Lignit, ksylit – składnik węgla brunatnego[1] o stosunkowo dobrze zachowanej strukturze drewna[2]. Powstaje pod niewielkim ciśnieniem z torfu i jest pierwszym produktem zamiany w węgiel bitumiczny. Zawiera od 60 do 75% węgla. Stanowi blisko 45% złóż węgla brunatnego[3] na świecie, jest jednak rzadko eksploatowany, a jeśli już to poddawany jest następnie brykietowaniu, ponieważ jest nietrwały w składowaniu i transporcie, niskokaloryczny oraz wymaga specjalnych palenisk. Używa się go w kilku regionach Kanady, USA, Australii, Rumunii, Słowenii, Grecji oraz Bułgarii.

Lignit włóknisty

PrzypisyEdytuj

  1. Węgiel brunatny - podstawowe informacje, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB [dostęp 2021-03-21] (pol.).
  2. Lignit, ksylit, drewno bitumiczne, Lasy Państwowe [dostęp 2021-03-21] (pol.).
  3. lignit, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-03-21].