Linia kolejowa nr 6

linia kolejowa w Polsce

Linia kolejowa nr 6 ZielonkaKuźnica Białostockalinia kolejowa w północno-wschodniej Polsce, o długości 224,320 km, fragment międzynarodowej linii E75 (I Paneuropejski Korytarz Transportowy) łączącej Warszawę z Helsinkami.

Linia kolejowa nr 6
Zielonka – Kuźnica Białostocka
Mapa przebiegu linii kolejowej 6
Dane podstawowe
Zarządca PKP PLK
Numer linii 6
Tabela SRJP 530, 610
Długość 224,174[1] km
Rozstaw szyn 1435 mm
Sieć trakcyjna 3000 V DC
Prędkość maksymalna 130[2] km/h
Zdjęcie LK6
Pociąg Kolei Mazowieckich z Tłuszcza do Warszawy Wileńskiej pomiędzy przystankami Klembów i Dobczyn.
Portal Portal Transport szynowy

Linia jest w większej części dwutorowa i w całości zelektryfikowana.

HistoriaEdytuj

PowstanieEdytuj

Linia, której odcinek stanowi linia kolejowa nr 6 (drugi odcinek w Polsce to linia kolejowa nr 21) została otwarta w 1862 r. z inicjatywy rządu rosyjskiego. Była to druga (po Kolei Warszawsko -Wiedeńskiej) linia, która powstała na ziemiach Królestwa Polskiego. Funkcjonowała pod nazwą Kolej Warszawsko-Petersburska. Z początku była to linia jednotorowa, szerokotorowa (o rozstawie szyn 1524 mm). W późniejszym czasie do linii dodano drugi tor (dokładna data nie jest znana).

Lata międzywojenneEdytuj

W latach międzywojennych znacznie ograniczono liczbę odjazdów pociągów do Petersburga.

W roku 1918 linia stała się linią normalnotorową (zmieniono prześwit torów na 1435 mm). Zarząd nad linią przejęły Polskie Koleje Państwowe.

2 września 1933 otwarto łącznicę pomiędzy Warszawą Rembertów i Zielonką (Linia kolejowa nr 449), dzięki której pociągi jadące z Białegostoku mogły dojechać do Dworca Głównego.

Liczba torówEdytuj

Na początku linia była jednotorowa. Później dodano drugi tor. W czasie II wojny światowej i po niej zmieniała się liczba torów.

 • 1944 Prostyń Bug – Małkinia Bug – pomiędzy tymi posterunkami znajduje się most nad rzeką Bug. Jedno przęsło mostu zostało zburzone w czasie wojny, i do tej pory nie odbudowane. Pociągi na tym odcinku poruszają się jednym torem.
 • 1945 Małkinia – Łapy – zmieniono liczbę torów z dwóch na jeden.
 • 1945 Białystok – Kuźnica Białostocka – zmieniono liczbę torów z dwóch na jeden.
 • 1969 Małkinia – Łapy – przywrócono drugi tor.
 • 2019 Prostyń Bug – Małkinia Bug odbudowa drugiego przęsła mostu na Bugu. W marcu rozpoczyna się rozbiórka starego obiektu, a w jego miejscu powstanie nowa konstrukcja.[3].

Obecnie linia nr 6 składa się z następującej liczby torów:

 • Zielonka – Wołomin Słoneczna – cztery tory
 • Wołomin Słoneczna – Prostyń Bug – dwa tory
 • Prostyń Bug – Małkinia Bug – jeden tor
 • Małkinia Bug – Białystok – dwa tory
 • Białystok – Kuźnica Białostocka – jeden tor

ElektryfikacjaEdytuj

Elektryfikacja szlaku przebiegała stopniowo. Daty otwarcia zelektryfikowanych odcinków:

 • 13.04.1952 – Zielonka – Tłuszcz
 • 22.12.1981 – Tłuszcz – Łochów
 • 10.12.1982 – Łochów – Małkinia
 • 31.03.1983 – Małkinia – Czyżew
 • 30.06.1983 – Czyżew – Szepietowo
 • 29.09.1983 – Szepietowo – Łapy
 • 03.04.1983 – Łapy – Białystok
 • 10.09.1986 – Białystok – Kuźnica Białostocka

Semafory SBLEdytuj

Semafory samoczynnej blokady liniowej są na odcinku Zielonka – Tłuszcz:

 • Zielonka – Wołomin – Dwukierunkowe. Działają od 1983 roku. Do 1985 typ 3 (czterostawne), od 1985 typ 2 (trzystawne).
 • Wołomin – Tłuszcz – Dwukierunkowe. Działają od 1985 roku. Typ 2 (trzystawne)

