Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Kila

lista w projekcie Wikimedia

Zestawienie to zawiera gwiazdy w gwiazdozbiorze Kila do jasności 6,5m. Dodatkowo uwzględniono w nim także inne znaczące, choć słabsze obiekty gwiazdowe.

Nazwa Oznaczenie Pozycja Jasność Odl. (ly) Typ widm. Uwagi
B F HD HIP Rek Dek wiz. abs.
Kanopus α 45348 30438 06h 23m 57,09s −52° 41′ 44,6″ −0,62 −5,53 313 F0Ib Canopus[1], Suhail[2]; 3. najjaśniejsza gwiazda nieba, najbliższy nadolbrzym
β Car β 80007 45238 09h 13m 12,24s −69° 43′ 02,9″ 1,67 −0,99 111 A2IV Miaplacidus[1]
ε Car ε 71129 41037 08h 22m 30,86s −59° 30′ 34,3″ 1,86 −4,58 632 K3III+B2V Avior[1]; gwiazda zmienna zaćmieniowa
ι Car ι 80404 45556 09h 17m 05,43s −59° 16′ 30,9″ 2,21 −4,42 692 A8Ib Aspidiske[1], Turais, Scutulum[2]
θ Car θ 93030 52419 10h 42m 57,43s −64° 23′ 40,1″ 2,74 −2,91 439 B0Vp
υ Car A υ 85123 48002 09h 47m 06,14s −65° 04′ 19,3″ 2,92 −5,56 1622 A9 gwiazda podwójna
ω Car ω 89080 50099 10h 13m 44,28s −70° 02′ 16,5″ 3,29 −1,99 370 B8III
PP Car p 91465 51576 10h 32m 01,48s −61° 41′ 07,3″ 3,30 −2,62 497 B4Vne gwiazda zmienna typu γ Cas
337 Car q 89388 50371 10h 17m 05,01s −61° 19′ 56,4″ 3,39 −3,38 736 K3II gwiazda zmienna nieregularna
V357 Car a 79351 45080 09h 10m 58,11s −58° 58′ 00,9″ 3,43 −2,11 418 B2IV układ zaćmieniowy
χ Car χ 65575 38827 07h 56m 46,74s −52° 58′ 56,6″ 3,46 −1,91 387 B3IVp gwiazda zmienna typu β Cep
HD 84810 l 84810 47854 09h 45m 14,83s −62° 30′ 28,5″ 3,69 −4,64 1509 G5Iab/Ib cefeida
HD 94510 u 94510 53253 10h 53m 29,57s −58° 51′ 11,8″ 3,78 1,42 97 K0III-IV... gwiazda zmienna
HD 90853 s 90853 51232 10h 27m 52,75s −58° 44′ 21,9″ 3,81 −3,71 1042 F2II gwiazda zmienna
HD 76728 c 76728 43783 08h 55m 02,86s −60° 38′ 41,0″ 3,84 −1,06 312 B8III gwiazda podwójna
V382 Car x 96918 54463 11h 08m 35,40s −58° 58′ 30,2″ 3,93 −7,37 5927 G0Ia0 nadolbrzym, cefeida
HD 79447 i 79447 45101 09h 11m 16,77s −62° 19′ 01,3″ 3,96 −1,97 499 B3IV
I Car I 90589 50954 10h 24m 23,74s −74° 01′ 53,6″ 3,99 2,94 53 F2IV
HD 83183 h 83183 46974 09h 34m 26,66s −59° 13′ 47,2″ 4,08 −4,83 1976 B5II
V343 Car d 74375 42568 08h 40m 37,04s −59° 45′ 39,7″ 4,31 −3,87 1411 B1,5III gwiazda zmienna typu β Cep
HD 80230 g 80230 45496 09h 16m 12,10s −57° 32′ 29,2″ 4,34 −1,74 536 M1III
N Car N 47306 31407 06h 34m 58,59s −52° 58′ 32,3″ 4,35 −4,31 1762 B9III
A Car A 50337 32761 06h 49m 51,32s −53° 37′ 21,0″ 4,41 −1,74 553 G6II układ podwójny zaćmieniowy
HD 91942 r 91942 51849 10h 35m 35,31s −57° 33′ 27,5″ 4,45 −3,68 1376 K3/K4II
G Car G 78791 44599 09h 05m 08,83s −72° 36′ 09,7″ 4,47 −1,25 454 F6II-III
V344 Car f 75311 43105 08h 46m 42,56s −56° 46′ 11,3″ 4,50 −1,62 546 B3Vne gwiazda zmienna typu γ Cas
HD 83944 m 83944 47391 09h 39m 21,04s −61° 19′ 41,2″ 4,51 0,33 224 B9V
V520 Car w 93070 52468 10h 43m 32,31s −60° 33′ 59,9″ 4,58 −2,99 1065 K3Ib gwiazda zmienna nieregularna
V533 Car y 97534 54751 11h 12m 36,02s −60° 19′ 03,5″ 4,59 −8,34 12538 A6Ia gwiazda zmienna α Cyg
HD 96566 z1 96566 54301 11h 06m 32,47s −62° 25′ 26,9″ 4,62 −0,65 370 G8III
P Car P 90772 51192 10h 27m 24,48s −57° 38′ 19,7″ 4,65 A6Ia V399 Car; cefeida
E Car E 78764 44626 09h 05m 38,38s −70° 32′ 18,7″ 4,66 −2,94 1079 B2IVe V345 Car; gwiazda zmienna typu γ Cas
HD 92397 92397 52102 10h 38m 45,01s −59° 10′ 58,8″ 4,69 −4,08 1852 K4/K5III:
K Car K 91375 51438 10h 30m 20,08s −71° 59′ 33,8″ 4,72 0,22 259 A2III
B Car B 68456 39903 08h 09m 00,86s −61° 18′ 06,1″ 4,74 3,09 70 F5V
V518 Car 92938 52370 10h 42m 14,14s −64° 27′ 59,2″ 4,76 −0,97 456 B3V gwiazda typu Be
HD 81101 k 81101 45856 09h 20m 56,83s −62° 24′ 16,7″ 4,79 0,62 223 G6III
93194 52502 10h 44m 06,94s −63° 57′ 40,0″ 4,80 −1,06 484 B5Vn członek gromady IC 2602
D Car D 66591 39138 08h 00m 19,97s −63° 34′ 03,0″ 4,81 −1,29 542 B3V
HD 73389 73389 42134 08h 35m 19,65s −58° 00′ 33,5″ 4,84 0,60 229 K0III
93607 52736 10h 46m 51,24s −64° 23′ 00,6″ 4,87 −0,83 449 B3IV
Q Car Q 61248 36942 07h 35m 39,70s −52° 32′ 01,7″ 4,93 −0,48 394 K3III
V376 Car b1 77002 43937 08h 56m 58,43s −59° 13′ 45,7″ 4,93 −1,47 621 B2IV-V zmienna typu β Cep
91496 51495 10h 31m 02,07s −73° 13′ 17,4″ 4,94 −2,42 964 K4/K5III gwiazda zmienna
L Car L 90264 50847 10h 22m 58,18s −66° 54′ 05,5″ 4,97 −0,63 430 B8V
HD 92063 t1 92063 51912 10h 36m 20,56s −59° 33′ 51,5″ 5,08 0,50 269 K1III
59219 36114 07h 26m 21,86s −51° 01′ 06,6″ 5,09 −1,09 562 K0III
V371 Car 96919 54461 11h 08m 34,01s −61° 56′ 49,8″ 5,11 −6,04 5525 B9Ia zmienna typu α Cyg
23 Car 23 53047 33779 07h 00m 51,51s −51° 24′ 09,5″ 5,14 −1,25 617 M1III gwiazda zmienna
V386 Car 54118 34105 07h 04m 18,32s −56° 44′ 59,0″ 5,14 0,45 282 A0p: gwiazda zmienna typu α² CVn
M Car M 88981 50083 10h 13m 30,68s −66° 22′ 22,2″ 5,15 0,31 304 Am
C Car C 69863 40429 08h 15m 15,95s −62° 54′ 56,2″ 5,16 0,81 242 A+... gwiazda podwójna
HD 77370 77370 44143 08h 59m 24,38s −59° 05′ 03,8″ 5,17 3,08 85 F3V
V460 Car 66342 39070 07h 59m 37,55s −60° 35′ 13,5″ 5,19 −2,34 1045 M0II gwiazda zmienna (pulsacyjna)
97583 54767 11h 12m 45,27s −64° 10′ 11,2″ 5,22 0,30 314 B9V gwiazda podwójna
93549 52701 10h 46m 29,61s −64° 15′ 47,7″ 5,23 −0,37 429 B7IV wchodzi w skład gromady gwiazd IC 2602
88323 49698 10h 08m 42,84s −65° 48′ 55,9″ 5,26 0,16 341 K0III gwiazda optycznie podwójna
V524 Car 94367 53154 10h 52m 30,85s −57° 14′ 25,5″ 5,26 −6,08 6037 B9Ia gwiazda zmienna
HD 73390 e1 73390 42129 08h 35m 15,58s −58° 13′ 29,1″ 5,27 −2,08 962 B3V+...
