamentarnych[1]. Inicjatorzy apelu byli niezadowoleni z sytuacji na polskiej scenie politycznej i – jak twierdzili – z braku lewicowej reprezentacji w parlamencie. Ugrupowanie założyli między innymi działacze Młodych Socjalistów oraz byli działacze Zielonych[2].

Formacją przez pierwsze siedem i pół roku kierował Zarząd Krajowy. Pierwszy zarząd partii, wybrany 17 maja 2015, składał się z Jakuba Barana, Aleksandry Cachy, Alicji Czubek, Macieja Koniecznego, Magdaleny Malińskiej, Mateusza Mirysa, Katarzyny Paproty, Adriana Zandberga i Marceliny Zawiszy[3]. 21 lipca 2015 partia została zarejestrowana przez sąd. W sierpniu deklarowała posiadanie około 6000 zarejestrowanych członków i sympatyków partii[4].

W wyborach parlamentarnych w 2015 Partia Razem wystawiła samodzielne listy do Sejmu we wszystkich okręgach wyborczych[5][6]. Nie wystawiła natomiast kandydatów do Senatu. Partia zdobyła 3,62% głosów[7], zajmując 8. miejsce. Nie uzyskała mandatów w Sejmie, jednak uzyskany wynik (powyżej 3%) uprawnił ją do otrzymania subwencji z budżetu państwa[8].

W odpowiedzi na nieopublikowanie przez premier Beatę Szydło wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją uchwalonej w grudniu 2015 nowelizacji ustawy o TK, Partia Razem 9 marca 2016 rozpoczęła protest pod gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zakończył się 17 marca[9]. Członkowie partii za pomocą rzutnika wyświetlili na fasadzie budynku treść wyroku, żądając jego opublikowania[10].

W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w 2016, partia krytycznie odniosła się do finansowego zaangażowania władz miast Krakowa i Warszawy w organizację wydarzenia[11][12].

W 2016 Partia Razem związała się z założonym przez Janisa Warufakisa ponadnarodowym ruchem DiEM25 (Ruch Demokracji w Europie 2025)[13]; lider ruchu ogłosił w maju 2017 poparcie dla Razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019[14].

W dniach 14–15 maja 2016 odbył się drugi kongres Razem, podczas którego 1030 delegatów wybrało nowe władze partii. Do Zarządu Krajowego wybrani zostali Alicja Czubek, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Maciej Konieczny, Magdalena Malińska, Mateusz Mirys, Weronika Samolińska, Mateusz Trzeciak, Adrian Zandberg oraz Marcelina Zawisza[15].

15 września 2016 uruchomiona została kampania „Zero tolerancji” (prowadzona do 2018), w której ujawniane i nagłaśniane były przypadki współpracy instytucji publicznych ze skrajną prawicą[16].

Na przełomie września i października 2016 partia zapoczątkowała „czarny protest”, związany ze skierowaniem do dalszych prac obywatelskiego projektu ustawy o zaostrzeniu przepisów aborcyjnych i odrzuceniem projektu ich liberalizacji[17][18] (brała także udział w „czarnym poniedziałku” 3 października). W grudniu tego samego roku amerykański magazyn „Foreign Policy” umieścił Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Partii Razem i Barbarę Nowacką z TR w rankingu FP Top 100 Global Thinkers za udział w organizacji czarnego protestu[19] (obie odeszły w późniejszym czasie z tych partii). Partia również zainicjowała kampanię „Z dala od szpitala”, mającą na celu utrudnienie kontrowersyjnej według niej działalności organizacji pro-life, zwłaszcza Fundacji Pro – prawo do życia, polegającej na pokazywaniu zdjęć martwych płodów w przestrzeni publicznej i przedstawianiu treści antyaborcyjnych[20]. Partia Razem była również sygnatariuszem w 2017 inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Kobiety”[21], mającej na celu zalegalizowanie aborcji do 12. tygodnia ciąży, refundację środków antykoncepcyjnych, wprowadzenie zgodnie z jej programem edukacji seksualnej w szkołach, zakaz przedstawiania treści pro-life w obrębie placówek służby zdrowia i edukacyjnych oraz ograniczenie klauzuli sumienia w placówkach finansowanych ze środków publicznych.

