Liczba Erdősa

odległość od matematyka Paula Erdősa w grafie współautorstwa

Liczba Erdősa (czyt. erdesza) – element matematycznego folkloru związany z osobą Paula Erdősa. Matematyk ten znany był z częstej współpracy z innymi uczonymi.

Sam Paul Erdős ma liczbę Erdősa równą 0. Osoba, która napisała pracę naukową wspólnie z Erdősem, ma liczbę Erdősa równą 1. Z kolei osoba, która napisała pracę naukową z kimś, kogo liczba Erdősa wynosiła 1, ma liczbę Erdősa równą 2 itd. Naukowiec piszący swe prace samodzielnie otrzymuje nieskończoną liczbę Erdősa. Erdős pół żartem wspominał o ułamkowych liczbach Erdősa. Jeśli jakiś matematyk napisał wspólnie z nim n prac, to jego liczba Erdősa wynosi 1/n.

Liczba Erdősa wśród aktywnych matematyków osiągnęła maksymalnie wartość 15, jednak średnia jest mniejsza niż 5, a większość ma liczbę Erdősa mniejszą niż 8. Obecnie liczbę Erdősa można wyznaczyć za pomocą MathSciNet-u, największej bazy danych prac matematycznych Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.

509 uczonych ma liczbę Erdősa równą 1. W 2000 r. naukowców z „dwójką” było 5897. Ich liczba ciągle się zwiększa (gdyż powstają nowe wspólne prace), chociaż liczba żyjących uczonych z „jedynką” ciągle się zmniejsza, gdyż Erdős zmarł w 1996 roku i wymierają też jego współpracownicy.

Około 63 laureatów Nagrody Nobla oraz wszyscy laureaci Nagrody Nevanlinny mają liczbę Erdősa poniżej 9, natomiast laureaci Medalu Fieldsa – poniżej 6.

Liczby Erdősa niektórych uczonych:

Prawdopodobnie pierwsza wzmianka o tej liczbie pojawiła się w 1969 r., w pracy Caspera Goffmana And what is your Erdős number? Liczba Erdősa bywa też nazywana odległością od Erdősa. Podobna koncepcja wystąpiła w pracach Stanleya Milgrama, który twierdził, że między dwiema dowolnymi osobami na Ziemi istnieje ciąg średnio sześciu znajomych. Dowodem na to miał być przeprowadzony przez niego eksperyment „świat jest mały”.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj