Liaza ATP-cytrynianowa

Liaza ATP-cytrynianowaenzym z grupy liaz uczestniczący w transporcie grupy acetylowej w syntezie kwasów tłuszczowych. Oprócz koenzymu A jego substrat stanowi cytrynian. Związek ten, powstający w mitochondrium w reakcji kondensacji acetylo-CoA i szczawiooctanu, dzięki transporterowi trikarboksylanów może przebyć błonę i dostać się cytoplazmy, o ile acetylo-CoA występuje w nadmiarze[1]. Tam właśnie działa liaza ATP-cytrynianowa, zależny od ATP enzym, który odtwarza acetylo-CoA i szczawiooctan. Enzym najaktywniejszy jest w czasie sytości[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Kathleen M. Botham, Peter A. Mayes: Biosynteza kwasów tłuszczowych i ikozanoidów. W: Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell: Biochemia Harpera ilustrowana. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 245. ISBN 978-83-200-3573-5.