Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Herkulesa

lista w projekcie Wikimedia

Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Herkulesa do jasności 6,5m. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące, choć słabsze obiekty gwiazdowe.

Nazwa Oznaczenie Pozycja Jasność Odl. (ly) Typ widm. Uwagi
B F HD HIP Rek Dek wiz. abs.
β Her β 27 148856 80816 16h 30m 13,26s +21° 29′ 22,7″ 2,78 −0,50 148 G8III Kornephoros[1], Korneforos, Rutilicus[2]
ζ Her ζ 40 150680 81693 16h 41m 17,48s +31° 36′ 06,8″ 2,81 2,64 35 F9IV
δ Her δ 65 156164 84379 17h 15m 01,92s +24° 50′ 22,5″ 3,12 1,21 78 A3IVv SB Sarin[1], Menkib al Djathih al Aisr[3]
π Her π 67 156283 84380 17h 15m 02,85s +36° 48′ 33,0″ 3,16 −2,10 367 K3IIvar
α1 Her α1 64 156014 84345 17h 14m 38,86s +14° 23′ 24,9″ 3,31 −2,04 382 M5IIvar Rasalgethi[1]
μ Her μ 86 161797 86974 17h 46m 27,72s +27° 43′ 21,0″ 3,42 3,80 27 G5IV Mirfek al Djathih al Aisr[3]
η Her η 44 150997 81833 16h 42m 53,74s +38° 55′ 20,9″ 3,48 0,80 112 G8III-IV
ξ Her ξ 92 163993 87933 17h 57m 45,83s +29° 14′ 52,5″ 3,70 0,61 135 K0III
γ Her γ 20 147547 80170 16h 21m 55,24s +19° 09′ 10,9″ 3,74 −0,15 195 A9III
ι Her ι 85 160762 86414 17h 39m 27,89s +46° 00′ 22,8″ 3,82 −2,09 495 B3V SB Fekhyz al Djathih al Aisr[3]
ο Her ο 103 166014 88794 18h 07m 32,55s +28° 45′ 44,9″ 3,84 −1,30 347 B9,5V
109 Her 109 169414 90139 18h 23m 41,77s +21° 46′ 13,2″ 3,85 0,87 128 K2III
θ Her θ 91 163770 87808 17h 56m 15,18s +37° 15′ 01,9″ 3,86 −2,70 669 K1IIvar Rekbet al Djathih al Aisr[3]
τ Her τ 22 147394 79992 16h 19m 44,45s +46° 18′ 47,8″ 3,91 −1,01 314 B5IV
ε Her ε 58 153808 83207 17h 00m 17,41s +30° 55′ 34,8″ 3,92 0,43 163 A0V
ρ Her ρ 75 157778 85112 17h 23m 40,97s +37° 08′ 45,3″ 4,15 −1,30 401 B9,5III
110 Her 110 173667 92043 18h 45m 39,73s +20° 32′ 49,6″ 4,19 2,79 62 F6V
σ Her σ 35 149630 81126 16h 34m 06,19s +42° 26′ 12,8″ 4,20 −0,63 302 B9Vvar
φ Her φ 11 145389 79101 16h 08m 46,20s +44° 56′ 05,3″ 4,23 0,00 228 B9MNp...
95 Her 95 164668 88267 18h 01m 30,40s +21° 35′ 44,5″ 4,26 −1,54 470 G5
111 Her 111 173880 92161 18h 47m 01,22s +18° 10′ 52,4″ 4,34 2,07 93 A5III
102 Her 102 166182 88886 18h 08m 45,49s +20° 48′ 52,5″ 4,37 −3,98 1523 B2IV
λ Her λ 76 158899 85693 17h 30m 44,30s +26° 06′ 38,2″ 4,41 −0,85 367 K3IIIvar Maasym[1]
ν Her ν 94 164136 87998 17h 58m 30,15s +30° 11′ 21,4″ 4,41 −2,53 795 F2II
113 Her 113 175493 18h 54m 46,10s +22° 39′ 13,0″ 4,50
ρ Her ρ 75 157779 17h 23m 41,00s +37° 08′ 45,0″ 4,52
ω Her ω 24 148112 80463 16h 25m 24,93s +14° 02′ 00,3″ 4,57 0,28 235 B9p Cr Cujam[1]
