Lista gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce

Lista stanowi zestawienie gatunków roślin objętych częściową ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, wymienione w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia (w kolumnie uwagi dodano informacje o dopuszczalnych sposobach zbioru zgodnie z załącznikiem nr 3)[1].

Krasnorosty Rhodophyta edytuj

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8][1]
rozróżkowate Ceramiaceae
rozróżka Ceramium circinatum Zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej. 2004

Ramienice Charophyta edytuj

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8][1]
ramienicowate Characeae
krynicznik kolczasty Nitella mucronata Zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej. 2014
krynicznik giętki Nitella flexilis 2014
krynicznica tępa Nitellopsis obtusa 2014
ramienica bałtycka Chara baltica Gatunek w latach 2004–2014 objęty ochroną ścisłą. 2004
ramienica wieńcowa Chara braunii (Ch. coronata) Zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej. Gatunek w latach 2004–2014 objęty ochroną ścisłą. 2004
ramienica kolczasta Chara aculeoata Zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej. 2014
ramienica kosmata Chara hispida Zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej. 2014
ramienica omszona Chara tomentosa 2014
rozsocha morska Tolypella nidifica Zakazy dotyczą także gospodarki rybackiej. Gatunek w latach 2004–2014 objęty ochroną ścisłą. 2004

Wątrobowce Marchantiophyta edytuj

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8][1]
buławniczkowate Cephaloziellaceae
buławniczka delikatna Cephaloziella elachista 2014
buławniczka ząbkowana Cephaloziella spinigera 2014
czarostkowate Fossombroniaceae
czarostka Wondraczekiego Fossombronia wondraczekii 2014
głowiakowate Cephaloziaceae
głowiak długokłosy Cephalozia macrostachya 2014
nowellia krzywolistna Nowellia curvifolia W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
jednoczepkowate Haplomitriaceae
meszek darenkowy Jungermannia caespiticia 2014
łuskolistowate Lepidoziaceae
biczyca trójwrębna Bazzania trilobata 2004
miedzikowate Frullaniaceae
miedzik płaski Frullania dilatata 2014
parzochowate Porellaceae
parzoch Bauera Porella baueri 2014
parzoch sercowaty Porella cordaeana 2014
piórkowcowate Trichocoleaceae
piórkowiec kutnerowaty Trichocolea tomentella 2004
rzęsiakowate Ptilidiaceae
rzęsiak pospolity Ptilidium ciliare 2004
skosatkowate Gymnomitriaceae
skosatka zanokcicowata Plagiochila asplenioides 2004
srebrzykowate Cephaloziellaceae
miechrza wycięta Marsupella emarginata 2014
widlikowate Metzgeriaceae
widlicowiec omszony Apometzgeria pubescens 2014
widlik podwójny Metzgeria conjugata 2014

Mchy Bryophyta edytuj

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8][1]
bezlistowate Buxbaumiaceae
bezlist zwyczajny Buxbaumia aphylla 2014
bielistkowate Leucobryaceae
bielistka jałowcowata Leucobryum juniperoideum 2004
bielistka siwa Leucobryum glaucum 2001
błotniszkowate Helodiaceae
źródliskowiec tujowaty Palustriella decipiens 2014
źródliskowiec zmienny Palustriella commutata 2014
drabikowate Climaciaceae
drabik drzewkowaty Climacium dendroides 2001
drobniaczkowate Seligeriaceae
drobniaczek łukowaty Seligeria campylopoda W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
drobniaczek rozłożysty Seligeria patula W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
drobniaczek wapienny Seligeria calcarea W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą 2004
krótkoząb skalny Brachydontium trichodes W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą 2004
fałdźcowate Rhytidiaceae
fałdziec pomarszczony Rhytidium rugosum 2014
gajnikowate Hylocomiaceae
fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus 2001
fałdownik trzyrzędowy Rhytidiadelphus triquetrus 2001
gajniczek krótkodzióbkowy Loeskeobryum brevirostre W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
gajnik lśniący Hylocomium splendens 2001
rokietnik pospolity Pleurozium schreberi 2001
jętniczkowate Ephemeraceae
jętniczek odgiętolistny Ephemerum recurvifolium 2014
jętniczek zbity Ephemerum cohaerens 2014
krótkoszowate Brachytheciaceae
brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum 2001
dzióbkowiec bruzdowany Eurhynchium striatum 2004
dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete 2004
krótkosz namurnikowy Brachythecium geheebii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
krzewinkowate Thamnobyaceae
krzewik źródliskowy Thamnobryum alopecurum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
krzywoszyjowate Amblystegiaceae
błyszcze włosowate Tomentypnum nitens Zakazy dotyczą także gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej. W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
krzywoszyj korzeniowy Amblystegium radicale W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
limprichtia długokończysta Limprichtia revolvens 2004
limprichtia pośrednia Limprichtia cossonii 2004
sierpowiec brudny Drepanocladus sordidus W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
sierpowiec jeziorny Drepanocladus stagnatus W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
sierpowiec moczarowy Drepanocladus sendtneri W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
tęposz niski Leptodictyum humile W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
wodnokrzywoszyj rzeczny Hygroamblystegium fluviatile W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
miecherowate Neckeraceae
gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
miechera Bessera Neckera besseri W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
miechera kędzierzawa Neckera crispa W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
miechera spłaszczona Neckera complanata W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
naleźlinowate Andreaceae
naleźlina Blytta Andreaea blyttii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
naleźlina grubożebrowa Andreaea crassinervia W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
naleźlina Rotha Andreaea rothii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
naleźlina skalna Andreaea rupestris W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
naleźlina śnieżna Andreaea nivalis W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
naleźlina zimna Andreaea frigida W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
osadniczkowate Disceliaceae
osadniczek goły Discelium nudum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
płoniwowate Pottiaceae
boczeń nastroszony Pleurochaete squarrosa W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
brodek zwisły Tortula cernua W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
kędzierzawka krucha Tortella fragilis W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
kędzierzawka żółtozielona Tortella flavovirens W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
pędzliczek brodawkowaty Syntrichia papillosa W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
pędzliczek chiński Syntrichia sinensis W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
pędzliczek gładkowłoskowy Syntrichia laevipila W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
pędzliczek zielonawy Syntrichia virescens W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
ślimakobrzeżek lessowy Hilpertia velenovskyi W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
płonnikowate Polytrichaceae
płonnik cienki Polytrichum strictum 2001
płonnik pospolity Polytrichum commune 2001
podsadnikowate Splachnaceae
długoszyj piłkowany Tayloria serrata W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
podsadnik pęcherzykowaty Splachnum ampullaceum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
prątnikowate Bryaceae
prątnik zbiegający Bryum weigelii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
próchniczkowate Aulacomniaceae
próchniczek błotny Aulacomnium palustre 2001
rokietowate Hypnaceae
grzebieniowiec piórkowaty Ctenidium molluscum 2014
mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata 2001
piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis 2001
płaszczeniec marszczony Buckiella undulata 2004
skrzydlikowate Fissidentaceae
skrzydlik długoszowaty Fissidens osmundoides W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
strzechwowate Grimmiaceae
rozłupek brunatny Schistidium brunnescens W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
rozłupek czarniawy Schistidium atrofuscum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
rozłupek włoskoząb Schistidium trichodon W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
siatkoząb darniowy Coscinodon cribrosus W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
strzechewka bruzdowana Orthogrimmia sessitana W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
strzechewka darniowa Orthogrimmia caespiticia W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
