Linnaea (czasopismo)

czasopismo naukowe

Linnaea (pełny tytuł: „Linnaea: Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange”) – niemieckie czasopismo botaniczne wydawane w Berlinie w latach 1826 (1 Band) do 1881/1882 (43 Band). Ukazywało się zwykle jako rocznik, choć 9 razy opublikowane zostały tomy łączone z podwójną datą roczną wydania. Redaktorem czasopisma od pierwszego numeru aż do śmierci pozostawał Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Od numeru 35 (1867) redaktorem był Christian August Friedrich Garcke i od tego też numeru czasopismo uzyskało alternatywny podtytuł: „Beiträge zur Pflanzenkunde” z własną numeracją od 1 (1867) do 9 (1881-1882). Zawartość publikowana była w języku łacińskim (zwłaszcza na początku) i niemieckim.

Linnaea
Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange
Ilustracja
Strona tytułowa pierwszego tomu z 1826
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Cesarstwo Niemieckie

Tematyka

botanika

Pierwszy numer

1826

Ostatni numer

1882

Redaktor naczelny

Christian August Friedrich Garcke

Kontynuatorem czasopisma było wydawnictwo „Jahrbuch des Königlichen Botanischen Gartens und des Botanischen Museums zu Berlin”.

Zawartość czasopisma dostępna jest w całości w Internecie (patrz: Bibliografia).

BibliografiaEdytuj