ModernizacjaEdytuj

W latach 2013-2017 przeprowadzona została modernizacja na odcinku Zielonka - Sadowne Węgrowskie. Wymieniono nawierzchnię (betonowe podkłady zamiast drewnianych) łącznie z naprawą ław torowych, systemu odwodnienia, wymianą podsypki, tłucznia oraz szyn. Dodatkowo w ramach przetargu przeprowadzonego przez PLK ZLK w Warszawie, zmodernizowana została sieć trakcyjna w czerwcu i lipcu 2016 roku. W grudniu 2018 roku została oddana do użytku PT Zielonka, zlokalizowana w pobliżu istniejącej KS. Dzięki temu wzmocnione zostało zasilanie na zmodernizowanym odcinku oraz zostały zdjęte ograniczenia prędkości i ograniczenia związane kursowaniem pociągów towarowych.

12 października 2014 aby przyśpieszyć prowadzone na linii prace modernizacyjne, całkowicie zawieszono ruch kolejowy na odcinku TłuszczSadowne Węgrowskie. Pociągi zostały zastąpione przez autobusy zastępcze[4]. 13 grudnia 2015 na linię powróciły pociągi[5]. 19 maja 2017 PKP PLK podpisały podpisało z firmami PW Banimex i Budrex-Kobi umowę na budowę 5 bezkolizyjnych skrzyżowań[6], a 13 czerwca z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor umowę na modernizację odcinka SadowneCzyżew[7]. W latach 2019-2020 remontowany będzie odcinek Czyżew - Białystok[8], a w latach 2019-2021 odcinek Białystok - Kuźnica Białostocka[9].

Ważniejsze stacjeEdytuj

 • Zielonka – Stacja początkowa linii. Stacja jest także stacją końcową linii kolejowej nr 449, a ponadto przebiega przez nią linia kolejowa nr 21 ze stacji Warszawa Wileńska do przystanku Wołomin Słoneczna.
 • Wołomin – Stacja. Stacja jest punktem mijankowym i punktem wyprzedzania pociągów pośpiesznych z osobowymi.
 • Wołomin Słoneczna – Przystanek końcowy linii kolejowej nr 21. Odtąd szlak jest dwutorowy.
 • Tłuszcz – Stacja węzłowa. W rozkładzie 2018/2019 na stacji zatrzymywały się wszystkie pociągi pospieszne jadące linią. Stacja jest stacją krańcową dla niektórych pociągów Kolei Mazowieckich z Warszawy Wileńskiej i z kierunku Warszawy Zachodniej. Ze stacji odjeżdżają także pociągi jadące linią nr 29 i nr 10.
 • Małkinia – W rozkładzie 2018/2019 na stacji zatrzymywały się wszystkie pociągi pospieszne jadące linią. Bieg kończą tutaj pociągi Kolei Mazowieckich. Od tej stacji w kierunku Kuźnicy na 40-kilometrowym odcinku do Czyżewa od lat nie kursują pociągi osobowe.
 • Czyżew – W rozkładzie 2018/2019 na stacji zatrzymywały się wszystkie pociągi pospieszne jadące linią. Ze stacji nie kursują żadne pociągi osobowe.
 • Szepietowo – W rozkładzie 2018/2019 na stacji zatrzymywały się wszystkie pociągi pospieszne jadące linią. Stacja jest stacją krańcową dla pociągów spółki Przewozy Regionalne do Białegostoku.
 • Łapy – W rozkładzie 2018/2019 na stacji zatrzymywały się wszystkie pociągi pospieszne jadące linią.
 • Białystok – W rozkładzie 2018/2019 na stacji zatrzymywały się wszystkie pociągi pospieszne jadące linią. Stacja jest stacją krańcową pociągów Przewozów Regionalnych przyjeżdżających z i jadących do Łap, Szepietowa, Suwałk, Kuźnicy Białostockiej. Ze stacji odjeżdżają również pociągi do Czeremchy i Ełku. Stacja jest także krańcem dla większości pociągów PKP Intercity.
 • Czarna Białostocka – W rozkładzie 2018/2019 na stacji nie zatrzymywały się pociągi pośpieszne.
 • Sokółka – W rozkładzie 2018/2019 na stacji zatrzymywały się wszystkie pociągi pospieszne jadące linią po za pociągiem MP do Grodna.
 • Kuźnica Białostocka – Stacja końcowa linii. Na stacji jest również kolejowe przejście graniczne z Białorusią. W rozkładzie 2018/2019 na stacji kończyły bieg pociągi z Białegostoku i Sokółki. Od września 2016 r. kursują pociągi PKP Intercity do Grodna.

Czas jazdyEdytuj

Zielonka – Tłuszcz
(Warszawa Wsch. – Tłuszcz)
Tłuszcz – Małkinia Małkinia – Białystok Białystok – Sokółka Sokółka –
Kuźnica Białostocka
O P O P O P O P O
Czas dojazdu 26 min 25 min 49 min 33 min 89 min 58 min 46 min 42 min 17 min

O – pociąg osobowy, P – pociąg dalekobieżny
Połączenia w nawiasach dla pociągów dalekobieżnych (nie zatrzymuje się na trasie wyznaczonej stacjami bez nawiasu).
[10]

Maksymalne prędkościEdytuj

Wykaz maksymalnych prędkości[2]
(km/h)
Tor 1 odcinek linii Tor 2
pociągi
pasażerskie
szynobusy
i EZT
pociągi
towarowe
pociągi
pasażerskie
szynobus
i EZT
pociągi
towarowe
km pocz. km końcowy
130 120 14,400 36,600 130 120
80 36,600 71,800 80
120 71,800 105,700 120
100 105,700 153,100 100
100 80 153,100 177,592 100 80
177,592 177,759 Odcinek jednotorowy
80 70 177,759 217,810
80 100 217,810 234,349
40 60 40 234,349 238,574

Ruch pociągówEdytuj

Koleje MazowieckieEdytuj

Koleje Mazowieckie obsługują linię na terenie województwa mazowieckiego (do stacji Małkinia) pociągami osobowymi. Tabor KM obsługujący linię to elektryczne zespoły trakcyjne EN57/AL/AKM i spalinowe zespoły trakcyjne VT628.

Połączenia bezpośrednie przechodzące, zaczynające lub kończące się na linii w rozkładzie Kolei Mazowieckich[11]:

Przewozy RegionalneEdytuj

Przewozy Regionalne obsługują linię na terenie województwa podlaskiego (od stacji Małkinia) pociągami osobowymi. Obsługuje również linię pociągami dalekobieżnymi Interregio. Pociągi Interregio w rozkładzie 2011/2012 zatrzymywały się tylko na niektórych stacjach na linii: Wołomin (bardzo rzadko), Tłuszcz, Małkinia, Czyżew, Szepietowo, Łapy, Białystok i Sokółka.

Połączenia bezpośrednie przechodzące, zaczynające lub kończące się na linii[12]:

Pociągi osobowe (stan w 2017):

PKP IntercityEdytuj

PKP Intercity obsługują linię pociągami dalekobieżnymi: Twoje Linie Kolejowe, InterCity (tylko do Białegostoku) oraz MP. W rozkładzie 2018/2019 pociągi dalekobieżne zatrzymują się tylko na niektórych stacjach na linii: Tłuszcz, Łochów (tylko wybrane połączenia). Małkinia, Czyżew, Szepietowo, Łapy, Białystok, Sokółka i Kuźnica Białostocka

Międzynarodowe pociągi pospieszne (MP) w rozkładzie 2018/2019:

PKP CargoEdytuj

Pociągi towarowe PKP Cargo mogą korzystać z licznych bocznic przy stacjach.

PrzypisyEdytuj

 1. Wykaz linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
 2. a b Wykazy prędkości na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK: składy wagonowe, autobusy szynowe i EZT, pociągi towarowe.
 3. Nowoczesny most kolejowy na Bugu w Małkini Górnej, Kurier W, 19 marca 2019 [dostęp 2019-04-22] (pol.).
 4. BIAŁYSTOK-WARSZAWA – AUTOBUSY ZAMIAST POCIĄGÓW (pol.). regionalna.tvp.pl, 2014-10-12. [dostęp 2015-12-10].
 5. Pociągi wróciły na trasę Warszawa – Białystok. Co zastąpiło Darty? (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2014-12-13. [dostęp 2015-12-18].
 6. Kobyłka, Jasienica, Łochów i Topór zyskają bezkolizyjne skrzyżowania z koleją. kurierkolejowy.eu, 2017-05-24. [dostęp 2017-05-24].
 7. PLK ruszają z dalszą modernizacją Rail Baltiki. rynek-kolejowy.pl, 2017-06-13. [dostęp 2017-07-27].
 8. Forsal.pl PKP PLK: w połowie 2018 r. przetarg na odcinek Rail Baltica Czyżew-Białystok
 9. Przetarg PKP PLK
 10. Rozkład jazdy pociągów.
 11. Na podst. rozkładu jazdy KM 12.03 – 10.06.2017 (stan na 3.06.2017).
 12. Na podst. sieciowego rozkładu jazdy pociągów 2011/2012 – tabela 530 (stan na 17.07.2012).

Linki zewnętrzneEdytuj