Linia kolejowa nr 767

Łącznica kolejowa nr 767 – nieczynna i częściowo nieistniejąca linia kolejowa, która rozpoczynała swój bieg na posterunku odgałęźnym Kuniów na linii kolejowej nr 175 Kłodnica – Kluczbork i kończyła się na przystanku Smardy na linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów. Była to zelektryfikowana linia dwutorowa o szerokości torów 1435 mm.

Linia kolejowa nr 767
Kuniów – Smardy
Dane podstawowe
Zarządca

PKP PLK

Numer linii

767

Długość

7,160 km

Rozstaw szyn

1435 mm

Sieć trakcyjna

tak

Prędkość maksymalna

60 km/h

Historia
Rok otwarcia

1 stycznia 1984

Rok zawieszenia ruchu

1 stycznia 1999 (towarowy)

Obecnie linia jest nieczynna, a tory jej zostały częściowo rozebrane. Łącznica ta wraz z łącznicą nr 768 tworzyły kolejową obwodnicę Kluczborka.

Historia linii edytuj

  • 1 stycznia 1984 roku – otwarcie linii
  • 1 stycznia 1999 roku – zamknięcie linii dla ruchu towarowego
  • 17 stycznia 2005 roku – częściowa rozbiórka linii