Linia kolejowa nr 182

Linia kolejowa nr 182 – jednotorowa, w większości niezelektryfikowana linia kolejowa znaczenia miejscowego łącząca Tarnowskie Góry z Zawierciem.

Linia kolejowa nr 182
Tarnowskie Góry - Zawiercie
Dane podstawowe
Zarządca PKP PLK
Numer linii 182
Długość 46,073 km
Rozstaw szyn 1435 mm
Sieć trakcyjna tak (częściowo)
Prędkość maksymalna 60 km/h
Zdjęcie LK182
Odcinek Zawiercie - Poręba
Portal Transport szynowy

Linia nie jest obecnie (2020) eksploatowana w ruchu pasażerskim, natomiast ruch towarowy jest dopuszczony w km od -0,571 do 4,820 oraz od 29,200 do 45,502. Na pozostałym odcinku linia jest wyłączona z eksploatacji[1].

Na odcinku Tarnowskie Góry TGE – Siewierz torowisko jest częściowo zdekompletowane, a w niektórych miejscach można odnaleźć fragmenty podkładów oraz budynków stacyjnych. Fragmenty torów leżą w miejscu dawnego posterunku odgałęźnego Gosek w Miasteczku Śląskim, ale sam rozjazd został zlikwidowany pod koniec lat 90. XX wieku[2].

Kursowanie trakcji elektrycznej możliwe jest wyłącznie na fragmentach linii w okolicy Tarnowskich Gór (km od -0,571 do 4,820) oraz Zawiercia (km od 44,319 do 45,502)[3].

RewitalizacjaEdytuj

W 2016 przygotowywano dokumentację przedprojektową w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”[4]. Po wykonaniu niezbędnych prac linia kolejowa nr 182 ma być częścią szybkiej kolei łączącej Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach i Zawierciem[5].

W październiku 2020 PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości 660 mln zł netto (w tym 500 mln zł z funduszy unijnych) z konsorcjum Track Tec Construction Sp. z o.o. (lider) oraz INFRAKOL Sp. z o.o., Sp. k. (partner) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o. (partner) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2021 roku, po opracowaniu przez wykonawcę projektów wykonawczych, a zakończenie w I kwartale 2023 roku. W ramach zadania odbudowany zostanie 30-kilometrowy odcinek linii między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii. Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h. Po modernizacji czas przejazdu z Zawiercia do lotniska w Pyrzowicach wyniesie 23 min., z Tarnowskich Gór niecałe 20 min., a z Katowic i z Częstochowy niecałą godzinę. Planowane są nowe przystanki Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów oraz 2-peronowa stacja Pyrzowice Lotnisko, a także przejścia podziemne w Pyrzowicach Lotnisku i Siewierzu. W Zawierciu, Pyrzowicach i Tarnowskich Górach zostaną zamontowane windy, a na stacji Zawiercie powstanie nowy peron nr 3. Modernizacji ulegną perony na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba; ponadto zabezpieczono teren pod dwa przystanki na terenie gminy Miasteczko Śląskie i Poręba. Inwestycja obejmie 52 obiekty inżynieryjne, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa do lotniska) oraz modernizację 38 przejazdów kolejowych. Po modernizacji na linię wjechać będą mogły cięższe składy towarowe, a ich prędkość wzrośnie do 80 km/h. Linia obsługiwać będzie bocznicę towarową CARGO MPL Katowice oraz dwie bocznice w Siewierzu[6]. Prace budowlane rozpoczęły się na początku 2021 roku[7].

PrzypisyEdytuj