strzechwa bezząb Grimmia anodon W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
strzechwa włosista Grimmia crinita W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
strzechwowiec okrągły Dryptodon orbicularis W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
strzechwowiec zwodniczy Dryptodon decipiens W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
szmotłochowate Bartramiaceae
bagniak darniowy Philonotis caespitosa W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
bagniak długokończysty Philonotis marchica W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
bagniak kutnerowaty Philonotis tomentella W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
bagniak spiralny Philonotis seriata W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
bagniak wapienny Philonotis calcarea W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
bagniak włosowaty Philonotis arnellii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
bagniak zdrojowy Philonotis fontana 2014
szurpkowate Orthotrichaceae
nastroszek Brucha Ulota bruchii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
nastroszek kędzierzawy Ulota crispa W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
szurpek bezzębny Orthotrichum gymnostomum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
szurpek delikatny Orthotrichum tenellum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
szurpek porosły Orthotrichum lyellii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
szurpek skalny Orthotrichum rupestre W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
szurpek słoikowaty Orthotrichum urnigerum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
torfowcowate Sphagnaceae
torfowiec bałtycki Sphagnum balticum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec błotny Sphagnum palustre W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec brodawkowaty Sphagnum papillosum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec brunatny Sphagnum fuscum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec cieniutki Sphagnum tenellum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec Dusena Sphagnum majus W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
Torfowiec frędzlowany Sphagnum fimbriatum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec Girgensohna Sphagnum girgensohnii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec jednoboczny Sphagnum subsecundum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec Jensena Sphagnum jensenii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec kończysty Sphagnum fallax 2001
torfowiec magellański Sphagnum magellanicum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec miękki Sphagnum molle W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum 2001
torfowiec obły Sphagnum teres W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec okazały Sphagnum riparium W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec pierzasty Sphagnum subnitens W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec pięciorzędowy Sphagnum quinquefarium W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec płowy Sphagnum subfulvum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec pogięty Sphagnum flexuosum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec pokrewny Sphagnum affine W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec Russowa Sphagnum russowii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec skręcony Sphagnum contortum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec szorstki Sphagnum compactum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec środkowy Sphagnum centrale W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec tępolistny Sphagnum obtusum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec Warnstorfa Sphagnum warnstorfii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec wąskolistny Sphagnum angustifolium W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec wklęsłolistny Sphagnum platyphyllum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec Wulfa Sphagnum wulfianum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec zanurzony Sphagnum inundatum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
torfowiec ząbkowany Sphagnum denticulatum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
tujowcowate Thuidiaceae
jodłówka pospolita Abietinella abietina 2004
tujowiec delikatny Thuidium delicatulum 2001
tujowiec szerokolistny Thuidium recognitum 2004
tujowiec tamaryszkowaty Thuidium tamariscinum 2001
tujowiec włoskolistny Thuidium philibertii 2004
widłozębowate Dicranaceae
krzywoszczeć krucha Campylopus fragilis 2014
krzywoszczeć pogięta Campylopus flexuosus W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
krzywoszczeć torfowa Campylopus pyriformis W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
różnoząb delikatny Cynodontium tenellum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
różnoząb smukły Cynodontium gracilescens W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
różnoząb zwodniczy Cynodontium fallax W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
widłoząb błotny Dicranum bonjeanii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum 2004
widłoząb miotlasty (widłoząb miotłowy) Dicranum scoparium 2004
widłoząb płowy Dicranum fulvum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
widłoząb sudecki Dicranum sendtneri W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zwiesiniec szorstki Dicranodontium asperulum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zdrojkowate Fontinalaceae
zdrojek łuseczkowaty Fontinalis squamosa W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zwiślikowate Anomodontaceae
zwiślik długolistny Anomodon longifolius W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zwiślik krótkokończysty Anomodon rugelii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zwiślik maczugowaty Anomodon attenuatus W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zwiślik wiciowy Anomodon viticulosus W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004

