Otwórz menu główne

Liga Popierania Turystyki

Aleksander Bobkowski - wieloletni prezes Ligi Popierania Turystyki

Liga Popierania Turystyki – półoficjalna polska organizacja turystyczna, powstała na mocy decyzji Ministra Komunikacji Michała Butkiewicza z dnia 26 kwietnia 1935 roku. Celem jej powstania była organizacja i popieranie taniej turystyki masowej, promocja poszczególnych regionów Polski oraz finansowanie przedsięwzięć turystycznych. Struktura organizacyjna Ligi była ściśle powiązana ze strukturą organizacyjną Polskich Kolei Państwowych; funkcję prezesów delegatur LPT sprawowali dyrektorzy Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych.

Formalnie Liga rozpoczęła działalność z dniem 25 maja 1935 roku. W dniu 12 czerwca 1935 roku w Warszawie odbył się Organizacyjny Walny Zjazd LPT. Powołał on Zarząd Tymczasowy, a jego pierwszym prezesem został inż. Aleksander Kodelski. Pomimo swojego półoficjalnego charakteru, Liga dysponowała większością państwowych funduszy na rozwój turystyki masowej[1]. Największy rozkwit swej działalności zanotowała ona pod kierownictwem wiceministra komunikacji Aleksandra Bobkowskiego.

Oprócz przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, działania Ligi realizowane były poprzez organizację imprez masowych oraz połączeń kolejowych (pociągi popularne) z atrakcyjnymi turystycznie regionami Polski. Z jej inicjatywy w niektórych miastach uruchomiono biura informacji turystycznej[2]. Od 1937 roku wydawany był Biuletyn Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki, powołanej w czerwcu 1936 roku celem naukowego opracowywania zagadnień turyzmu w Polsce. Wraz z Towarzystwem Krzewienia Narciarstwa i Państwowym Instytutem Meteorologicznym, LPT redagowała i ogłaszała komunikaty śniegowe dla terenów Karpat, Gór Świętokrzyskich i innych regionów Polski. Ponadto wydawane były mapy, broszury i foldery.

Liga zajmowała się również organizacją turystyki pielgrzymkowej – w tym celu współpracowała z kuriami, a wśród jej członków byli również księża. Jednym z niezrealizowanych zamierzeń LPT była budowa w pobliżu Jasnej Góry w Częstochowie domu pielgrzyma na tysiąc miejsc noclegowych. Ponadto Liga była w 1935 roku inicjatorem kolejowych „pielgrzymek” na sypanie Kopca Piłsudskiego w Krakowie.

Niektóre obiekty turystyczne wybudowane przy udziale LPTEdytuj

 
Afisz Ligi Popierania Turystyki z 1938

Ponadto Liga patronowała schronisku PTN w Siankach w Bieszczadach oraz była inicjatorem otwarcia w 1937 roku Masowego Hotelu Turystycznego w Gdyni[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Krótka historia Przewodnika do GOT – Przodownika TG, ktg.pttk.pl
  2. Zarys historii informacji turystycznej w Polsce, pot.gov.pl
  3. informacje na stronie www.pkl.pl
  4. informacje na stronie www.krynica.pl
  5. Nowe schronisko w białym królestwie. Dwupiętrowy gmach czeka na turystów. „Echo” z 28 listopada 1936 r., nr. 331, str. 5, www.bc.wimbp.lodz.pl
  6. informacje na stronie www.turystyka.wrotapodlasia.pl
  7. historia dzielnicy Śródmieście na stronie www.srodmiescie.miasto.gdynia.pl

BibliografiaEdytuj