91056 51313 10h 28m 52,60s −64° 10′ 20,2″ 5,27 −4,64 3135 K3Ib
80951 45581 09h 17m 25,21s −74° 53′ 39,8″ 5,28 −1,44 721 A1V
84121 47479 09h 40m 42,60s −57° 59′ 00,9″ 5,30 1,16 220 A3IV
93540 52678 10h 46m 16,58s −64° 30′ 52,5″ 5,33 −0,45 466 B7:V
92964 52405 10h 42m 40,57s −59° 12′ 56,8″ 5,36 −6,23 6792 B2,5Ia
57917 35589 07h 20m 38,81s −52° 05′ 09,3″ 5,38 −0,52 493 B9V
80671 45571 09h 17m 17,40s −68° 41′ 22,5″ 5,38 2,75 109 F4V
49689 32494 06h 46m 52,69s −51° 15′ 55,6″ 5,39 −1,83 906 K1II/IIIp+G:
73887 42286 08h 37m 18,85s −62° 51′ 12,3″ 5,45 0,39 335 K0III
82350 46358 09h 27m 06,50s −71° 36′ 07,5″ 5,46 1,51 201 K2III
H Car H 83095 46741 09h 31m 36,32s −73° 04′ 51,3″ 5,46 −1,47 791 K4III
92207 52004 10h 37m 27,08s −58° 44′ 00,0″ 5,47 −6,52 8150 A0Ia
53921 34000 07h 03m 15,11s −59° 10′ 41,3″ 5,50 −0,35 482 B9IV
57852 35564 07h 20m 21,46s −52° 18′ 42,8″ 5,50 2,79 113 F2
92664 52221 10h 40m 11,46s −65° 06′ 00,9″ 5,51 −0,26 466 B9p Si
67364 39566 08h 05m 03,71s −53° 06′ 28,5″ 5,52 0,11 393 K3/K4III
79698 45219 09h 12m 55,62s −59° 24′ 50,3″ 5,54 −0,28 475 G6II
85656 48310 09h 50m 55,60s −62° 44′ 42,5″ 5,56 −1,78 959 K1IIICN...
64067 38152 07h 49m 06,72s −56° 24′ 37,4″ 5,57 −1,72 934 G5II
46569 31079 06h 31m 18,22s −51° 49′ 34,3″ 5,58 2,73 121 F8V
96706 54327 11h 06m 49,93s −70° 52′ 40,6″ 5,58 −2,12 1128 B2V
65907 38908 07h 57m 46,30s −60° 18′ 12,1″ 5,59 4,54 53 G2V...
76113 43499 08h 51m 36,53s −57° 38′ 01,0″ 5,59 −1,12 716 B8III
O Car O 49877 32531 06h 47m 18,71s −55° 32′ 24,2″ 5,60 −0,72 598 K5III V448 Car; gwiazda zmienna półregularna
65273 38656 07h 54m 53,39s −57° 18′ 10,4″ 5,62 0,51 343 K3/K4III
68434 39957 08h 09m 33,63s −56° 05′ 07,7″ 5,66 0,33 380 A3m...
89715 50520 10h 19m 05,12s −64° 40′ 34,6″ 5,66 0,90 292 A1V
64722 38438 07h 52m 29,75s −54° 22′ 01,9″ 5,70 −2,56 1462 B1,5IV
88661 49934 10h 11m 46,47s −58° 03′ 38,0″ 5,70 −2,29 1294 B2IVnpe
65662 38783 07h 56m 18,65s −60° 31′ 35,3″ 5,74 −2,17 1244 K4II
93163 52487 10h 43m 51,21s −64° 14′ 56,6″ 5,74 −1,71 1009 B3:V
97670 54829 11h 13m 30,79s −59° 37′ 09,5″ 5,74 −3,00 1821 B1,5V
V374 Car 66194 38994 07h 58m 50,56s −60° 49′ 28,2″ 5,77 −1,72 1028 B2IVnpe gwiazda typu Be
81830 46225 09h 25m 27,38s −61° 57′ 02,2″ 5,77 1,47 236 A4V+...