113 Her 113 175492 92818 18h 54m 44,88s +22° 38′ 42,3″ 4,57 −1,30 486 G4III+...
χ Her χ 1 142373 77760 15h 52m 40,19s +42° 27′ 00,0″ 4,60 3,60 52 F9V
69 Her e 69 156729 84606 17h 17m 40,29s +37° 17′ 28,8″ 4,64 0,96 178 A2V
93 Her 93 164349 88128 18h 00m 03,42s +16° 45′ 03,4″ 4,67 −1,85 656 K0II-III
υ Her υ 6 144206 78592 16h 02m 47,85s +46° 02′ 12,7″ 4,72 −0,59 376 B9III
68 Her u 68 156633 84573 17h 17m 19,57s +33° 06′ 00,4″ 4,80 −2,32 865 B1,5Vp
52 Her 52 152107 82321 16h 49m 14,20s +45° 59′ 00,4″ 4,82 1,17 175 A2p...
30 Her g 30 148783 80704 16h 28m 38,52s +41° 52′ 54,1″ 4,83 −0,39 361 M6III:var
29 Her h 29 149161 81008 16h 32m 36,40s +11° 29′ 17,6″ 4,84 −0,10 317 K4III
42 Her 42 150450 81497 16h 38m 44,89s +48° 55′ 41,8″ 4,86 −0,45 376 M2,5III
60 Her 60 154494 83613 17h 05m 22,66s +12° 44′ 27,1″ 4,89 1,67 144 A4IV
106 Her 106 168720 89861 18h 20m 17,90s +21° 57′ 41,2″ 4,92 −0,66 426 M1III
95 Her 95 164669 18h 01m 30,40s +21° 35′ 44,0″ 4,96
98 Her 98 165625 88657 18h 06m 01,91s +22° 13′ 08,0″ 4,96 −1,42 615 M3IIIa+...
104 Her A 104 167006 89172 18h 11m 54,17s +31° 24′ 19,0″ 4,96 −1,37 601 M3III
32 Oph 32 154143 83430 17h 03m 07,86s +14° 05′ 31,6″ 4,97 −0,52 409 M3III
κ Her κ 7 145001 79043 16h 08m 04,55s +17° 02′ 49,2″ 5,00 −0,38 388 G8III Marsic[1], Marfak[2]
166208 88788 18h 07m 28,74s +43° 27′ 43,3″ 5,00 −0,23 363 G8III...
157049 84833 17h 20m 18,87s +18° 03′ 26,0″ 5,01 −0,80 472 M2III
51 Her 51 152326 82504 16h 51m 45,26s +24° 39′ 23,1″ 5,03 −1,80 758 K2II-III
99 Her b 99 165908 88745 18h 07m 01,61s +30° 33′ 42,7″ 5,05 4,08 51 F7V
155410 83947 17h 09m 33,28s +40° 46′ 37,3″ 5,07 0,42 278 K3III
87 Her 87 162211 87194 17h 48m 49,15s +25° 37′ 22,7″ 5,09 1,10 205 K2III
5 Her r 5 143666 78481 16h 01m 14,35s +17° 49′ 04,9″ 5,10 0,22 308 G8III
101 Her 101 166230 88899 18h 08m 52,86s +20° 02′ 43,0″ 5,10 0,13 321 A8III
107 Her t 107 168914 89935 18h 21m 01,02s +28° 52′ 11,4″ 5,12 0,48 277 A7V
70 Her 70 157198 84887 17h 20m 54,22s +24° 29′ 58,0″ 5,13 −0,63 462 A2V
43 Her i 43 151217 82073 16h 45m 49,89s +08° 34′ 57,3″ 5,15 −0,01 351 K5III