Partia Razem wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych zainicjowała w kwietniu 2017 kampanię „Moje prawa są łamane”, która ma zwrócić uwagę na przypadki łamania praw pracowniczych[22].

W 2017 w partii pojawiły się spory wewnętrzne dotyczące programu i strategii, głównie między działaczami wywodzącymi się z Młodych Socjalistów i kojarzoną z nimi nieformalną frakcją „Chleba i Róż”, a inną nieformalną frakcją „Państwo Lewica Partia”, opowiadającą się za szerszą współpracą z innymi środowiskami, w tym Zielonymi, Inicjatywą Polską (kierowaną przez Barbarę Nowacką) i środowiskiem Roberta Biedronia[23].

W 2018 partia wprowadziła do dyskusji publicznej temat skrócenia podstawowego czasu pracy do 35 godzin w tygodniu (zbiórka pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą – „Pracujmy krócej”[24]).

W wyborach samorządowych w 2018 ugrupowanie wystawiło listy wyborcze do sejmików województw we wszystkich okręgach, nie rejestrując jednak list kandydatów na radnych niższego szczebla[25]. Członkowie partii wystartowali z ramienia lokalnych komitetów na prezydentów Krakowa, Gdyni i Częstochowy, a także na burmistrza Leśnej; oprócz tego ugrupowanie weszło w niektórych miejscach w lokalne sojusze. Hasłem wyborczym partii ogłoszono Polska – wygodny dom dla wszystkich[26]. W wyborach do sejmików partia uzyskała w skali kraju 1,57% głosów, co było 8. wynikiem spośród wszystkich komitetów. Najwyższe poparcie (nieco powyżej 2%) zdobyła w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim, a najniższe (poniżej 1%) w świętokrzyskim i lubelskim. W wyborach na prezydentów miast członkowie partii zajęli ostatnie lub (w Krakowie) przedostatnie miejsca, natomiast w wyborach na burmistrza Leśnej koordynator okręgu ugrupowania Szymon Surmacz zwyciężył w II turze (po wyborach wystąpił jednak z partii[27]).

W lutym 2019 Partia Razem weszła wraz z Unią Pracy i Ruchem Sprawiedliwości Społecznej w skład koalicji Lewica Razem, powołanej na wybory do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku[28]. Obsadziła 9 z 13 pierwszych miejsc na listach koalicji, a także zdecydowaną większość miejsc na nich (będąc w tych wyborach jedyną partią, której liczba członków na listach przekroczyła 100). LR otrzymała 1,24% głosów, nie osiągając progu wyborczego.

1 czerwca 2019 kongres nadzwyczajny Partii Razem zdecydował o zmianie jej nazwy na „Lewica Razem”[29].

 
Baner Razem niesiony w trakcie pochodu pierwszomajowego w Warszawie (2022)

19 lipca 2019 na konferencji prasowej członek Zarządu Krajowego partii Adrian Zandberg wraz szefami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny poinformował o wspólnym starcie tych partii w wyborach parlamentarnych w tym samym roku[30]. Do koalicji dołączyły potem także m.in. Polska Partia Socjalistyczna i Twój Ruch. Koalicja przyjęła nazwę Lewica, w związku z czym – aby uniknąć konieczności przekroczenia 8%-owego progu w wyborach do Sejmu – nazwę tę za swój skrót przyjął SLD. W związku z zawarciem tej koalicji i zapowiadanym formalnym startem kandydatów z list tej partii, w sierpniu 2019 odejście z Razem ogłosiła grupa ok. 40 działaczy, w tym 12 z 35 członków Rady Krajowej[31]. Do rejestracji nowego skrótu SLD ostatecznie nie doszło przed upływem terminu rejestracji komitetów wyborczych, w związku z czym koalicja przystąpiła do wyborów jako KW Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na listach do Sejmu znalazło się ponad 200 działaczy Razem, w tym sześcioro na pierwszych miejscach (m.in. Adrian Zandberg w okręgu warszawskim)[32]. Ponownie nie wystartowali natomiast do Senatu.