64185 38160 07h 49m 12,95s −60° 17′ 02,5″ 5,78 3,06 114 F1V
76538 43669 08h 53m 48,67s −60° 21′ 14,2″ 5,78 −2,35 1376 B5III
85655 48339 09h 51m 12,03s −59° 25′ 32,4″ 5,79 −1,01 746 K2IIICNp...
77615 44256 09h 00m 45,75s −60° 57′ 49,8″ 5,80 −2,13 1259 G8II
84152 47498 09h 41m 02,10s −57° 15′ 34,0″ 5,80 0,57 362 K0/K1III
88473 49764 10h 09m 30,20s −68° 40′ 58,2″ 5,80 −0,46 583 A0IV
49517 32402 06h 45m 53,72s −52° 24′ 35,0″ 5,81 −2,32 1376 K3III
93943 52922 10h 49m 24,46s −59° 19′ 25,6″ 5,85 −1,24 853 B9,5IV/V
80950 45585 09h 17m 27,63s −74° 44′ 04,8″ 5,86 1,32 264 A0V
60060 36444 07h 29m 59,74s −52° 39′ 04,6″ 5,87 0,84 330 K0III
66441 39184 08h 00m 49,96s −54° 09′ 04,7″ 5,87 −0,79 700 B5Vn
82536 46620 09h 30m 23,45s −58° 21′ 42,9″ 5,88 −1,68 1058 M2III
92287 52043 10h 38m 02,66s −57° 15′ 22,7″ 5,89 −2,08 1278 B3IV
82406 46460 09h 28m 30,60s −66° 42′ 07,2″ 5,90 1,33 268 A0V
82347 46482 09h 28m 47,19s −62° 16′ 23,5″ 5,91 0,06 482 K1III
87283 49164 10h 02m 00,11s −60° 25′ 15,2″ 5,93 −4,03 3196 A9IV
90454 50993 10h 24m 59,50s −58° 34′ 34,7″ 5,93 1,13 297 F2III
T Car 94776 53394 10h 55m 17,26s −60° 31′ 01,9″ 5,93 1,07 306 K0III nie jest gwiazdą zmienną
60228 36496 07h 30m 30,91s −54° 23′ 58,0″ 5,95 0,33 433 M1III
94683 53334 10h 54m 29,60s −61° 49′ 35,8″ 5,95 −2,59 1663 K4III
54732 34349 07h 07m 13,30s −51° 58′ 06,2″ 5,96 −0,23 564 K0III
56705 35084 07h 15m 21,27s −52° 29′ 58,3″ 5,96 0,58 389 K0V
70839 40932 08h 21m 12,10s −57° 58′ 23,6″ 5,96 −3,36 2380 B1,5III
92436 52127 10h 38m 59,70s −58° 49′ 00,8″ 5,96 −0,53 648 M1III
91533 51623 10h 32m 47,82s −58° 40′ 00,3″ 5,98 −6,71 11241 A2Iab
93737 52827 10h 48m 05,42s −59° 55′ 09,0″ 5,98 A0Ia
81613 46101 09h 24m 05,50s −61° 38′ 55,6″ 5,99 0,92 337 K0III
94650 53272 10h 53m 42,13s −70° 43′ 13,2″ 5,99 −0,89 776 B6V
98560 55280 11h 19m 16,84s −64° 34′ 57,4″ 5,99 3,12 122 F6IV
90874 51194 10h 27m 25,40s −65° 42′ 17,0″ 6,00 1,76 229 A2V
53349 33800 07h 01m 05,18s −58° 56′ 25,1″ 6,01 2,36 175 F0V
76346 43620 08h 53m 03,80s −56° 38′ 58,5″ 6,02 1,23 296 A0V
80094 45418 09h 15m 17,66s −58° 23′ 18,2″ 6,02 0,00 522 B7IV
56239 34780 07h 12m 01,98s −63° 11′ 24,2″ 6,03 −0,29 598 A0IV/V
82068 46328 09h 26m 44,18s −64° 55′ 47,5″ 6,05 1,88 223 A3Vn
61966 37248 07h 39m 00,34s −53° 16′ 24,2″ 6,06 −0,05 544 B9IV-Vp...