90 Her f 90 163217 87563 17h 53m 18,02s +40° 00′ 28,2″ 5,17 −0,07 363 K3III
45 Her l 45 151525 82216 16h 47m 46,43s +05° 14′ 48,6″ 5,22 −0,53 460 B9p (Cr)
HD 148897 s 148897 80843 16h 30m 33,60s +20° 28′ 45,6″ 5,24 −1,59 758 G8p
96 Her 96 164852 88331 18h 02m 23,05s +20° 50′ 01,1″ 5,25 −2,24 1028 B3IV
169191 90067 18h 22m 49,00s +17° 49′ 35,7″ 5,25 −0,38 436 K3III
59 Her d 59 154029 83313 17h 01m 36,36s +33° 34′ 05,8″ 5,27 0,49 295 A3IV
105 Her 105 168532 89773 18h 19m 10,67s +24° 26′ 45,8″ 5,30 −2,67 1278 K4II SB
53 Her 53 152598 82587 16h 52m 58,12s +31° 42′ 06,2″ 5,34 2,95 98 F0V
2 Her 2 142780 77907 15h 54m 37,88s +43° 08′ 18,3″ 5,35 −1,07 626 M3III
54 Her 54 152879 82802 16h 55m 22,24s +18° 25′ 59,5″ 5,35 0,17 355 K4III
82 Her y 82 160290 86182 17h 36m 37,63s +48° 35′ 07,7″ 5,35 0,33 329 K1III
157087 84821 17h 20m 09,83s +25° 32′ 15,5″ 5,36 −0,58 502 A3III
72 Her w 72 157214 84862 17h 20m 39,47s +32° 28′ 13,0″ 5,38 4,59 47 G0V
152815 82764 16h 54m 55,14s +20° 57′ 30,5″ 5,39 0,93 255 G8III
α² Her α² 64 156015 17h 14m 39,20s +14° 23′ 24,0″ 5,39
HD 155103 c 155103 83838 17h 08m 02,08s +35° 56′ 06,8″ 5,41 1,75 176 A5m
169110 90023 18h 22m 08,69s +23° 17′ 06,0″ 5,41 −1,17 676 K5III
112 Her 112 174933 92614 18h 52m 16,43s +21° 25′ 30,6″ 5,43 −0,31 459 B9p...
9 Her 9 145892 79488 16h 13m 15,41s +05° 01′ 16,0″ 5,46 −0,11 424 K5III
89 Her 89 163506 87747 17h 55m 25,19s +26° 02′ 59,9″ 5,47 −4,49 3196 F2Iavar
147365 80008 16h 19m 55,24s +39° 42′ 30,9″ 5,48 3,34 87 F3IV-V
47 Her k 47 151956 82402 16h 50m 19,35s +07° 14′ 51,7″ 5,48 1,67 188 A3m
166229 88836 18h 08m 02,31s +36° 24′ 06,2″ 5,49 1,46 208 K2III
74 Her 74 157325 84835 17h 20m 21,15s +46° 14′ 26,4″ 5,51 −0,73 576 M0III
162555 87308 17h 50m 22,87s +29° 19′ 19,3″ 5,51 0,95 267 K1III
158148 85385 17h 26m 49,13s +20° 04′ 51,4″ 5,52 −0,27 470 B5V
25 Her 25 148283 80460 16h 25m 24,17s +37° 23′ 38,7″ 5,53 1,05 256 A5V
160910 86623 17h 41m 58,64s +15° 57′ 07,8″ 5,54 2,79 116 F4Vw
157482 84949 17h 21m 43,61s +39° 58′ 29,3″ 5,55 1,51 210 F9Vn...