W wyborach do Sejmu na kandydatów Lewicy Razem zagłosowało blisko 510 tys. wyborców, co dało tej partii 6 mandatów (na 49 mandatów dla całego komitetu SLD)[33]. Do Sejmu dostali się Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza[34]. Marcelina Zawisza została I wiceprzewodniczącą Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Jedną z wiceszefowych klubu została także Magdalena Biejat[35].

6 stycznia 2020 Zarząd Krajowy partii podjął decyzję o poparciu lidera partii Wiosna Roberta Biedronia jako kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich w tym samym roku[36] (później ogłoszona została jego kandydatura). W czerwcowych wyborach zajął on 6. miejsce, otrzymując 2,22% głosów[37].

Z końcem lutego 2022 partia zakończyła współpracę z międzynarodowymi organizacjami DiEM25 i Progressive International, w związku z niepotępieniem przez nie inwazji Rosji na Ukrainę[38].

Zarząd Krajowy kolegialnie kierował Lewicą Razem do 27 listopada 2022. Wówczas na współprzewodniczących partii zostali wybrani Adrian Zandberg i Magdalena Biejat[39].

W wyborach parlamentarnych w 2023 partia ponownie współtworzyła porozumienie Lewica (wraz z powstałą z połączenia SLD i Wiosny Nową Lewicą, PPS, UP, Socjaldemokracją Polską, Wolnością i Równością oraz środowiskiem wyrejestrowanego RSS), startując z list NL, na których znalazło się niemal 200 działaczy Razem. Dwie działaczki Razem (w tym Magdalena Biejat) wystartowały do Senatu, a czworo innych posłów zostało liderami list do Sejmu[40]. W Sejmie kandydatom Razem przypadło 7 z 26 mandatów dla komitetu NL. Reelekcję uzyskali wszyscy startujący do Sejmu posłowie Razem (Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza), ponadto mandaty otrzymały Dorota Olko i Joanna Wicha. Do Senatu wybrane zostały obie kandydatki partii (Magdalena Biejat i Anna Górska)[41]. Magdalena Biejat została wicemarszałkiem Senatu. Parlamentarzyści Lewicy Razem ponownie zasiedli w klubie Lewicy, jednak partia pomimo udziału w koalicji rządzącej, zdecydowała nie delegować swoich przedstawicieli do rządu Donalda Tuska[42].

W wyborach samorządowych w 2024 partia przystąpiła do koalicyjnego komitetu Lewica[43], który współtworzyła wraz z NL, PPS i UP. Marta Stożek uzyskała na Dolnym Śląsku mandat radnej wojewódzkiej (jedyny na Lewicy w tym sejmiku i jeden z ośmiu wszystkich radnych sejmików dla komitetu). Ponadto 11 kandydatów Razem uzyskało (z ramienia Lewicy bądź komitetów lokalnych) mandaty radnych miast i gmin (w tym 2 w Warszawie i 1 w Krakowie) oraz także 11 w radach dzielnic Warszawy (najwięcej na Śródmieściu – 3)[44]. 11 członków Razem startowało na włodarzy, w tym 6 na prezydentów miast – m.in. Magdalena Biejat, która była kandydatką Lewicy na prezydenta Warszawy, zajmując 3. miejsce.

Program partii edytuj

Na kongresie założycielskim, który odbył się 16 i 17 maja 2015, około 200 delegatów po raz pierwszy przyjęło główne założenia programowe Razem.

