Liczby dualne

rozszerzenie liczb rzeczywistych o dodatkowy pierwiastek z zera

Liczby dualne – wyrażenia postaci gdzie oraz ( jest nilpotentem).

Konstrukcja

edytuj

Liczby dualne można ściśle zdefiniować jako zbiór par liczb rzeczywistych tj.   z następującymi dwoma działaniami:

 
 

Para   jest elementem neutralnym mnożenia   oraz  

Jest to więc pierścień przemienny z jedynką i z dzielnikami zera[a]. Dzielniki zera mają tutaj postać     bowiem

 

Ponieważ   i   są niewspółmierne, więc analogicznie do liczb zespolonych otrzymać można następującą postać kanoniczną:

  gdzie  

Dla liczby dualnej niebędącej dzielnikiem zera tj.   istnieje odwrotność. Jej znajdowanie trochę przypomina proces znajdowania odwrotności liczb zespolonych – ułamek rozszerza się przez liczbę sprzężoną do mianownika:

 

Pierścień liczb dualnych można zanurzyć izomorficznie w pierścieniu macierzy stopnia 2:

 

w szczególności

 

Różniczkowanie

edytuj

Mając dany wielomian o współczynnikach rzeczywistych   można rozszerzyć jego dziedzinę do liczb dualnych. Łatwo dowieść, że   gdzie   jest pochodną  

Ta zależność pozwala określić elementarne funkcje przestępne na liczbach dualnych:

 

Zobacz też

edytuj
  1. Z tego względu określenie „liczby dualne” jest nieco mylące – w algebrze najczęściej liczbami określa się jakieś podzbiory (podciała) ciała liczb zespolonych.

Linki zewnętrzne

edytuj