154733 83692 17h 06m 18,11s +22° 05′ 03,3″ 5,56 0,36 358 K4III
83 Her 83 161074 86667 17h 42m 28,40s +24° 33′ 51,5″ 5,56 0,31 365 K4III
166640 89008 18h 09m 58,99s +36° 27′ 58,5″ 5,57 −0,05 434 G8III
151203 82028 16h 45m 22,51s +15° 44′ 43,5″ 5,60 −0,40 517 M3III
149303 80953 16h 31m 47,23s +45° 35′ 53,5″ 5,61 1,41 225 A4Vn
161833 87044 17h 47m 08,04s +17° 41′ 49,3″ 5,61 0,35 368 A1V
108 Her 108 168913 89925 18h 20m 56,97s +29° 51′ 31,7″ 5,61 1,81 188 A5m
163547 87777 17h 55m 50,81s +22° 27′ 51,2″ 5,62 −0,26 489 K3III
171745 91139 18h 35m 30,39s +23° 36′ 19,9″ 5,62 −0,25 487 G8III
n Her n 28 149121 81007 16h 32m 35,68s +05° 31′ 16,4″ 5,63 0,66 322 B9,5III
158974 85715 17h 30m 55,37s +31° 09′ 29,2″ 5,63 0,32 377 G8III
159332 85912 17h 33m 22,84s +19° 15′ 24,8″ 5,65 2,83 120 F6V
78 Her 78 159139 85790 17h 31m 49,57s +28° 24′ 26,8″ 5,66 1,03 275 A1V
156874 84691 17h 18m 48,50s +28° 49′ 22,7″ 5,68 0,73 318 K0III
159353 85930 17h 33m 39,39s +16° 19′ 03,7″ 5,68 0,72 320 K0III:
153834 83254 17h 00m 58,14s +22° 37′ 55,7″ 5,69 −4,16 3047 K3III
162076 87158 17h 48m 24,75s +20° 33′ 55,5″ 5,69 1,27 250 G5IV
164646 88122 17h 59m 56,20s +45° 30′ 05,3″ 5,69 −0,67 610 M0III
175743 92937 18h 56m 06,15s +18° 06′ 20,9″ 5,69 1,06 275 K1III
73 Her 73 157728 85157 17h 24m 06,61s +22° 57′ 37,3″ 5,70 2,54 139 F0IV
16 Her 16 146388 79666 16h 15m 28,68s +18° 48′ 29,9″ 5,72 0,79 316 K3III
159501 85888 17h 33m 07,31s +41° 14′ 37,0″ 5,72 0,40 378 K1III:
165683 88636 18h 05m 49,60s +32° 13′ 50,6″ 5,72 −0,92 695 K0III
4 Her 4 142926 77986 15h 55m 30,61s +42° 33′ 58,1″ 5,73 −0,12 482 B9p
50 Her 50 152173 82422 16h 50m 38,96s +29° 48′ 23,6″ 5,73 −1,53 924 M1III
84 Her 84 161239 86731 17h 43m 21,64s +24° 19′ 39,5″ 5,73 2,82 125 G2IIIb
10 Her 10 145713 79349 16h 11m 38,05s +23° 29′ 41,4″ 5,74 −0,46 566 M4IIIa
157740 85185 17h 24m 31,53s +16° 18′ 03,9″ 5,75 0,14 432 A3V
149009 80898 16h 31m 13,44s +22° 11′ 43,6″ 5,76 −1,51 926 K5III
154084 83367 17h 02m 18,66s +25° 30′ 19,4″ 5,76 0,49 369 G7III:
79 Her 79 160181 86254 17h 37m 31,10s +24° 18′ 35,9″ 5,76 1,43 240 A2Vn
170878 90762 18h 31m 04,47s +16° 55′ 43,0″ 5,76 0,24 414 A2V
37 Her 37 150378 81641 16h 40m 38,69s +04° 13′ 11,3″ 5,77 0,93 303 A1V
100 Her 100 166046 88817 18h 07m 49,51s +26° 05′ 50,2″ 5,79 2,26 166 A3V
171623 91118 18h 35m 12,59s +18° 12′ 12,2″ 5,79 −0,79 676 A0Vn
169981 90342 18h 25m 58,77s +29° 49′ 44,4″ 5,81 0,22 427 A2IV
21 Her o 21 147869 80351 16h 24m 10,83s +06° 56′ 53,4″ 5,83 0,73 341 A2sp...
150030 81289 16h 36m 11,21s +46° 36′ 48,0″ 5,83 −1,32 879 G8II
77 Her x 77 158414 85379 17h 26m 44,24s +48° 15′ 36,3″ 5,83 0,60 363 A4V
100 Her 100 166045 88818 18h 07m 49,56s +26° 06′ 04,4″ 5,83 1,60 228 A3V
151732 82172 16h 47m 19,74s +42° 14′ 20,3″ 5,86 −0,93 743 M4IIIa
170650 90637 18h 29m 35,71s +23° 51′ 58,3″ 5,87 −2,41 1475 B6IV
171245 90915 18h 32m 46,15s +23° 37′ 00,4″ 5,88 −1,05 793 K5III
145931 79357 16h 11m 47,60s +42° 22′ 28,2″ 5,89 −1,40 934 K4II+...