Partia deklaruje poglądy socjaldemokratyczne[45][46], odwołuje się też do socjalizmu demokratycznego[47]. Wśród osób pracujących nad programem gospodarczym Razem była m.in. należąca do partii profesor nauk zarządzania Monika Kostera[48].

Aktualną deklarację programową przyjął kongres obradujący w dniach 22–24 października 2021. Do założeń programowych Lewicy Razem należą między innymi[49]:

Prawo pracy edytuj

 • walka o stabilne miejsca pracy, likwidacja umów śmieciowych, wprowadzenie programu gwarancji zatrudnienia, dla każdej osoby poszukującej zatrudnienia;
 • zapewnienie godnej płacy osobom pracującym w budżetówce, w tym nauczycielom czy pielęgniarkom;
 • ustanowienie wysokości pensji minimalnej na umowie o pracę na poziomie 2/3 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce;
 • wprowadzenie 35-godzinnego czasu pracy, zakaz darmowych staży;
 • zwiększenie uprawnień dla PIP-u;
 • zwiększenie kar za łamanie praw pracowniczych i dla osób utrudniających działalność związkową;
 • ułatwienie zrzeszania się w związkach zawodowych;
 • ustanowienie reprezentacji pracowniczej w radach nadzorczych na poziomie co najmniej 20%;
 • walka o prawa pracownicze dla osób pracujących na rzecz organizacji platformowych;
 • wprowadzenie transparentności zakresu, sposobu zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych;
 • wprowadzenie obowiązku konsultacji działania algorytmów i ich skutków dla osób zatrudnionych w odniesieniu do warunków pracy czy wynagrodzenia;
 • ustanowienie wysokości zasiłku chorobowego na poziomie 100%;
 • walka z dyskryminacją płacową ze względu na płeć, wiek czy pracę w ramach telepracy oraz ze zróżnicowaniem wynagrodzenia, w zależności od miejsca świadczenia pracy;
 • likwidacja barier wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia społecznego i rynku pracy;
 • wprowadzenie jednolitego, 480-dniowego urlopu rodzicielskiego, dzielonego po równo pomiędzy rodziców;
 • zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do co najmniej 35 dni.

Ochrona zdrowia, edukacja oraz opieka społeczna edytuj

 
Adrian Zandberg i inni działacze Razem na demonstracji pod hasłem „Ani jednej więcej” w Warszawie (2023)
 • zatrzymanie komercjalizacji ochrony zdrowia, finansowanie jej bezpośrednio z budżetu państwa;
 • wprowadzenie pełnej refundacji zabiegów in vitro i antykoncepcji;
 • zatrzymanie prywatyzacji szkół, wzrost nakładów na oświatę do 6% PKB;
 • poszerzenie edukacji seksualnej w szkołach;
 • wprowadzenie ustawowo maksymalnie 20-osobowych klas;
 • zapewnienie opieki psychologicznej, darmowych podręczników oraz bezpłatnych posiłków uczniom;
 • podniesienie minimalnego dochodu uprawniającego do stypendium do poziomu 100% minimum socjalnego;
 • zapewnienie darmowej aborcji na żądanie ciężarnej, do co najmniej 12. tygodnia ciąży oraz likwidacja klauzuli sumienia;
 • wybudowanie w każdej gminie dziennego domu opieki dla osób starszych i zależnych finansowany z budżetu państwa;
 • nacisk na budowę nowych żłobków.

Mieszkalnictwo edytuj

 • utworzenie programu budowy mieszkań pod wynajem[50][51];
 • zobowiązanie deweloperów do przekazywania, do publicznego zasobu mieszkań na wynajem, części wybudowanych przez siebie mieszkań;
 • radykalne ograniczenie najmu krótkoterminowego[52];
 • walka z patodeweloperką, w tym zakazanie budowy tzw. „mikroapartamentów”;
 • zakazanie eksmisji na bruk.

