Linia kolejowa nr 260

Linia kolejowa nr 260 – łącząca stację Zajączkowo Tczewskie ze stacją Pruszcz Gdański. Po zakończeniu inwestycji prowadzonej w ramach modernizacji linii kolejowej E 65 (obszar LCS Tczew) na szlaku PszczółkiPruszcz Gdański prędkość maksymalna wynosi 160 km/h. Dzięki wybudowanym wiaduktom drogowym i kolejowym jej przebieg jest w całości bezkolizyjny. W odróżnieniu od biegnących równolegle torów nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 9 wyżej wspomnianego szlaku nie przewidziano wariantu dla pociągów z wychylnym pudłem, co uniemożliwia poruszanie się pociągów z prędkością 200 km/h.

Linia kolejowa nr 260
Zajączkowo Tczewskie ZTD – Pruszcz Gdański
Mapa przebiegu linii kolejowej 260
Dane podstawowe
Zarządca PKP PLK
Numer linii 260
Długość 13,666 km
Rozstaw szyn 1435 mm
Sieć trakcyjna 3000 V DC
Prędkość maksymalna 160 km/h
Historia
Rok otwarcia 1920
Rok elektryfikacji 1969
Portal Transport szynowy

Linia jest wykorzystywana do prowadzenia przewozów towarowych i lokalnego ruchu pasażerskiego. Pociągi osobowe zatrzymują się na następujących stacjach i przystankach osobowych:

Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 9 w 2010 roku i zamknięcia jej obu torów, pociągi Przewozów Regionalnych oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście korzystały z linii nr 260, dzięki dogodnemu położeniu toru tej linii względem peronu w Miłobądzu zatrzymywały się tymczasowo również na tym przystanku osobowym. Obecnie jest to niemożliwe.