Linia środkowa

Linia środkowaodcinek łączący środki pewnych dwóch boków trójkąta.

odcinek DE jest linią środkową

W każdym trójkącie istnieją trzy różne linie środkowe, każdej z nich odpowiada jeden bok trójkąta – ten, z którym środkowa jest rozłączna.

Linii środkowej nie należy mylić ze środkową trójkąta.

TwierdzenieEdytuj

Linia środkowa jest równoległa do odpowiadającego jej boku. Jej długość jest dwukrotnie mniejsza od długości tego boku.

Dowód (wektorowy)Edytuj

Zgodnie z oznaczeniami rysunku

 

co oznacza, że odcinek DE jest równoległy do odcinka AB i ma dwukrotnie mniejszą długość.

Dowód (geometryczny)Edytuj

Ponieważ

 

więc spełnione są założenia odwrotnego twierdzenia Talesa. Stąd  

To z kolei oznacza, że   oraz   Wystarczy teraz skorzystać z podobieństwa trójkątów ABC i DEC.

Dowód (geometryczny) 2Edytuj

 
  oraz  

Niech punkty D, E będą środkami boków odpowiednio AC i BC. Odcinek DE jest więc linią środkową.

Poprowadźmy z punktu D prostą równoległą do boku AB przecinającą bok BC w punkcie E′. Następnie poprowadźmy z punktu E′ prostą równoległą do boku AC przecinającą bok AB w punkcie F′. Ponieważ czworokąt AF′E′D jest równoległobokiem więc

 

oraz

 

Powyższe równości oznaczają, że trójkąty DE′C oraz F′BE′przystające (cecha „KBK”), stąd m.in.  

Punkt E′ jest więc środkiem odcinka BC. Ponieważ każdy odcinek ma dokładnie jeden środek więc E=E′. Linia środkowa DE będąca bokiem równoległoboku AF′E′D jest zatem równoległa do boku AB.

Ponadto ponieważ

 

Więc F′ jest środkiem boku AB, czyli

 

Linia środkowa w trapezieEdytuj

Pojęcie linii środkowej stosuje się także w trapezach. W tym przypadku jest to odcinek łączący środki ramion trapezu.

Zachodzi nieco ogólniejszy odpowiednik twierdzenia o linii środkowej trójkąta:

Linia środkowa w trapezie jest równoległa do (obu) podstaw trapezu, a jej długość jest średnią arytmetyczną ich długości.

Zobacz teżEdytuj