Ligota Zamecka (gmina)

Ligota Zamecka (od 1973 Kujakowice Górne) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954[2] w woj. śląskim i woj. opolskim (dzisiejsze woj. opolskie). Siedzibą władz gminy była Ligota Zamecka.

Ligota Zamecka
gmina wiejska
1945-1954[1]
Państwo

 Polska

Województwo

1945–46: śląskie[1]
1946–50: śląskie
1950–54: opolskie

Powiat

kluczborski

Siedziba

Ligota Zamecka

Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad

8

brak współrzędnych

Gmina zbiorowa Ligota Zamecka powstała po II wojnie światowej (w grudniu 1945[3]) w powiecie kluczborskim na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. I okręg administracyjny – Śląsk Opolski[4][5]), powierzonym 18 marca 1945 administracji wojewody śląskiego[5][6], a z dniem 28 czerwca 1946 przyłączonym do woj. śląskiego (śląsko-dąbrowskiego)[7][8].

Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z 7 gromad: Ligota Zamecka (z Ligotą Górną), Bąków (z Brzezinką), Bogdańczowice, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów i Nagodowice (z Prytwicami i Budkowicami)[9]. 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie; równocześnie gmina Ligota Zamecka wraz z całym powiatem kluczborskim weszła w skład nowo utworzonego woj. opolskiego[10].

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 8 gromad: Bąków, Biadacz, Bogdańczowice, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Górna i Ligota Zamecka[11]. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[12]. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy[13], utworzono natomiast jej terytorialny odpowiednik, gminę Kujakowice Górne.

Zobacz też: gmina Ligota.

Przypisy edytuj

 1. a b Od 1945 pod administracją wojewody śląskiego; od 1946 jednostka administracyjna woj. śląskiego
 2. Od 1 grudnia 1945 do 28 września 1954
 3. Rozporządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 27 listopada 1945 (Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki, Nr. 34, Kat, dnia 22 grudnia 1945 r.)
 4. Utworzony 14 marca 1945 decyzją Rady Ministrów
 5. a b Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku (The population of Poland in the 20th century). Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, 2005, s. 43-44.
 6. Dokumentu podstawy prawnej nie odnaleziono
 7. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177
 8. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22) oraz dekretu z 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 74)
 9. Podział administracyjny województwa śląsko-dąbrowskiego wraz ze skorowidzem gmin i gromad (stan z dnia 1 stycznia 1946), Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1947
 10. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
 11. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
 12. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 13. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312