Paprotniki Pteridophyta edytuj

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8][1]
podrzeniowate Blechnaceae
podrzeń żebrowiec Blechnum spicant W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
widliczkowate Selaginellaceae
widliczka ostrozębna Selaginella selaginoides Zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
widłakowate Lycopodiaceae
widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
widłak goździsty Lycopodium clavatum W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
wroniec widlasty Huperzia selago W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
wietlicowate Athyriaceae
pióropusznik strusi Matteuccia struthiopteris (Matteucia struthiopteris) W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
zanokcicowate Aspleniaceae
zanokcica północna Asplenium septentrionale Zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 2014

Rośliny nasienne Spermatophyta edytuj

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi[1] Rok objęcia ochroną po raz pierwszy[2][3][4][5][6][7][8][1]
amarylkowate Amaryllidaceae
śnieżyca wiosenna Leucoium vernum W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
babkowate Plantaginaceae
konitrut błotny Gratiola officinalis W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
baldaszkowate Apiaceae
dzięgiel litwor Angelica archangelica W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
bobrkowate Menyanthaceae
bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata 2001
cisowate Taxaceae
cis pospolity Taxus baccata W latach 1946–2001 pod ochroną ścisłą, 2001–2004 pod ochroną częściową, 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
dzwonkowate Campanulaceae
dzwonek szerokolistny Campanula latifolia W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zerwa kulista Phyteuma orbiculare W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
goryczkowate Gentianaceae
centuria nadobna Centaurium pulchellum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
centuria pospolita Centaurium erythraea W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
goryczuszka wczesna Gentianella lutescens W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
goździkowate Caryophyllaceae
goździk piaskowy Dianthus arenarius W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
goździk postrzępiony Dianthus plumarius Zakazy dotyczą także gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
goździk skupiony Dianthus compactus W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
łyszczec wiechowaty Gypsophila paniculata W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
gruszyczkowate Pyrolaceae
pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
grzybieniowate Nymphaeaceae
grzybienie białe Nymphaea alba W latach 1995–2004 pod ochroną ścisłą. 1957
grzybienie północne Nymphaea candida W latach 1995–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
jaskrowate Ranunculaceae
jaskier wielki Ranunculus lingua 2014
orlik pospolity Aquilegia vulgaris W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
pluskwica europejska Cimicifuga europaea W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
tojad dzióbaty Aconitum variegatum W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
tojad Gayera Aconitum × gayeri W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
tojad kosmatoowockowy Aconitum × hebegynum W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
tojad Lengyela Aconitum × lengyelii W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
tojad Pawłowskiego Aconitum × pawlowskii W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
włosienicznik skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zawilec narcyzowy Anemone narcissifolia W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
kosaćcowate Iridaceae
szafran spiski Crocus scepusiensis W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
krzyżowe Brassicaceae
rukiew wodna Nasturtium officinale W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
liliowate Liliaceae
cebulica dwulistna Scilla bifolia W latach 2001–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum W latach 1995–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
czosnek kątowaty Allium angulosum 2014
czosnek niedźwiedzi Allium ursinum 2004
marzanowate Rubiaceae
przytulia szorstkoowockowa Galium pumilum 2014
motylkowate Fabaceae
groszek błotny Lathyrus palustris 2014
groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
komonicznik skrzydlatostrąkowy Tetragonolobus maritimus 2014
wilżyna ciernista Ononis spinosa 1983
wilżyna rozłogowa Ononis repens 2004
nadwodnikowate Elatinaceae
nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
nadwodnik okółkowy Elatine alsinastrum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
nadwodnik sześciopręcikowy Elatine hexandra W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
obrazkowate Araceae
obrazki alpejskie Arum alpinum W latach 2001–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
oliwnikowate Elaeagnaceae
rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
pierwiosnkowate Primulaceae
pierwiosnek wyniosły Primula elatior 1957
zarzyczka górska Cortusa matthioli W latach 2001–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
przewiertniowate Caprifoliaceae
wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
zimoziół północny Linnaea borealis W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
psiankowate Solanaceae
lulecznica kraińska Scopolia carniolica W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna W latach 1995–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
różowate Rosaceae