Podatki edytuj

 • wprowadzenie jednolitej i progresywnej skali podatkowej oraz likwidacja większości ulg podatkowych;
 • wprowadzenie progresywnego podatku dla przedsiębiorstw, zlikwidowanie podatku liniowego dla przedsiębiorstw;
 • likwidacja przywilejów podatkowych dla kościołów, związków wyznaniowych oraz firm działających w SSE;
 • wprowadzenie podatku od transakcji kapitałowych;
 • wprowadzenie progresywnego podatku od wartości nieruchomości;
 • obniżenie podatku VAT do 15% oraz stworzenie szerokiego wachlarza produktów i usług objętych stawką 0%.

Gospodarka edytuj

 • stworzenie państwowych i samorządowych funduszów zalążkowych, inwestujących w przedsięwzięcia w zamian za udział państwa w przyszłych zyskach;
 • wprowadzenie zasady, iż warunkiem uzyskania środków publicznych przez firmy będzie przestrzeganie praw pracowniczych i zapewnianie dobrych warunków pracy;
 • przeniesienie środków z dotacji służących tworzeniu nieefektywnych mikroprzedsiębiorstw na pomoc w organizowaniu spółdzielni;
 • pomoc w tworzeniu spółdzielni, w szczególności mieszkaniowych, oraz uproszczenie przepisów w tym zakresie.

Transport oraz zrównoważony rozwój edytuj

 • obniżenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej połowę do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności węglowej przed rokiem 2050;
 • zapewnienie sprawiedliwej transformacji energetycznej, z uwzględnieniem interesów osób pracujących w sektorze przemysłu, w szczególności energetyce oraz górnictwie;
 • wspieranie ekologicznych środków transportu i rozwój transportu zbiorowego, w szczególności kolei;
 • dążenie do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

Kwestie społeczne edytuj

 • legalizacja marihuany;
 • wprowadzenie równouprawnienia rodzin niezależnie od płci partnerów;
 • wprowadzenie małżeństw osób jednopłciowych;
 • uznanie prawnie istnienia osób niebinarnych;
 • wprowadzenie waloryzacji programów socjalnych, takich jak program Rodzina 500 plus;
 • dążenie do wprowadzenia emerytury obywatelskiej w wysokości wystarczającej na utrzymanie, finansowanej bezpośrednio z podatków;
 • wprowadzenie obowiązku stworzenia w każdej gminie punktu bezpłatnych porad prawnych;
 • walka z alkoholizmem i ograniczenie sprzedaży alkoholu.

Kwestie polityczne oraz decentralizacja władzy edytuj

 • ograniczenie wynagrodzeń poselskich do trzykrotności płacy minimalnej;
 • wprowadzenie limitu maksymalnie dwóch następujących po sobie kadencji dla parlamentarzystów;
 • wprowadzenie systemu pojedynczego głosu przechodniego (tzw. STV);
 • przeniesienie części urzędów centralnych poza stolicę oraz zapewnienie dojazdu do sądów, szpitali i szkół z każdej miejscowości;
 • reforma obecnego systemu finansowania działalności partii politycznych.

Brytyjski ekonomista Guy Standing nazwał Razem „pierwszym w Polsce autentycznym ruchem reprezentującym prekariat[53].

Stosunek do wojny w Ukrainie edytuj

Lewica Razem zdecydowanie potępia działania Rosji i sprzeciwia się jej inwazji na Ukrainę. Wspiera ona zbrojny opór Ukrainy, w przeciwieństwie do wielu lewicowych i „antyimperialistycznych” partii na świecie. Wraz z częścią europejskiej lewicy (m.in. fińską Vasemmistoliitto, duńską Enhedslisten, portugalską Bloco de Esquerda czy szwedzką Vänsterpartiet) domaga się umorzenia długu zagranicznego Ukrainy, ściśle współpracując z ukraińską lewicową partią Ruch Socjalny[54].

