List przewozowy – dokument zawieracy fizyczny spis inwentarza przesyłanego przy pomocy transportu lądowego, wodnego i powietrznego, a także transportu multimodalnego. List przewozowy stanowi niejednokrotnie podstawę dla służb celnych do kontroli i pobierania opłat od wartości przewożonego towaru. W realizacji usług transportowych list przewozowy może zastępować umowę przewozu.

List przewozowy przewoźnika kolejowego

List przewozowy należy sporządzić w 4 egzemplarzach:

 • oryginał – dla odbiorcy,
 • grzbiet – dla nadawcy,
 • ceduła – pełni role pokwitowania,
 • wtórnik – dla nadawcy.

List przewozowy w odróżnieniu od konosamentu, nie stanowi papieru wartościowego[1].

Informacje zawarte w liście przewozowym

edytuj

List przewozowy powinien zawierać następujące informacje[2][3][1].

 1. Miejsce i data jego wystawienia.
 2. Nazwa (nazwisko), adres, podpis nadawcy.
 3. Nazwa (nazwisko) i adres przewoźnika.
 4. Miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania.
 5. Miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwa (nazwisko) i adres odbiorcy.
 6. Powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie.
 7. Dane dotyczące przewożonego towaru – cena jednostkowa, ilość towaru, masa, cechy i numery.
 8. Numer referencyjny odbiorcy i dostawcy (np. numer zamówienia).
 9. Koszty związane z przewozem.
 10. Instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych.
 11. Inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

W niektórych przypadkach jest potwierdzony certyfikatem zgodności (ang. certificate of confirmity), wystawionym przez wewnętrzną lub zewnętrzną jednostkę sprawdzającą (audytującą).

Funkcje listu przewozowego

edytuj

Konwencja CMR nie mówi o nakazie wystawiania listu przewozowego, ale warto taki list wystawiać ponieważ pełni on funkcję dowodową, legitymacyjną, instrukcyjną i informacyjną[3].

 1. Dowodowa – dowód zawarcia umowy (utrata, lub błędne wystawienie listu przewozowego nie wpływa na istnienie oraz ważność umowy przewozu).
 2. Legitymacyjna – polega a tym, że posiadanie pierwszego egzemplarza listu legitymuje nadawcę lub odbiorcę do dochodzenia roszczeń i rozporządzania przesyłką.
 3. Instrukcyjna – stanowiąca wskazówki dla przewoźnika w przypadku gdy mogą wystąpić przeszkody w trakcie realizacji usługi transportowej.
 4. Informacyjna – wskazówki dla odbiorcy o treści umowy, umożliwia kontrolę prawidłowości wykonania umowy przez przewoźnika.

Przypisy

edytuj
 1. a b List przewozowy. Encyklopedia Zarządzania. [dostęp 2021-11-24].
 2. List przewozowy – co to jest? | AlleKurier.pl. allekurier.pl. [dostęp 2021-11-24].
 3. a b List Przewozowy. E-logistyka.pl. [dostęp 2021-11-24].

Bibliografia

edytuj
 • J. Kufel, W. Siuda, Prawo Gospodarcze dla ekonomistów, Poznań: SCRIPTUS, 1998.