Liga Krajowa – organizacja powstała w 1993, działająca na rzecz rozwoju samorządności w Polsce.

Liga Krajowa
Państwo

 Polska

Siedziba

Częstochowa

Data założenia

1993

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Profil działalności

samorząd, polityka kultura, edukacja

Zasięg

Polska

Prezes

Tadeusz Wrona

brak współrzędnych
Strona internetowa

Historia

edytuj

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w 1993 jako Liga Miejska (nazwę zmieniło po kilku miesiącach). Celem jego działania była obrona dorobku reformy samorządowej z 1990 przed zakusami władz centralnych oraz działalność na rzecz rozwoju samorządności w miastach, gminach i regionach. Szczególnym polem działania Ligi było dążenie do zapewnienia gminom i miastom niezależności oraz stabilności finansowej.

Poprzedniczką Ligi była Konferencja Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w Poznaniu, zorganizowana po raz pierwszy w 1992, następnie przekształcona w dwa organy stałe: Komisję Wspólną Rządu i Samorządu oraz Radę ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.

Profil i program

edytuj

Liga określa się jako organizacja centrowa[1]. Z drugiej strony „Memorandum Ligi Krajowej” z czerwca 2000 odwołuje się jedynie do „prawicy” i AWS, pomijając organizacje centrowe[2], nawiązująca do tradycji patriotycznych i niepodległościowych oraz dorobku NSZZ „Solidarność” z lat 80., wspierająca system wartości oparty na chrześcijaństwie i wzajemnej tolerancji. Samorząd terytorialny uznaje za „fundament demokratycznego ładu w Państwie”[1]. Jest zwolenniczką decentralizacji kompetencji i finansów publicznych. Dąży do rozwoju trójstopniowego samorządu terytorialnego na bazie reformie samorządowej z 1999, wspierania samorządności gospodarczej i środowiskowej, wychowania młodego pokolenia w poszanowaniu kultury i tradycji narodowej, wspierania samodzielności ekonomicznej rodziny, udziału samorządu lokalnego w decyzjach gospodarczych kraju, poprawy stanu infrastruktury oraz tworzenia warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców[1].

Władze

edytuj

Na czele zarządu Ligi stoi Tadeusz Wrona, jego zastępcą są m.in. Mieczysław Janowski i Jan Chmielewski. Oprócz zarządu działa Rada i Komisja Rewizyjna Ligi Krajowej.

Działacze

edytuj
Z tym tematem związana jest kategoria: Działacze Ligi Krajowej.

Obszar działania

edytuj

Obecnie Liga zrzesza organizacje działające w miastach i gminach wszystkich województw RP. Prowadzi działalność wydawniczą – wydaje „Miesięcznik Ligi Krajowej”[3].

Od 1998 Liga przyznaje nagrodę im. Grzegorza Palki „za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego”[4]. W Kapitule Nagrody zasiadają m.in. Jadwiga Palka, Jerzy Kropiwnicki i Tadeusz Wrona, w dziedzinie ogólnopaństwowej, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Laureatami nagrody byli m.in. Jerzy Buzek, Irena Lipowicz, Danuta Hübner i Brunon Synak (w dziedzinie ogólnopolskiej), Piotr Uszok, Jerzy Widzyk i Rafał Dutkiewicz (w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym), Adam Bachleda-Curuś, Adam Fudali i Wojciech Lubawski (w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym)[4].

Przypisy

edytuj