98292 55140 11h 17m 19,02s −67° 49′ 24,6″ 6,06 −2,52 1698 M2III
88647 49926 10h 11m 35,49s −58° 49′ 40,2″ 6,07 −0,75 755 M5III
88825 50044 10h 13m 01,16s −59° 55′ 05,1″ 6,07 −2,84 1976 B4Ve
96544 54294 11h 06m 29,30s −58° 40′ 30,1″ 6,07 −1,81 1226 K2II/III
92682 52150 10h 39m 15,94s −74° 29′ 36,2″ 6,08 −1,57 1105 K3II
91619 51676 10h 33m 25,40s −58° 11′ 24,6″ 6,09 −7,01 13583 B7Ia
63382 37854 07h 45m 35,52s −56° 43′ 21,3″ 6,10 −1,20 942 F0II
R Car 82901 46806 09h 32m 14,60s −62° 47′ 20,0″ 6,10 416 M6,5 IIIpev miryda
70982 40926 08h 21m 07,65s −64° 06′ 21,4″ 6,11 0,34 464 G6/G8III
66546 39225 08h 01m 23,05s −54° 30′ 56,0″ 6,12 −1,92 1320 B2IV-V
65908 38863 07h 57m 12,76s −63° 17′ 48,8″ 6,14 0,37 464 B8V
80710 45615 09h 17m 51,67s −67° 03′ 03,2″ 6,14 −1,96 1358 K2III
87543 49281 10h 03m 34,14s −61° 53′ 02,6″ 6,14 −2,49 1734 B4:Vne
95208 53546 10h 57m 15,81s −75° 05′ 59,2″ 6,16 −3,12 2345 K1II
95324 53701 10h 59m 14,05s −61° 19′ 14,7″ 6,16 0,93 363 B8IV
96088 54082 11h 04m 00,25s −57° 57′ 19,2″ 6,16 −3,63 2964 B3III
47001 31265 06h 33m 26,31s −52° 19′ 45,5″ 6,18 −0,17 607 G8III
86659 48782 09h 56m 59,84s −69° 06′ 06,6″ 6,18 −1,43 1087 B3V
87436 49233 10h 02m 59,95s −60° 10′ 43,3″ 6,18 −3,80 3228 A6II/III
90630 50976 10h 24m 44,56s −73° 58′ 18,3″ 6,18 0,53 441 A2/A3V
91272 51425 10h 30m 08,81s −66° 59′ 04,8″ 6,19 −1,70 1235 B4IV
62897 37599 07h 42m 53,36s −58° 13′ 48,5″ 6,20 −0,23 629 K0III
75086 42936 08h 45m 05,55s −58° 43′ 27,6″ 6,20 −1,23 997 B7III
87238 49160 10h 01m 58,09s −57° 20′ 59,4″ 6,20 −0,62 753 K1II
η Car η 93308 10h 45m 03,60s −59° 41′ 03,0″ 6,21 7500 LBV nadolbrzym, jasna błękitna gwiazda zmienna; wchodzi w skład gromady gwiazd Trumpler 16
84850 47913 09h 45m 55,82s −58° 47′ 38,4″ 6,22 1,68 264 F5IV
89263 50287 10h 16m 03,26s −59° 54′ 12,4″ 6,22 1,63 270 A5V
97451 54708 11h 12m 03,60s −58° 25′ 24,1″ 6,24 −0,53 736 M4III
67536 39530 08h 04m 42,94s −62° 50′ 10,9″ 6,25 −1,67 1249 B2,5Vn
91767 51732 10h 34m 12,72s −60° 59′ 15,5″ 6,25 −0,78 830 K2/K3III
93344 52520 10h 44m 20,10s −70° 51′ 35,0″ 6,25 1,12 346 A5IV/V
52603 33588 06h 58m 39,81s −55° 43′ 44,1″ 6,26 1,59 280 K2III
74622 42717 08h 42m 20,90s −55° 46′ 28,8″ 6,26 1,23 331 K2III
υ Car B υ 85124 09h 47m 06,70s −65° 04′ 21,0″ 6,26 1623 A8 Ib składnik układu υ Car
93372 52535 10h 44m 27,25s −72° 26′ 37,1″ 6,26 3,74 104 F6V
93502 52679 10h 46m 17,12s −60° 36′ 10,4″ 6,26 1,01 365 A0IV
94491 53231 10h 53m 21,18s −58° 53′ 36,5″ 6,26 −2,16 1575 B5V
82858 46737 09h 31m 33,05s −66° 43′ 08,6″ 6,27 −0,40 703 K1III
66607 39238 08h 01m 31,58s −55° 27′ 16,8″ 6,28 −0,28 668 B4V
61031 36856 07h 34m 39,58s −51° 28′ 28,3″ 6,29 −1,76 1331 A1III/IV
93662 52797 10h 47m 38,41s −57° 28′ 02,7″ 6,29 −3,35 2763 M1II
94275 53100 10h 51m 46,93s −57° 16′ 20,3″ 6,29 −0,05 604 A6III
63926 38087 07h 48m 19,51s −56° 28′ 15,9″ 6,30 −2,91 2264 K0III+...
