Otwórz menu główne

Lex posterior generali non derogat legi priori speciali

Zasada Lex posterior generali non derogat legi priori speciali – zasada prawna znajdująca zastosowanie w przypadku kolizji samych reguł kolizyjnych, a konkretnie zasady Lex posterior derogat legi priori z zasadą Lex specialis derogat legi generali. Mówi ona, że ustawa ogólna późniejsza nie uchyla ustawy szczególnej wcześniejszej.