Liceum profilowane

rodzaj szkoły ponadpodstawowej

Liceum profilowane (z łac. licaeum od gr. Lykeion: szkoła założona przez Arystotelesa) – rodzaj szkoły ponadpodstawowej w Polsce które w 1999 po reformie szkolnictwa powstały w miejsce liceów zawodowych. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty, z dniem 1 września 2012 zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych zlikwidowane zostały kolejne klasy liceum profilowanego[1]. Szkoły tego typu przestały funkcjonować do 1 września 2014.

Nauka w liceum profilowanym trwała trzy lata i kończyła się egzaminem maturalnym (do 2004 egzaminem dojrzałości). Była połączeniem liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu. Realizowała podstawę programową przeznaczoną dla szkół średnich i specjalizacje w czternastu profilach.

Proces kształcenia w liceum profilowanym miał na celu[2]:

  1. zapewnienie przygotowania ogólnokształcącego zapewniającego dostanie się i naukę w szkołach wyższych;
  2. przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w zakresie przedmiotów ogólnokształcących;
  3. uzyskanie kwalifikacji zawodowych rozwijanych potem w krótkich cyklach kształcenia (1-3 semestry) w szkołach policealnych
  4. umiejętność przekwalifikowania w trakcie przyszłej pracy zawodowej.

Profile edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj