Lissamphibia

Lissamphibiapodgromada obejmująca wszystkie współczesne płazy.

Lissamphibia
Haeckel, 1866
Okres istnienia: trias wczesny–dziś
Ilustracja
Salamandra plamista
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Nadgromada Tetrapoda
Gromada Amphibia
Podgromada Lissamphibia
Grupy

Współczesne płazy są zaliczane do trzech rzędów: Anura (żaby i ropuchy), Caudata lub Urodela (salamandry i traszki) oraz Gymnophiona lub Apoda (płazy beznogie). Mimo że ich pochodzenie nie jest dokładnie znane, wspólne cechy wskazują, że posiadają wspólnego przodka, czyli tworzą klad. Opisanie permskiego przedstawiciela grupy trzonowej Gerobatrachus hottoni sugeruje, że żaby i salamandry – pochodzące od temnospondyli – miały wspólnego przodka później (ok. 270 mln lat temu) niż przypuszczano w oparciu o sam zegar molekularny, natomiast Gymnophiona wyewoluowały z przedstawicieli lepospondyli. Moment rozejścia się linii ewolucyjnej płazów na temnospondyle i lepospondyle jest szacowany na 335–328 mln lat temu[1]. Inne analizy filogenetyczne potwierdzają natomiast, że Lissamphibia są taksonem monofiletycznym; pozostaje jednak niepewne, czy pochodzą one od lepospondyli[2][3], czy od temnospondyli[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Jason S. Anderson, Robert R. Reisz, Diane Scott, Nadia B. Fröbisch i Stuart S. Sumida. A stem batrachian from the Early Permian of Texas and the origin of frogs and salamanders. „Nature”. 453, s. 515–518, 2008. DOI: 10.1038/nature06865 (ang.). 
  2. David Marjanović, Michel Laurin. A reevaluation of the evidence supporting an unorthodox hypothesis on the origin of extant amphibians. „Contributions to Zoology”. 77 (3), s. 149–199, 2008 (ang.). 
  3. David Marjanović, Michel Laurin. The Origin(s) of Modern Amphibians: A Commentary. „Evolutionary Biology”. 36 (3), s. 336–338, 2009. DOI: 10.1007/s11692-009-9065-8 (ang.). 
  4. Hillary C. Maddin, Farish A. Jenkins Jr, Jason S. Anderson. The Braincase of Eocaecilia micropodia (Lissamphibia, Gymnophiona) and the Origin of Caecilians. „PLoS ONE”. 7 (12), s. e50743, 2012. DOI: 10.1371/journal.pone.0050743 (ang.). 

BibliografiaEdytuj

  1. Benton, M. J. (2005), Vertebrate Paleontology, 3rd ed. Blackwell Science Ltd
  2. Carroll, RL (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
  3. Diego San Mauro, Miguel Vences, Marina Alcobendas, Rafael Zardoya i inni. Initial diversification of living amphibians predated the breakup of Pangaea. „American Naturalist”, s. 590–599, maj 2005. DOI: 10.1086/429523. JSTOR: 10.1086/429523. 

Linki zewnętrzneEdytuj