Struktura i działacze edytuj

Zobacz też kategorię: Politycy Partii Razem.

Władzami krajowymi Razem są Kongres, Rada Krajowa, Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowa Komisja Wyborcza oraz Partyjny Sąd Koleżeński. Zarząd Krajowy jest organem wykonawczym Razem. Wszyscy członkowie partii należą do okręgów, które obejmują terytorium co najmniej jednego powiatu. Każdy okręg liczy co najmniej 15 członków. Istnieją również okręgi nadzwyczajne, np. te działające poza granicami kraju. Wszystkie władze Razem działają kolegialnie i podejmują decyzje w formie uchwał[55].

Do 27 listopada 2022 partią kolegialnie kierował Zarząd Krajowy, w skład którego wchodziła różna liczba osób. Od 27 listopada 2022 współprzewodniczącymi partii są Magdalena Biejat i Adrian Zandberg.

Posłowie na Sejm X kadencji (od 2023) edytuj

 
Parlamentarzyści Lewicy Razem wybrani w wyborach w 2023 w Sejmie. Stoją od lewej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): Magdalena Biejat, Maciej Konieczny, Adrian Zandberg, Anna Górska, Dorota Olko, Joanna Wicha, Paulina Matysiak, Daria Gosek-Popiołek i Marcelina Zawisza (2023)

Wszyscy posłowie partii zostali wybrani z list Nowej Lewicy i zasiadają w Koalicyjnym Klubie Parlamentarnym Lewicy.

Senatorowie XI kadencji (od 2023) edytuj

Obie senator partii zostały wybrane z ramienia Nowej Lewicy i zasiadają w Koalicyjnym Klubie Parlamentarnym Lewicy.

Posłowie na Sejm IX kadencji (2019–2023) edytuj

Wszyscy posłowie partii zostali wybrani z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zasiadali w Koalicyjnym Klubie Parlamentarnym Lewicy.

Liczba członków edytuj

Liczba członków Razem
Rok Liczba członków
kwiecień 2016 ponad 3 tys.[56]
czerwiec 2018 2318[57]
październik 2019 2040[58]
luty 2020 2,5 tys.[58]
grudzień 2020 3 tys.[59]
12 stycznia 2021 3001[60]
20 lipca 2021 ok. 3100[61]
maj/czerwiec 2023 niecałe 3 tys.[62]

Poparcie w wyborach edytuj

Wybory parlamentarne edytuj

Wybory Sejm Senat Rząd
Głosy Mandaty Mandaty
Liczba % +/– Liczba +/– Liczba +/–
2015 550 349 3,62 (8.)
0/460
Brak
2019 Start z list SLD
6/460
  6 Opozycja
2023 Start z list NL
7/460
  1
2/100
  2 Koalicja

Wybory samorządowe edytuj

Wybory Liczba głosów % (do sejmików) Liczba mandatów +/–
2018 242 511 1,57 (8.)
0/552
2024 Start w ramach koalicji Lewica (z NL, PPS i UP)
1/552
  1

Wybory do Parlamentu Europejskiego (wspólnie z UP i RSS) edytuj

Wybory Liczba głosów % Liczba mandatów +/-
2019 168 745 1,24% (6.)
0/51
---

Wybory prezydenckie edytuj

Wybory Kandydat I tura Uwagi
Głosów %
2020 Robert Biedroń[63] 432 129 2,22 (6.) kandydat nie przeszedł do II tury

