Linia sukcesji tronu Monako

lista w projekcie Wikimedia

Władca Monako nosi tytuł księcia Monako. Monakijski tron jest dziedziczny i od wieków należy do dynastii Grimaldich.

Zasady dziedziczeniaEdytuj

Monako Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Monako

Wikiprojekt Polityka

Kwestię dziedziczenia monakijskiego tronu reguluje zapis w Konstytucji Księstwa Monako, ustanowiony dnia 2 kwietnia 2002 roku przez księcia Rainiera III Grimaldi[1].

Według tego dokumentu, nowy władca powoływany jest wówczas, gdy dotychczasowy umrze lub abdykuje. Pierwsze miejsca w linii sukcesji zajmują dzieci władcy zrodzone z prawego łoża, starsze przed młodszymi, a mężczyźni przed kobietami.

Jeżeli władca nie posiadał legalnych potomków, tron obejmuje jeden z jego młodszych braci lub siostra (zaczynając od najstarszej), i ich prawowici potomkowie.

W przypadku, gdy osoba, która powinna zajmować pierwsze miejsce w liście sukcesji, nie żyje bądź zrzekła się praw do tronu (przed zgonem lub ustąpieniem poprzedniego władcy), prawo dziedziczenia automatycznie przechodzi na jej prawowitych potomków.

Jeśli w tradycyjnej linii sukcesji nie ma osoby, która zostałaby nowym władcą, jest on wybierany spośród dalszych krewnych rodziny Grimaldich. Dzieje się to z udziałem Rady Koronnej i Rady Regencyjnej. Do czasu wyboru następcy władza sprawowana jest przez Radę Regencyjną. Tron może odziedziczyć jedynie osoba posiadająca monakijskie obywatelstwo w dniu śmierci lub ustąpienia poprzedniego rządzącego.

Funkcję księcia lub księżnej Monako może objąć wyłącznie osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia.

Pierwsza osoba na liście sukcesji nosi tytuł dziedzicznego księcia lub dziedzicznej księżnej Monako (od 2014 Jakub Grimaldi, syn księcia Alberta II).

Na tronie nie mogą zasiąść dzieci pochodzące ze związków pozamałżeńskich lub konkubinatów (w tym gronie znajdują się obecnie dzieci księcia Alberta II, Jaśmina Grimaldi i Aleksander Coste, drugi wnuk księżnej Hanoweru, Rafał Elmaleh i córka księżniczki Stefanii, Kamila Gottlieb). Jeżeli rodzice takiej osoby wstąpią w związek małżeński, dziecko zostaje automatycznie uznane za prawowitego potomka i wpisane do linii sukcesji (ostatnio Aleksander Casiraghi w 2013).

Zgodnie z tymi przepisami, po wstąpieniu na tron kolejnego władcy, który nie jest bratem lub siostrą poprzednika, linia sukcesji ulega skróceniu.

Wcześniejsze wersje Konstytucji Księstwa Monako przewidywały dziedziczenie tronu przez prawowitych potomków władcy, również tych adoptowanych. Na liście sukcesji znajdowali się wówczas tylko descendenci panującego. W 2002 książę Rainier dokonał jednak korekt, biorąc pod uwagę stan kawalerski swojego 47-letniego następcy, który nie założył jeszcze wówczas swojej rodziny i nie miał legalnych dzieci. Gdyby Albert wstąpił na tron przy obowiązujących starych przepisach, prawa dziedziczenia straciłyby jego siostry i linia sukcesji byłaby pusta. Książę Rainier usunął również zapisek o obejmowaniu tronu przez dzieci adoptowane.

Linia sukcesji monakijskiego tronuEdytuj

Od 6 kwietnia 2005 roku księciem Monako jest Albert II Grimaldi. Obecna linia sukcesji obejmuje potomków księcia Rainiera III oraz księżnej Grace i wpisane jest na nią 16 osób.

Na kolejnych miejscach znajdowali się dawniej dalsi krewni rodziny książęcej, kolejno potomkowie

W przypadku wygaśnięcia linii księcia Rainiera III, kolejny władca będzie wybrany spośród dalszych krewnych rodziny książęcej.

Osoba Ojciec Matka Data urodzenia
1. JKW dziedziczny książę Monako JKW książę Monako JKW księżna Monako 10 grudnia 2014
2. JKW hrabina Carladès JKW książę Monako JKW księżna Monako 10 grudnia 2014
3. JKW księżna Hanoweru JKW Rainier III, książę Monako JKW Grace, księżna Monako 23 stycznia 1957
4. Andrea Casiraghi Stefan Casiraghi JKW księżna Hanoweru 8 czerwca 1984
5. Aleksander Casiraghi Andrea Casiraghi Tatiana Casiraghi 21 marca 2013
6. Maksymilian Casiraghi Andrea Casiraghi Tatiana Casiraghi 19 kwietnia 2018
7. India Casiraghi Andrea Casiraghi Tatiana Casiraghi 12 kwietnia 2015
8. Pierre Casiraghi Stefan Casiraghi JKW księżna Hanoweru 5 września 1987
9. Stefan Casiraghi Pierre Casiraghi Beatrice Casiraghi 28 lutego 2017
10. Franciszek Casiraghi Pierre Casiraghi Beatrice Casiraghi 21 maja 2018
11. Charlotte Casiraghi Stefan Casiraghi JKW księżna Hanoweru 3 sierpnia 1986
12. Baltazar Rassam Dimitri Rassam Charlotte Casiraghi 23 października 2018
13. JKW księżniczka Aleksandra z Hanoweru JKW książę Hanoweru JKW księżna Hanoweru 20 lipca 1999
14. JKW księżniczka Stefania z Monako JKW Rainier III, książę Monako JKW Grace, księżna Monako 1 lutego 1965
15. Ludwik Ducruet Daniel Ducruet JKW księżniczka Stefania z Monako 26 listopada 1992
16. Paulina Ducruet Daniel Ducruet JKW księżniczka Stefania z Monako 4 maja 1994

Ostatnie zmiany w linii sukcesjiEdytuj

Dzieci nieślubneEdytuj

  • Rafał Elmaleh (ur. 2013), nieślubny syn Charlotte Casiraghi, może zostać wpisany na listę sukcesji jeżeli Casiraghi weźmie ślub z ojcem dziecka, Gadem Elmalehem.
  • Aleksander Coste (ur. 2003), nieślubny syn księcia Alberta, może zostać wpisany na listę sukcesji, jeżeli jego rodzice zawrą legalny związek małżeński (obecnie jednak książę Albert pozostaje w związku małżeńskim). Wówczas prawdopodobnie zostałby następcą tronu.
  • Kamila Gottlieb (ur. 1998), nieślubna córka księżniczki Stefanii, może zostać wpisana na listę sukcesji, jeżeli księżniczka weźmie ślub z ojcem dziecka, Janem Gottliebem.
  • Jaśmina Grimaldi (ur. 1992), nieślubna córka księcia Alberta, nie może zostać wpisana na listę sukcesji, ponieważ jej matka w trakcie romansu z księciem była zamężna.

PrzypisyEdytuj