Linia ciśnień (mechanika)

Linia ciśnień (krzywa ciśnień) – pojęcie związane z kształtowaniem i wymiarowaniem elementów konstrukcyjnych pracujących tylko na ściskanie (mimośrodowe)[1][2]. W elementach takich zawsze jest możliwe zredukowanie działających sił wewnętrznych do samej tylko siły ściskającej działającej na odpowiednich mimośrodach liczonych względem głównych centralnych osi bezwładności przekroju poprzecznego. Wtedy momentami zginającymi ten przekrój są: i

Miejsce geometryczne punktów o współrzędnych występujących w kolejnych przekrojach, jest linią ciśnień, której kształt zależy od działającego obciążenia. Projektowanie polega na takim ukształtowaniu wymiarowanej konstrukcji, aby linia ciśnień nie wykraczała poza obszary wyznaczone przez rdzenie wymiarowanych przekrojów[3]. Zasada ta dotyczy projektowania łuków i murów oporowych, które mogą być, dzięki takiemu projektowaniu, wykonywane bez spoiwa (na sucho) z elementów kamiennych, betonowych, cegły itp.

PrzypisyEdytuj

  1. G. Rakowski, R. Solecki, Pręty zakrzywione, Arkady, Warszawa 1965, s. 43.
  2. B.N. Żemoczkin, D.P. Paszczewskij, Statika soorużenij, Gos. Izdat., Moskwa 1950, s. 54, 304.
  3. W. Wierzbicki, Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1955, s. 572.

Linki zewnętrzneEdytuj