174262 92312 18h 48m 53,38s +19° 19′ 43,6″ 5,89 1,22 280 A1V
151862 82350 16h 49m 34,67s +13° 15′ 40,3″ 5,91 1,18 287 A1V
154228 83478 17h 03m 39,31s +13° 36′ 19,5″ 5,91 1,37 263 A1V
39 Her 39 150682 81729 16h 41m 36,70s +26° 55′ 01,2″ 5,92 2,76 140 F2III
147352 79953 16h 19m 11,23s +49° 02′ 17,1″ 5,93 −0,53 638 K6III
158261 85382 17h 26m 46,17s +34° 41′ 44,5″ 5,94 1,27 280 A0V
156891 84656 17h 18m 23,28s +38° 48′ 40,4″ 5,97 1,01 320 G7III:
166988 89156 18h 11m 45,11s +33° 26′ 49,3″ 5,98 −0,87 763 A3V
152812 82611 16h 53m 17,59s +47° 24′ 59,4″ 5,99 −0,37 610 K2III
156284 84431 17h 15m 41,50s +23° 44′ 33,7″ 5,99 −0,81 746 K2III
156653 84631 17h 18m 04,93s +17° 19′ 04,5″ 6,00 0,55 401 A1V
162989 87445 17h 52m 04,73s +39° 58′ 55,1″ 6,01 −0,64 698 K4III
164614 88190 18h 00m 36,38s +33° 12′ 49,5″ 6,01 −0,79 746 K6III
168694 89827 18h 19m 52,07s +29° 39′ 59,0″ 6,01 −0,50 655 K4III
151087 81911 16h 43m 51,74s +34° 02′ 19,2″ 6,02 2,32 179 F2,5III-IV
164280 88020 17h 58m 42,32s +36° 17′ 16,5″ 6,03 0,90 346 G5III:
143584 78286 15h 59m 04,38s +49° 52′ 52,2″ 6,04 2,59 160 F0IV
147266 80021 16h 20m 04,29s +21° 07′ 57,9″ 6,04 0,92 345 G8II
160054 86178 17h 36m 36,73s +30° 47′ 06,7″ 6,04 1,93 216 A5V
167370 89279 18h 13m 04,82s +38° 46′ 24,5″ 6,04 −0,44 644 B9IIIn
160677 86462 17h 39m 57,52s +31° 12′ 08,8″ 6,05 −0,02 533 M2III
56 Her 56 152863 82780 16h 55m 02,15s +25° 43′ 50,6″ 6,06 0,33 457 G5III
154278 83504 17h 03m 58,03s +13° 34′ 03,9″ 6,06 0,98 337 K1III
150580 81670 16h 41m 00,60s +24° 51′ 31,3″ 6,07 0,37 449 K2
151388 82012 16h 45m 11,80s +43° 13′ 02,3″ 6,07 −0,39 638 K4III
150483 81659 16h 40m 51,36s +12° 23′ 42,2″ 6,08 0,94 348 A3Vn
154431 83494 17h 03m 53,62s +34° 47′ 24,9″ 6,08 2,42 176 A5V
q Her q 145647 79332 16h 11m 28,74s +16° 39′ 56,4″ 6,09 0,44 440 A0V
157967 85302 17h 25m 54,37s +16° 55′ 03,1″ 6,09 −0,42 652 M4III
166479 89023 18h 10m 08,73s +16° 28′ 35,8″ 6,09 −2,23 1502 B9V+...
148228 80514 16h 26m 11,41s +11° 24′ 26,9″ 6,11 0,91 358 G8III
154732 83575 17h 04m 49,75s +48° 48′ 14,9″ 6,11 1,08 330 K1III
159834 86118 17h 35m 59,56s +20° 59′ 46,6″ 6,11 0,76 384 A7IV
155860 84108 17h 11m 40,26s +49° 44′ 46,7″ 6,12 1,19 316 A5III
8 Her 8 145122 79102 16h 08m 46,64s +17° 12′ 20,6″ 6,13 0,87 367 A0Vnn
159925 86096 17h 35m 42,36s +37° 18′ 05,7″ 6,13 0,55 425 G9III
162161 87192 17h 48m 47,88s +19° 15′ 18,0″ 6,13 −0,24 612 A1V
162570 87341 17h 50m 48,37s +22° 18′ 59,0″ 6,14 1,19 318 A9V
167193 89298 18h 13m 16,53s +21° 52′ 48,8″ 6,14 −4,86 5175 K4III
152224 82426 16h 50m 43,13s +32° 33′ 12,8″ 6,16 1,24 315 K0III
152153 82355 16h 49m 40,57s +43° 25′ 49,7″ 6,18 −0,17 606 K0IV
161321 86809 17h 44m 17,25s +14° 24′ 36,1″ 6,18 0,38 470 A3m
164824 88277 18h 01m 35,89s +33° 18′ 40,4″ 6,18 −1,18 967 K5III
165524 88604 18h 05m 30,13s +21° 38′ 47,8″ 6,18 0,67 413 K3III:
173833 92131 18h 46m 41,35s +18° 42′ 21,5″ 6,18 0,10 535 K5
61 Her 61 154356 83462 17h 03m 30,19s +35° 24′ 51,0″ 6,19 −0,45 694 M4III
154441 83565 17h 04m 41,34s +19° 35′ 56,8″ 6,19 −0,14 600 B9,5V
174160 92270 18h 48m 16,39s +23° 30′ 53,2″ 6,19 3,90 94 F8V
174853 92593 18h 52m 01,93s +13° 57′ 56,4″ 6,19 −0,76 799 B8Vnn
63 Her 63 155514 84054 17h 11m 03,17s +24° 14′ 15,4″ 6,20 1,49 286 A8V
171746 91159 18h 35m 53,19s +16° 58′ 33,1″ 6,21 3,54 112 G2Vv comp
161149 86732 17h 43m 22,02s +14° 17′ 42,4″ 6,22 0,94 371 F5II
161695 86925 17h 45m 40,23s +31° 30′ 16,9″ 6,22 −4,26 4075 A0Ib
OP Her 163990 87850 17h 56m 48,51s +45° 21′ 03,3″ 6,22 −1,21 1000 M6Sv
97 Her 97 164900 88346 18h 02m 30,16s +22° 55′ 23,7″ 6,22 −0,36 675 B3Vn
169223 90086 18h 23m 02,94s +16° 41′ 16,9″ 6,22 0,31 495 K0
168270 89684 18h 18m 07,72s +18° 07′ 54,1″ 6,24 −0,56 746 B9V
κ Her κ 7 145000 79045 16h 08m 04,97s +17° 03′ 16,0″ 6,25 0,45 471 K1III
149084 80888 16h 31m 02,79s +35° 13′ 30,4″ 6,25 −1,18 1000 K5
156593 84599 17h 17m 35,86s +23° 05′ 26,3″ 6,25 −2,44 1781 K2
157910 85181 17h 24m 27,13s +36° 57′ 06,6″ 6,25 −0,36 683 G5III+...
165358 88415 18h 03m 08,87s +48° 27′ 51,3″ 6,26 0,22 526 A2V
57 Her 57 153287 82987 16h 57m 31,04s +25° 21′ 10,1″ 6,27 0,11 555 G5III:
153882 83308 17h 01m 33,05s +14° 56′ 59,0″ 6,27 0,13 551 B9p CrEu
169718 90256 18h 24m 58,46s +27° 23′ 41,3″ 6,27 0,89 388 A2Vn
164507 88217 18h 00m 57,30s +15° 05′ 37,7″ 6,28 3,01 147 G5IV
152262 82419 16h 50m 36,15s +41° 53′ 46,8″ 6,29 0,82 405 K3III:
143209 78153 15h 57m 29,87s +39° 41′ 41,9″ 6,30 0,88 396 K0
146084 79581 16h 14m 13,58s +05° 54′ 06,8″ 6,30 1,25 334 K2III
150012 81425 16h 37m 48,03s +13° 41′ 13,9″ 6,30 2,09 227 F5III-IV
160822 86506 17h 40m 41,23s +31° 17′ 15,6″ 6,30 0,84 403 K0III
173494 91958 18h 44m 40,29s +23° 35′ 24,3″ 6,30 3,06 145 F6V
171994 91279 18h 37m 09,05s +16° 11′ 53,4″ 6,31 1,54 293 G8IV
163840 87895 17h 57m 14,34s +23° 59′ 44,6″ 6,32 4,04 93 G2V
166228 88754 18h 07m 06,29s +49° 42′ 37,4″ 6,32 −0,40 721 A2V
155102 83816 17h 07m 46,71s +40° 30′ 58,1″ 6,34 0,51 478 A2IV
157741 85187 17h 24m 33,80s +15° 36′ 21,7″ 6,34 0,47 487 B9V
160765 86546 17h 41m 11,00s +15° 10′ 42,2″ 6,34 0,79 420 A1V
165373 88528 18h 04m 40,20s +23° 56′ 31,8″ 6,34 2,38 202 F0IV-V
152830 82798 16h 55m 15,97s +13° 37′ 12,0″ 6,35 1,87 256 F5II
153312 83007 16h 57m 42,30s +24° 22′ 52,7″ 6,35 0,49 485 K0III
154301 83493 17h 03m 52,67s +19° 41′ 25,8″ 6,35 −1,32 1116 A...
