Liberalny konserwatyzm

Liberalny konserwatyzmideologia polityczna łącząca konserwatywną politykę z liberalnymi postawami, zwłaszcza w kwestiach ekonomicznych, społecznych i etycznych[1].

Liberalny konserwatyzm wyznaje wolnorynkowe poglądy na gospodarkę, zgodnie z którymi jednostka powinna mieć swobodę udziału w rynku i generowania bogactwa bez ingerencji rządu. Utrzymuje jednak również, że jednostka nie może sama działać sprawnie we wszystkich sferach życia, dlatego liberalni konserwatyści uważają, że silne państwo jest konieczne, aby zapewnić prawo i porządek, a instytucje społeczne są potrzebne do pielęgnowania poczucia obowiązku i odpowiedzialności za naród[2]. W Europie liberalny konserwatyzm jest dominującą formą współczesnego konserwatyzmu i centroprawicowej polityki.

We współczesnym rozumieniu liberalny konserwatyzm zazwyczaj obejmuje centroprawicowe poglądy polityczne, które przynajmniej do pewnego stopnia odrzucają konserwatyzm społeczny. Stanowisko to wiąże się również ze wsparciem dla umiarkowanych form sieci bezpieczeństwa socjalnego i ochrony środowiska. Ten dyskurs został przyjęty przez skandynawskich konserwatystów, np. Umiarkowaną Partię Koalicyjną w Szwecji, Høyre w Norwegii i Partię Koalicji Narodowej w Finlandii.

Liberalny konserwatyzm a konserwatywny liberalizmEdytuj

Pojęcie liberalnego konserwatyzmu jest często utożsamiane i używane zamiennie z konserwatywnym liberalizmem. Te dwa nurty różnią się jednak między sobą rozłożeniem akcentów i spojrzeniem na instytucję państwa. Konserwatywni liberałowie mają zdecydowanie negatywny stosunek do niego i traktują państwo jako zło konieczne, wyrażają często postawę minarchistyczną. Liberalni konserwatyści natomiast postrzegają państwo w dobrym świetle, jako wartość samą w sobie. Inaczej też postrzegana jest w tych doktrynach idea wolności. W myśl Johna Locke’a, jednego z ojców konserwatywnego liberalizmu, najpierw jest wolność, a dopiero później porządek sztucznie utworzony przez ludzi. Natomiast według liberalnych konserwatystów na początku istnieje porządek, a dopiero w nim można definiować granice wolności.

PrzypisyEdytuj

  1. Parties and Elections. parties-and-elections.eu.
  2. McAnulla, Stuart (2006). British Politics: A Critical Introduction. A&C Black.