Przypisy edytuj

 1. Dorota Żuberek: Apel: Chcemy wspólnego startu lewicy społecznej. „Lewicy w Sejmie teraz nie ma. Jest Anna Grodzka”. tok.fm, 21 stycznia 2015.
 2. Cezary Paprzycki: Uporządkowana antysystemowość. pikio.fm, 19 maja 2015.
 3. Mirosław Bregin: Razem rośnie. lewica.pl, 27 maja 2015.
 4. Sebastian Klauziński: Partia Razem do wyborów pójdzie osobno. wyborcza.pl, 18 sierpnia 2015.
 5. Razem to tylko „fanpejdż na fejsie”? Nie. Partia wystawi listę ogólnokrajową. gazeta.pl, 14 września 2015.
 6. Wykaz komitetów wyborczych. pkw.gov.pl.
 7. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 października 2015 r. o zbiorczych wynikach głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju. pkw.gov.pl, 26 października 2015.
 8. Grzegorz Szymanik: Partia Razem. Co zrobią z 14-milionową dotacją?. wyborcza.pl, 5 listopada 2015.
 9. Zakończyła się pikieta Partii Razem ws. TK przed kancelarią premiera. pap.pl, 17 marca 2016.
 10. KOD i Razem protestują pod KRPM. W czwartek dwie manifestacje. wyborcza.pl, 10 marca 2016.
 11. Razem: „Nie” dla finansowania Światowych Dni Młodzieży w Parku Szczęśliwickim. wawalove.pl, 7 maja 2016.
 12. Bartosz Machalica: 60 mln zł na Światowe Dni Młodzieży. portaltrybuna.pl, 15 grudnia 2015.
 13. Razem – DiEM25. partiarazem.pl, 8 maja 2016.
 14. „Wir fangen gerade erst an”. taz.de, maj 2017. (niem.).
 15. Partia Razem wybrała nowe, kolegialne władze. parlamentarny.pl, 15 maja 2016.
 16. O kampanii. zero-tolerancji.pl.
 17. Czarny protest. Partia Razem przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. wyborcza.pl, 24 września 2016.
 18. Michał Gostkiewicz: To ona wymyśliła #CzarnyProtest. Mówili, że lajkami na Facebooku i czarnym ubraniem nie wygramy. No więc wygraliśmy!. gazeta.pl.
 19. Global Thinkers 2016 – Agnieszka Dziemianowicz-Bak and Barbara Nowacka. foreignpolicy.com, 12 grudnia 2016. (ang.).
 20. Strona kampanii „Z dala od szpitala”.
 21. Razem w komitecie Ratujmy Kobiety. partiarazem.pl, 10 lipca 2017.
 22. Strona kampanii „Moje prawa są łamane”.
 23. Konflikt w Partii Razem. Świętokrzyskie struktury w rozsypce. strajk.eu, 14 września 2017.
 24. Mniejszy stres i większa efektywność po wprowadzeniu 4-dniowego tygodnia pracy. newsweek.pl, 20 lipca 2018. [dostęp 2018-07-20].
 25. Serwis PKW – Wybory 2018.
 26. Partia Razem przedstawiła hasło i kandydatów w wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego. portalsamorzadowy.pl, 27 sierpnia 2018.
 27. Szymon Surmacz: Razem dla Niepodległej!. facebook.com, 7 listopada 2018.
 28. Adrian Zandberg: ogłaszamy powstanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem. onet.pl, 28 lutego 2019.
 29. Partia Razem zmienia nazwę i nie składa broni. „Robimy to dla ludzi, nie możemy ich zostawić”. strajk.eu, 2 czerwca 2019.
 30. SLD, Wiosna i Lewica Razem idą do wyborów parlamentarnych razem. pap.pl, 19 lipca 2019.
 31. Rozłam na lewicy. Część działaczy partii Razem nie chce startować z list SLD i odchodzi z partii. dziennik.pl, 9 sierpnia 2019.
 32. Informacje o komitecie wyborczym. pkw.gov.pl.