parzydło leśne Aruncus sylvestris W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
wiśnia karłowata Cerasus fruticosa W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
sitowate Juncaceae
sit tępokwiatowy Juncus subnodulosus 2014
skalnicowate Saxifragaceae
skalnica gronkowa Saxifraga paniculata W latach 2001–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
sosnowate Pinaceae
kosodrzewina, sosna kosa Pinus mugo W latach 1957–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
sosna limba Pinus cembra W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
storczykowate Orchidaceae
gnieźnik leśny Neottia nidus-avis W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
kukułka krwista Dactylorhiza incarnata W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
kukułka plamista Dactylorhiza maculata W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
listera jajowata Listera ovata W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
podkolan biały Platanthera bifolia W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
podkolan zielonawy Platanthera chlorantha W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
świbkowate Juncaginaceae
świbka morska Triglochin maritimum 2014
tamaryszkowate Tamaricaceae
września pobrzeżna Myricaria germanica 2014
trawy Poaceae
sesleria błotna Sesleria uliginosa 2014
turówka leśna Hierochloë australis 1983
turówka wonna Hierochloë odorata W latach 1983–2001 pod ochroną ścisłą. 1957
trędownikowate Scrophulariaceae
dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum 2014
gnidosz błotny Pedicularis palustris W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora W latach 1983–2001 pod ochroną ścisłą, 2001–2004 pod ochroną częściową, 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
turzycowate Cyperaceae
turzyca dwupienna Carex dioica 2014
turzyca kulista Carex globularis 2014
turzyca loarska Carex ligerica 2014
turzyca Michela Carex michelii 2014
turzyca piaskowa Carex arenaria 1957
turzyca Reichenbacha Carex pseudo-brizoides 2014
wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
wargowe Lamiaceae
miodownik melisowaty Melittis melissophyllum W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2001
wawrzynkowate Thymelaeaceae
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
wrzosowate Ericaceae
bagno zwyczajne Rhododendron tomentosum (Ledum palustre) W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
bażyna czarna Empetrum nigrum 2014
gruszyczka mniejsza Pyrola minor 2014
gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia 2014
gruszyczka średnia Pyrola media 2014
gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha 2014
gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora 2014
modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia 2014
zarazowate Orobanchaceae
zaraza Orobanche bohemica W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza Orobanche kochii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza Orobanche mayeri W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza alzacka Orobanche alsatica W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza Bartlinga Orobanche bartlingii W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza bladokwiatowa Orobanche pallidiflora W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza bluszczowa Orobanche hederae W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza błękitnawa Orobanche coerulescens W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza czerwonawa Orobanche lutea W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza gałęzista Orobanche ramosa W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza goryczelowa Orobanche picridis W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza macierzankowa Orobanche alba W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza niebieska Orobanche purpurea W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza piaskowa Orobanche arenaria W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza przytuliowa Orobanche caryophyllacea W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza wielka Orobanche elatior W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zaraza żółta Orobanche flava W latach 2004–2014 pod ochroną ścisłą. 2004
zimowitowate Colchicaceae
zimowit jesienny Colchicum autumnale W latach 1995–2014 pod ochroną ścisłą. 1957
złożone Asteraceae
dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis W latach 1946–2014 pod ochroną ścisłą. 1946
kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 1983
ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum W latach 1983–2014 pod ochroną ścisłą. 1983
ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum 2014

oraz inne gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.) – inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą.

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f g h i j k l m Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409).
  2. a b c d e f Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin (Dz.U. z 1946 r. nr 70, poz. 384).
  3. a b c d e f Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin (Dz.U. z 1957 r. nr 15, poz. 78).
  4. a b c d e f Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin (Dz.U. z 1983 r. nr 27, poz. 134).
  5. a b c d e f Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 1995 r. nr 41, poz. 214).
  6. a b c d e f Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1167)
  7. a b c d e f Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. nr 168, poz. 1764).
  8. a b c d e f Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2012 r. poz. 81).