66341 39073 07h 59m 40,09s −60° 12′ 26,6″ 6,30 −1,81 1364 B8III
81502 46049 09h 23m 27,33s −60° 18′ 08,4″ 6,30 −2,91 2264 K1/K2II/III
86606 48715 09h 56m 09,76s −71° 23′ 21,5″ 6,30 −2,69 2050 B1Ib
68423 39843 08h 08m 24,65s −63° 48′ 03,0″ 6,32 −0,58 782 B6V
80126 45437 09h 15m 34,73s −57° 34′ 39,9″ 6,32 −1,32 1098 G8II
QZ Car 93206 52526 10h 44m 22,92s −59° 59′ 36,0″ 6,32 −3,23 2650 B0Ib: gwiazda zmienna zaćmieniowa; wchodzi w skład gromady gwiazd Collinder 228
82458 46407 09h 27m 49,19s −71° 46′ 52,3″ 6,33 2,57 184 F3/F5V
84416 47591 09h 42m 12,99s −66° 54′ 53,4″ 6,33 0,04 592 A0V
92536 52160 10h 39m 22,85s −64° 06′ 42,5″ 6,33 0,49 479 B8V
74341 42579 08h 40m 43,55s −57° 32′ 43,9″ 6,34 2,13 227 A3V
90074 50785 10h 22m 10,48s −58° 15′ 56,3″ 6,34 1,23 343 G6III
90289 50916 10h 23m 50,66s −57° 57′ 14,1″ 6,34 −0,59 793 K5Ib-II
93649 52730 10h 46m 48,09s −69° 12′ 35,3″ 6,34 −2,04 1545 A2IV
97472 54673 11h 11m 29,57s −71° 26′ 10,3″ 6,34 0,08 583 K2/K3III
74148 42440 08h 39m 13,24s −60° 19′ 02,4″ 6,35 0,71 437 A0V
89805 50562 10h 19m 42,04s −65° 08′ 14,1″ 6,35 −2,59 2000 K2II
92740 52308 10h 41m 17,52s −59° 40′ 36,9″ 6,35 −4,72 5344 WN7 + A(SB1)
93739 52785 10h 47m 30,62s −69° 26′ 15,8″ 6,35 −1,57 1249 B2IV
65189 38667 07h 55m 00,44s −52° 35′ 00,1″ 6,36 −1,08 1003 B8III
72322 41653 08h 29m 36,40s −55° 11′ 27,3″ 6,36 −0,36 721 G0V
76640 43763 08h 54m 54,05s −58° 14′ 22,9″ 6,36 −0,77 869 B5V
79699 45214 09h 12m 50,63s −60° 55′ 00,5″ 6,36 0,21 553 B9V
95109 53589 10h 57m 48,19s −59° 43′ 55,9″ 6,36 G3Ia
78632 44665 09h 06m 07,61s −64° 29′ 59,7″ 6,37 0,08 590 K3III
61394 36977 07h 36m 01,62s −55° 53′ 15,8″ 6,39 0,06 601 K1/K2IIICN,
96568 54289 11h 06m 24,32s −64° 50′ 23,8″ 6,39 0,58 473 A3V
44267 29913 06h 17m 51,74s −52° 43′ 58,9″ 6,40 −0,70 858 K2/K3III
62758 37530 07h 42m 10,22s −58° 37′ 51,4″ 6,40 −1,18 1069 B2,5V
84046 47422 09h 39m 45,15s −62° 56′ 34,7″ 6,40 −0,01 623 B8/B9III/IV
51210 33012 06h 52m 45,44s −59° 20′ 28,6″ 6,41 0,62 470 A3m...
