Liczba złożona

liczba naturalna o minimum trzech dzielnikach

Liczba złożonaliczba naturalna większa od 1 niebędąca liczbą pierwszą, tj. mająca co najmniej jeden naturalny dzielnik różny od 1 i niej samej.

Liczby naturalne od zera do stu – liczby złożone zaznaczone są na zielono.

Oznacza to, że liczbę złożoną można rozłożyć na iloczyn (co najmniej) dwóch liczb naturalnych większych od 1 i mniejszych od niej.

Przykłady edytuj

Poniższe liczby naturalne są przykładami liczb złożonych:

 
 
 
 
 
 

Linki zewnętrzne edytuj

  • Eric W. Weisstein, Composite Number, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.). [dostęp 2022-07-02].