Limnebiont

Limnebiont (gr. límne – jezioro) – gatunek żyjący w jeziorach (strefa limnalu), raczej nie występuje w innych typach wód, przystosowany do życia w jeziorze i siedliskach jeziornych. Wśród limnebiontów jest wiele gatunków ryb, skorupiaków, mięczaków czy owadów wodnych (np. Cyrnus flavidus, Cyrnus crenaticornis, Holocentropus dubius, Erotesis baltica).


W szerszym i przestarzałym sensie limnobiont to organizm słodkowodny, mieszkaniec wód słodkich czyli strefy limnetycznej[1] (zobacz też:


W węższym znaczeniu limnebiont to gatunek typowy dla jezior (zobacz limnebiont[2]

Zobacz też: limnefil, limneksen, klasy wierności

PrzypisyEdytuj

  1. Żmudziński L., Kornijów R., Bolałek J., Górniak A., Olańczuk-Meyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K., 2002. Słownik hydrobiologiczny, terminy, pojęcia, interpretacje”. Wyd. PWN, Warszawa.
  2. Czachorowski S., 1988. Chruściki (Trichoptera) jezior Polski - charakterystyka rozmieszczenia larw. Wyd. WSP w Olsztynie, 156 str.