87438 49223 10h 02m 49,42s −62° 09′ 24,0″ 6,41 −3,23 2763 K3Ib
91270 51461 10h 30m 39,24s −61° 21′ 23,4″ 6,41 −0,57 811 M2III
88907 50067 10h 13m 21,20s −61° 39′ 31,8″ 6,42 −1,06 1022 B2V
90966 51265 10h 28m 18,28s −63° 09′ 52,5″ 6,42 −2,56 2037 B2/B3III:ne
91094 51327 10h 29m 03,67s −65° 10′ 34,8″ 6,42 0,00 627 M1III
98025 55003 11h 15m 42,76s −57° 21′ 21,1″ 6,42 0,16 583 A3V
78293 44565 09h 04m 48,00s −57° 51′ 09,5″ 6,43 −1,21 1101 A8III
93359 52537 10h 44m 32,42s −70° 51′ 18,9″ 6,43 1,25 354 A6IV
65867 38963 07h 58m 21,47s −51° 26′ 54,9″ 6,44 0,43 518 A8/A9IV
72303 41644 08h 29m 29,82s −54° 12′ 42,5″ 6,44 −0,28 720 Ap Si
49705 32477 06h 46m 41,70s −54° 41′ 42,2″ 6,45 0,93 414 G6III
81896 46143 09h 24m 37,16s −70° 04′ 32,8″ 6,45 0,06 617 K1III
88158 49642 10h 07m 56,64s −62° 13′ 17,2″ 6,45 −0,55 817 Ap Si
HD 93131 93131 52488 10h 43m 52,27s −60° 07′ 04,0″ 6,45 −5,06 6520 WN7 + A gwiazda Wolfa-Rayeta; wchodzi w skład gromady gwiazd Collinder 228
52622 33577 06h 58m 36,39s −56° 23′ 41,2″ 6,46 1,46 326 F2II
54967 34350 07h 07m 16,28s −59° 42′ 59,2″ 6,46 −1,79 1455 B3V
93738 52815 10h 47m 53,55s −64° 15′ 46,3″ 6,46 0,67 469 B9,5V
49219 32269 06h 44m 12,81s −54° 41′ 43,9″ 6,47 −0,30 736 B5/B6V
70267 40655 08h 17m 55,79s −59° 10′ 00,3″ 6,47 2,01 254 F5V
84809 47893 09h 45m 40,64s −57° 11′ 09,8″ 6,47 −0,66 869 B8III/IV
93695 52806 10h 47m 44,34s −59° 52′ 30,9″ 6,47 −1,41 1230 B5Vvar
95122 53556 10h 57m 20,22s −69° 02′ 17,0″ 6,48 −0,55 832 B7V
92399 52103 10h 38m 45,39s −59° 15′ 44,7″ 6,50 −1,82 1502 B4/B5III/IV
S Car 88366 49751 10h 09m 22,01s −61° 32′ 57,1″ 6,94 −1,10 1320 M2/M3e miryda
AG Car 94910 53461 10h 56m 11,58s −60° 27′ 12,8″ 7,09 B2:pe jasna błękitna gwiazda zmienna
HD 65216 65216 38558 07h 53m 41,3s −63° 38′ 50,4″ 7,98 112 G5V ma planetę
LHS 288 10h 44m 21,23s −61° 12′ 35,3″ 13,92 15,50 15,8 M5,5V 45. najbliższy system gwiezdny
OGLE2-TR-L9 11h 7m 55,29s −61° 08′ 46,3″ 13,97 F3 ma planetę tranzytującą OGLE2-TR-L9 b
OGLE-TR-113 10h 52m 24,4s −61° 26′ 48,5″ 14,42 4892 K ma planetę tranzytującą
OGLE-TR-111 10h 53m 17,9s −61° 24′ 20,3″ 15,55 4892 G ma planetę tranzytującą
OGLE-TR-132 10h 50m 34,7s −61° 57′ 25,9″ 15,72 4892 F ma planetę tranzytującą

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Naming Stars. Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2017-11-19. [dostęp 2018-03-29].
  2. a b Argo Navis, the Ship Argo. W: Richard Hinckley Allen: Star Names Their Lore and Meaning. Nowy Jork: Dover Publications Inc., 1963, s. 64–75. ISBN 0-486-21079-0. (ang.)

BibliografiaEdytuj