Liniowa nierówność macierzowa

Liniowa nierówność macierzowa (ang. linear matrix inequality, LMI) – termin stosowany w teorii sterowania i optymalizacji.

Definicja

edytuj

W optymalizacji wypukłej liniowa nierówność macierzowa dana jest następującym wyrażeniem:

 

gdzie:

  •   jest wektorem liczb rzeczywistych,
  •   o wymiarach  macierzami symetrycznymi  
  •   to uogólniona nierówność, która oznacza, że   jest macierzą półokreśloną dodatnio należącą do stożka półokreślonego dodatnio   w podprzestrzeni macierzy symetrycznych  

Liniowa nierówność macierzowa określa ograniczenia wypukłe na  

Zastosowania

edytuj

Istnieją efektywne metody numeryczne pozwalające na określenie czy liniowa nierówność macierzowa jest dopuszczalna (to znaczy czy istnieje taki wektor   że  ) albo dające rozwiązanie problemu optymalizacji wypukłej z ograniczeniami dla liniowej nierówności macierzowej.

Wiele problemów optymalizacji w teorii sterowania, identyfikacji układów i przetwarzaniu sygnałów można sformułować z wykorzystaniem liniowej nierówności macierzowej. Nierówności te znajdują również zastosowanie w wielomianach będących sumą kwadratów. Prototypiczne prymalne i dualne programowanie półokreślone stanowi minimalizację rzeczywistej funkcji liniowej podlegającą odpowiednio prymalnemu i dualnemu stożkowi wypukłemu, który określa te nierównościami.

Rozwiązywanie liniowych nierówności macierzowych

edytuj

Największe osiągnięcia optymalizacji wypukłej związane są z wprowadzeniem metod punktu wewnętrznego. Metody te, rozwinięte w szeregu publikacji, stały się przedmiotem zainteresowania w kontekście problemów LMI.