Lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety

lista w projekcie Wikimedia

Lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety – lista według stanu na dzień 9 maja 2013 roku obejmowała 693 układy planetarne, w tym 689 układów gwiazd ciągu głównego, trzy układy pulsarów i jeden układ brązowego karła. 132 z nich to układy multiplanetarne, czyli posiadające więcej niż jedną planetę. Obejmowały one wówczas 885 planet pozasłonecznych.

Liczba odkrytych planet w poszczególnych latach (dane do 1 stycznia 2015 roku). Kolorami oznaczono metodę jaką odkryto daną liczbę planet.

Ze względu na dużą i stale rosnącą liczbę egzoplanet, gwiazdy posiadające planety zostały poniżej pogrupowane w tabelach, co umożliwia ich łatwiejsze odszukanie. Pierwsza tabela zawiera gwiazdy posiadające oznaczenia Bayera i Flamsteeda oraz takie, które nie zostały umieszczone w innych. Obiekty w pozostałych tabelach zostały pogrupowane według wspólnej, początkowej nazwy pochodzącej od projektu, w ramach którego zostały odkryte (np. OGLE), bądź od skrótu katalogu, do którego należą dane gwiazdy (np. HD).

Gwiazdy posiadające więcej niż jedną planetę zostały oznaczone kolorami.

Masa planet podana jest w wielokrotności masy Jowisza (MJ = 1,898 · 1027 kg), zaś odległość planety od gwiazdy w jednostkach astronomicznych (j.a. = 1,496 · 108 km, odległość Ziemi od Słońca).

Gwiazdy ciągu głównego (jak np. Słońce)