 33. Michał Danielewski: Wyborcy Lewicy chcą jednej partii. Umocnione Razem się waha, Zandberg dogania Biedronia. oko.press, 26 października 2019.
 34. Oficjalny profil partii Lewica Razem: Poznaj posłanki i posłów Razem!. facebook.com, 14 października 2019.
 35. Klub Lewicy wybrał kierownictwo i wytypował kandydatów na wicemarszałków. tvn24.pl, 6 listopada 2019.
 36. Maciej Zaremba: Partia Razem popiera kandydaturę Biedronia na prezydenta. „Będzie gwarantem Polski nowoczesnej”. wprost.pl, 6 stycznia 2020.
 37. Serwis PKW – Wybory 2020.
 38. Kończymy współpracę z DiEM25 i Progressive International. partiarazem.pl, 1 marca 2022.
 39. Aleksandra Wieczorek: Magdalena Biejat i Adrian Zandberg nowymi współprzewodniczącymi partii Razem. interia.pl, 27 listopada 2022.
 40. Serwis PKW – Wybory 2023.
 41. Daniel Flis: Wyniki wyborów. Mniej posłów Lewicy. Więcej partii Razem. oko.press, 17 października 2023.
 42. Agata Szczęśniak: Partia Razem nie wejdzie do rządu Tuska, ale go poprze. oko.press, 10 listopada 2023.
 43. Kandydatki i kandydaci Razem do sejmików!. partiarazem.pl, 11 marca 2024.
 44. Razemki w radach gmin i miast!. partiarazem.pl, 9 kwietnia 2024.
 45. Sebastian Klauziński: Partia Razem. Nowa partia dla prekariuszy. wyborcza.pl, 27 maja 2015.
 46. Partia Razem – oddolna socjaldemokracja?. radiomerkury.pl, 26 maja 2015.
 47. List Razem do Berniego Sandersa. facebook.com, 14 kwietnia 2016.
 48. Wojciech Orliński: Działaczki Partii Razem: Lubimy płacić podatki. wysokieobcasy.pl, 13 czerwca 2015.
 49. Deklaracja programowa. partiarazem.pl, 2021.
 50. Czy Lewica wybuduje 300 tys. mieszkań na tani wynajem? Zadajemy trudne pytania o jej program mieszkaniowy. oko.press, 7 czerwca 2022.
 51. 300 tys. mieszkań w pięć lat. Lewica przedstawia Narodowy Program Mieszkaniowy. gospodarka.dziennik.pl, 28 maja 2022.
 52. Jedna osoba – jedno mieszkanie. Partia Razem chce niemal zupełnie zlikwidować najem krótkoterminowy. oko.press, 31 stycznia 2023.
 53. Głos prekariatu – Guy StandingYouTube
 54. Zofia Malisz, Federico Fuentes: Razem: Building a left alternative in Poland. greenleft.org.au, 10 stycznia 2023. (ang.).
 55. Statut Lewicy Razem. partiarazem.pl.
 56. Partia Razem: Budujemy organizację nie na kilkaset, a na wiele tysięcy osób. gazetaprawna.pl, 16 kwietnia 2016.
 57. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – liczba członków Partii Razem.
 58. a b Topnieją szeregi Platformy Obywatelskiej. Duży przyrost działaczy PiS. onet.pl, 1 lutego 2020.
 59. Grzegorz Bruszewski: Zandberg: gdybyśmy zgadzali się we wszystkim z Wiosną i SLD, bylibyśmy w jednej partii. pap.pl, 26 grudnia 2020.
 60. Łukasz Szpyrka, Jakub Szczepański: Polacy zapisują się do partii. Najchętniej do PiS. interia.pl, 15 stycznia 2021.
 61. Zapytaliśmy partie o liczbę członków. Tusk przyciągnął kilka tysięcy nowych, partia Hołowni się rozkręca. gazeta.pl, 21 sierpnia 2021.
 62. PiS nie jest największą partią w Polsce. „Liczy się tylko kartel czterech”. radiozet.pl, 1 czerwca 2023.
 63. Prezes Wiosny, wspólny kandydat SLD, Wiosny i Razem.

Linki zewnętrzne edytuj