157257 84938 17h 21m 33,45s +16° 43′ 52,6″ 6,35 −0,44 743 M2III
149822 81337 16h 36m 42,95s +15° 29′ 51,1″ 6,36 0,73 436 B9sp...
153472 83013 16h 57m 50,19s +42° 30′ 45,2″ 6,36 0,25 543 K3III
157373 84855 17h 20m 33,60s +48° 11′ 19,7″ 6,36 3,35 131 F6Vawvar
159354 85934 17h 33m 42,77s +14° 50′ 30,4″ 6,36 −0,36 720 M4IIIa
160950 86501 17h 40m 37,52s +43° 28′ 13,9″ 6,36 0,98 388 K2
166411 88929 18h 09m 10,18s +30° 28′ 09,1″ 6,36 0,71 440 K1III:
167304 89246 18h 12m 42,62s +41° 08′ 49,0″ 6,36 0,54 476 K0III
157358 84934 17h 21m 31,23s +28° 45′ 29,2″ 6,37 0,29 535 G0III
159968 86153 17h 36m 21,42s +27° 34′ 00,5″ 6,37 −0,99 964 M1II
160835 86537 17h 41m 05,50s +24° 30′ 47,2″ 6,37 −0,19 668 K1III+...
163075 87434 17h 52m 00,88s +46° 38′ 37,9″ 6,37 1,21 350 K0III
169820 90337 18h 25m 55,23s +14° 57′ 58,6″ 6,37 1,07 374 B9V
151627 82241 16h 48m 08,87s +13° 35′ 25,2″ 6,38 −0,21 679 G5III
153226 82989 16h 57m 32,09s +13° 53′ 02,2″ 6,38 2,44 200 K0V
158067 85313 17h 26m 00,86s +26° 52′ 43,3″ 6,38 −0,20 676 A5IV
161369 86713 17h 43m 05,58s +44° 05′ 03,2″ 6,38 −1,49 1221 K4III
165645 88565 18h 05m 00,81s +41° 56′ 45,8″ 6,38 2,59 187 F0V
166620 88972 18h 09m 37,65s +38° 27′ 32,1″ 6,38 6,15 36 K2V
159926 86130 17h 36m 08,10s +28° 11′ 06,1″ 6,40 0,85 420 K5
154126 83365 17h 02m 17,09s +31° 53′ 02,6″ 6,41 1,35 335 K0
165029 88429 18h 03m 14,57s +19° 36′ 47,4″ 6,41 0,93 407 A0V
149632 81231 16h 35m 26,29s +17° 03′ 26,4″ 6,42 0,37 528 A2V
164447 88172 18h 00m 27,65s +19° 30′ 20,8″ 6,42 −2,06 1622 B8Vn
159026 85688 17h 30m 40,21s +38° 52′ 55,8″ 6,43 −0,98 991 F6III
162734 87427 17h 51m 58,46s +15° 19′ 34,6″ 6,43 0,78 441 K0III
34 Her 34 149081 80809 16h 30m 06,08s +48° 57′ 40,4″ 6,44 1,21 362 A1V
155061 83834 17h 08m 00,70s +31° 12′ 22,5″ 6,44 −1,04 1022 K2
154713 83593 17h 05m 04,94s +43° 48′ 44,1″ 6,45 0,66 470 A3IV
168323 89683 18h 18m 07,72s +23° 17′ 49,0″ 6,45 −2,10 1672 K5
162132 87045 17h 47m 08,05s +47° 36′ 44,0″ 6,47 0,87 429 A2Vs
149908 81404 16h 37m 33,76s +05° 16′ 39,2″ 6,48 0,89 428 K0
151044 81800 16h 42m 27,69s +49° 56′ 12,1″ 6,48 4,14 96 F8V
157853 85149 17h 24m 02,26s +38° 34′ 57,7″ 6,48 0,39 540 F8IV
164429 88030 17h 58m 52,31s +45° 28′ 34,2″ 6,48 0,70 466 B9sp...
