Otwórz menu główne

Lista feldmarszałków niemieckich (III Rzesza)

lista w projekcie Wikimedia
Laska marszałkowska von Richthofena (kopia)

Lista feldmarszałków niemieckich III Rzeszy

data nadania stopnia feldmarszałka – nazwisko i lata życia