edytuj

Pulsary

edytuj

Brązowe karły

edytuj

Pierwsze odkrycia

edytuj
Tytuł Planeta Gwiazda Rok Uwagi
Pierwsza odkryta egzoplaneta PSR 1257+12 B
PSR 1257+12 C
PSR 1257+12 1992 Pierwsza planeta krążąca wokół pulsara, pierwsza superziemia.
  • W 1988 roku podejrzewano istnienie planety krążącej wokół gamma Cephei (potwierdzona w roku 2002)
  • Obiekt HD 114762 b został odkryty w 1989, ale potwierdzony dopiero w roku 1996; przy minimalnej masie bliskiej 12 MJ prawdopodobnie jest pierwszym odkrytym brązowym karłem, a nie planetą
Pierwsze odkrycia planet według metody poszukiwania egzoplanet
Pierwsza planeta wykryta metodą obserwacji pulsarów. PSR 1257+12 B
PSR 1257+12 C
PSR 1257+12 1992 Pierwsza odkryta planeta, pierwsza superziemia.
Pierwsza planeta wykryta metodą pomiarów prędkości radialnych. 51 Pegasi b 51 Pegasi 1995
Pierwsza planeta wykryta metodą tranzytu. OGLE-TR-56b OGLE-TR-56 2002
  • Metody tranzytu użyto wcześniej do potwierdzenia istnienia planety HD 209458 b. Została ona odkryta metodą pomiaru prędkości radialnych.
Pierwsza planeta wykryta metodą mikrosoczewkowania grawitacyjnego. OGLE235-MOA53 b OGLE235-MOA53 2004
Pierwsza sfotografowana egzoplaneta 2M1207b 2M1207 2004 W zależności od przyjętej definicji, ten obiekt można uznać za brązowego podkarła.
Pierwsza egzoplaneta sfotografowana w świetlne widzialnym Fomalhaut b Fomalhaut 2008 Pierwsza planeta orbitująca wokół gwiazdy typu widmowego A.
Pierwsze odkrycia planet według rodzajów układów planetarnych
Pierwsza planeta odkryta w systemie z jedną gwiazdą. PSR 1257+12 B
PSR 1257+12 C
PSR B1257+12 1992 Pierwsza odkryta egzoplaneta.
  • Obiekt HD 114762 b został odkryty w 1989, ale potwierdzony dopiero w roku 1996; przy minimalnej masie bliskiej 12 MJ prawdopodobnie jest pierwszym odkrytym brązowym karłem, a nie planetą
Pierwsza planeta odkryta w systemie wielokrotnym. 55 Cancri b 55 Cancri 1996 System składa się z żółtego i czerwonego karła.
  • W 1988 roku podejrzewano istnienie planety krążącej wokół gamma Cephei (potwierdzona w roku 2002)
Pierwsza planeta krążąca wokół środka masy układu podwójnego. PSR B1620-26 b PSR B1620-26 1993 Orbituje wokół pulsara i białego karła.
Pierwszy system posiadający więcej niż jedną planetę PSR 1257+12 A
PSR 1257+12 B
PSR 1257+12 C
PSR 1257+12 1992 Planety orbitują wokół pulsara
Pierwsza planeta odkryta w gromadzie kulistej. PSR B1620-26 b PSR B1620-26 1993 Znajduje się w gromadzie kulistej M4
Pierwsze odkrycia planet według rodzajów gwiazd
Pierwsza planeta orbitująca wokół pulsara. PSR 1257+12 B
PSR 1257+12 C
PSR 1257+12 1992
Pierwsza planeta orbitująca wokół gwiazdy ciągu głównego. 51 Pegasi b 51 Pegasi 1995 Pierwszy gorący jowisz.
Pierwsza planeta orbitująca wokół gwiazdy typu widmowego A. Fomalhaut b Fomalhaut 2008 Planeta odkryta metodą bezpośredniej obserwacji.
Pierwsza planeta orbitująca wokół czerwonego karła. Gliese 876 b Gliese 876 1998
Pierwsza planeta orbitująca wokół olbrzyma. jota Draconis b jota Draconis 2002
  • W 1997 roku ogłoszono odkrycie planety Aldebaran b, ale nie została ona dotąd (2010 r.) potwierdzona.
Pierwsza planeta orbitująca wokół białego karła. PSR B1620-26 b PSR B1620-26 1993
  • W 2007 roku ogłoszono odkrycie planety GD 66 b, ale nie została ona potwierdzona.
Pierwsza planeta orbitująca wokół brązowego karła. 2M1207b 2M1207 2004 W zależności od przyjętej definicji, ten obiekt można uznać za brązowego podkarła.
Pierwsza samotna planeta S Ori J053810.1-023626
(S Ori 70)
2004
  • Obiekty tego rodzaju zazwyczaj nie są uznawane za planety.
Pierwsze odkrycia planet według ich rodzajów
Pierwszy gorący jowisz 51 Pegasi b 51 Pegasi 1995 Pierwsza odkryta planeta orbitująca wokół gwiazdy ciągu głównego.
Pierwsza skalista planeta orbitująca wokół gwiazdy ciągu głównego. mi Arae c mi Arae 2004 Skalista natura tej planety nie jest potwierdzona. Promień ani gęstość tego obiektu nie zostały zmierzone, zaś masa minimalna jest porównywalna z masą Urana, który nie jest planetą skalistą. Pierwszą egzoplanetą, której gęstość jest odpowiednia do bycia planetą skalistą jest COROT-7 b.
Pierwsza superziemia orbitująca wokół gwiazdy ciągu głównego. Gliese 876 d Gliese 876 2005 Orbituje wokół czerwonego karła.
Pierwsza lodowa planeta orbitująca wokół gwiazdy ciągu głównego. OGLE-2005-BLG-390L b OGLE-2005-BLG-390L 2006 Krąży wokół czerwonego karła. Lodowa natura tej planety nie jest potwierdzona. Promień ani gęstość tego obiektu nie zostały zmierzone. Pierwszą egzoplanetą, której gęstość jest odpowiednia do bycia lodową planetą jest Gliese 1214 b, choć nawet w tym przypadku istnieje możliwość innego składu planety.
Pierwszy kandydat na planetę oceaniczną Gliese 581 d Gliese 581 2007 Orbituje wokół czerwonego karła. Planeta krąży trochę za daleko od gwiazdy, ale efekt cieplarniany mógł być wystarczający do utrzymania wody na powierzchni. Innym kandydatem na oceaniczną planetą jest Gliese 1214 b, który został odkryty metodą tranzytu, a jego gęstość została wyliczona i świadczy o tym, że planeta może być pokryta oceanem.
Inne odkrycia
Pierwszy sfotografowany system z wieloma planetami HR 8799 b
HR 8799 c
HR 8799 d
HR 8799 2008
Pierwsza planeta o ruchu wstecznym WASP-17b WASP-17 2009 Planeta HAT-P-7 b została odkryta wcześniej, lecz informacje o ruchu wstecznym tej planety zostały ogłoszone po WASP-17b.

Bibliografia

edytuj