170829 90729 18h 30m 41,64s +20° 48′ 56,5″ 6,49 3,72 117 G8IV
170111 90398 18h 26m 40,93s +26° 26′ 57,2″ 6,50 −0,40 782 B3V
49 Her 49 152308 82526 16h 52m 04,84s +14° 58′ 27,1″ 6,51 0,80 452 B9,5p (Cr)
X Her 144205 78574 16h 02m 39,23s +47° 14′ 24,7″ 6,52 0,82 449 M6e
41 Her 41 151090 81991 16h 45m 00,11s +06° 05′ 19,6″ 6,55 3,17 155 G5
48 Her 48 151937 82324 16h 49m 15,32s +29° 57′ 52,3″ 6,59 −0,75 959 K1II-III
14 Her 14 145675 79248 16h 10m 24,21s +43° 49′ 06,1″ 6,61 5,32 59 K0V ma dwie planety
49 Ser 49 145958 79492 16h 13m 18,34s +13° 31′ 40,5″ 6,68 4,75 79 G8V
19 Her 19 147025 79889 16h 18m 23,66s +25° 53′ 48,1″ 6,70 0,76 502 G8III
U Her 148206 80488 16h 25m 47,70s +18° 53′ 33,0″ 6,70 −2,23 1989 M7III miryda
HD 154345 154345 83389 17h 02m 36,40s +47° 04′ 54,8″ 6,74 5,46 59 G8V ma planetę
88 Her 88 162732 87280 17h 50m 03,33s +48° 23′ 38,8″ 6,78 −1,05 1199 Bpsh
32 Her 32 149420 81066 16h 33m 29,15s +30° 29′ 56,7″ 6,87 0,98 492 F0III
36 Her 36 150379 81634 16h 40m 35,15s +04° 12′ 26,0″ 6,92 2,07 304 A3IV
HD 164922 164922 88348 18h 02m 30,86s +26° 18′ 46,8″ 7,01 5,31 72 K0V ma planetę
31 Her 31 149141 80927 16h 31m 30,59s +33° 30′ 49,3″ 7,09 1,76 379 A0
HD 155358 155358 83949 17h 09m 34,62s +33° 21′ 21,1″ 7,5 4,31 141 G0 ma dwie planety
13 Her 13 146279 79634 16h 15m 01,28s +11° 29′ 24,8″ 7,55 2,56 325 F0
HD 149026 149026 80838 16h 30m 29,62s +38° 20′ 50,3″ 8,15 3,67 257 G0 Ogma[1]; ma tranzytującą planetę Smertrios
HD 147506 147506 80076 16h 20m 36,36s +41° 02′ 53,1″ 8,71 3,04 441 F8 Hunor[4]; ma tranzytującą planetę Magor

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g Naming Stars. Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2017-11-19. [dostęp 2018-03-26].
  2. a b Hercules. W: Richard Hinckley Allen: Star Names Their Lore and Meaning. Nowy Jork: Dover Publications Inc., 1963, s. 238–246. ISBN 0-486-21079-0. (ang.)
  3. a b c d E.B. Knobel. On a Catalogue of Stars in the Calendarium of Mohammad Al Achsasi Al Mouakket. „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. 55 (8), s. 429–438, 1895-06-14. DOI: 10.1093/mnras/55.8.429. 
  4. NameExoWorlds - Approved names (ang.). Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2019-12-17. [dostęp 2020-01-22].

BibliografiaEdytuj