Lista gwiazd w gwiazdozbiorze Liska

lista w projekcie Wikimedia

Zestawienie to zawiera gwiazdy gwiazdozbioru Liska do jasności 6,5m (gwiazdy widoczne gołym okiem). Dodatkowo uwzględniono w nim także inne ciekawe obiekty gwiazdowe.

Nazwa Oznaczenie Pozycja Jasność Odl. (ly) Typ widm. Uwagi
B F HD HIP Rek Dek wiz. abs.
α Vul α 6 183439 95771 19h 28m 42,41s +24° 39′ 54,6″ 4,44 −0,35 296 M0 comp Anser[1]
23 Vul 23 192806 99874 20h 15m 46,16s +27° 48′ 51,2″ 4,50 −0,51 328 K3III
31 Vul 31 198809 103004 20h 52m 07,73s +27° 05′ 49,7″ 4,56 0,45 216 G8III
13 Vul 13 188260 97886 19h 53m 27,68s +24° 04′ 46,3″ 4,57 −0,64 359 B9,5III
15 Vul 15 189849 98543 20h 01m 06,01s +27° 45′ 12,8″ 4,66 0,49 222 A4III
1 Vul 1 180554 94703 19h 16m 13,04s +21° 23′ 25,6″ 4,76 −2,47 911 B4IV
HD 192685 192685 99824 20h 15m 15,89s +25° 35′ 31,1″ 4,79 −3,04 1199 B3V
29 Vul 29 196724 101867 20h 38m 31,29s +21° 12′ 04,2″ 4,81 0,73 213 A0V
12 Vul 12 187811 97679 19h 51m 04,09s +22° 36′ 36,3″ 4,90 −1,49 619 B2,5V
30 Vul 30 197752 102388 20h 44m 52,52s +25° 16′ 15,8″ 4,92 −0,32 365 K2III
9 Vul 9 184606 96275 19h 34m 34,89s +19° 46′ 24,2″ 5,00 −1,35 608 B8IIIn
32 Vul 32 199169 103200 20h 54m 33,64s +28° 03′ 27,5″ 5,03 −1,75 739 K4III
28 Vul 28 196740 101868 20h 38m 31,91s +24° 06′ 57,5″ 5,06 −0,84 493 B5IV
17 Vul 17 190993 99080 20h 06m 53,40s +23° 36′ 51,9″ 5,08 −0,80 488 B3V
4 Vul 4 182762 95498 19h 25m 28,54s +19° 47′ 54,7″ 5,14 0,84 237 K0III
22 Vul 22 192713 99853 20h 15m 30,24s +23° 30′ 32,1″ 5,18 −5,44 4347 G2Ib SB
21 Vul 21 192518 99738 20h 14m 14,52s +28° 41′ 41,5″ 5,19 0,18 327 A7IVn
3 Vul 3 182255 95260 19h 22m 50,88s +26° 15′ 44,7″ 5,22 −0,24 402 B6III
16 Vul 16 190004 98636 20h 02m 01,37s +24° 56′ 16,3″ 5,23 1,17 211 F2III
24 Vul 24 192944 99951 20h 16m 47,08s +24° 40′ 16,1″ 5,30 −0,50 472 G8III
33 Vul 33 199697 103511 20h 58m 16,35s +22° 19′ 33,3″ 5,30 −0,13 397 K4III
35 Vul 35 204414 105966 21h 27m 40,03s +27° 36′ 30,8″ 5,39 1,66 182 A1V
2 Vul 2 180968 94827 19h 17m 43,64s +23° 01′ 32,0″ 5,46 −3,39 1918 B0,5IV
10 Vul 10 186486 97077 19h 43m 42,92s +25° 46′ 18,7″ 5,50 0,31 356 G8III
25 Vul 25 193911 100435 20h 22m 03,43s +24° 26′ 46,0″ 5,50 −3,21 1801 B8IIIn
18 Vul 18 191747 99404 20h 10m 33,52s +26° 54′ 14,9″ 5,51 −0,04 420 A3III
19 Vul 19 192004 99518 20h 11m 47,97s +26° 48′ 32,5″ 5,51 −2,96 1614 K3II-III
187982 97765 19h 52m 01,59s +24° 59′ 31,8″ 5,54 −3,15 1781 A1Iab
188485 97961 19h 54m 31,06s +24° 19′ 09,8″ 5,56 −0,25 472 A0III
27 Vul 27 196504 101716 20h 37m 04,66s +26° 27′ 43,1″ 5,59 0,73 305 B9V
5 Vul 5 182919 95560 19h 26m 13,24s +20° 05′ 52,2″ 5,60 1,47 218 A0V
T Vul 198726 102949 20h 51m 28,24s +28° 15′ 01,9″ 5,66 −2,89 1672 F5Ib gwiazda zmienna
203925 105703 21h 24m 33,97s +26° 10′ 28,4″ 5,67 1,53 220 A8III
14 Vul 14 189410 98375 19h 59m 10,58s +23° 06′ 04,6″ 5,68 2,26 158 F0
194577 100754 20h 25m 40,52s +21° 24′ 34,8″ 5,68 −0,43 543 G6III
203803 105652 21h 23m 58,74s +24° 16′ 26,7″ 5,70 1,98 181 F1IV
178187 93845 19h 06m 38,36s +24° 15′ 02,7″ 5,78 0,74 332 A4III
8 Vul 8 183491 95785 19h 28m 57,08s +24° 46′ 07,3″ 5,82 −0,04 484 K0III
182955 95582 19h 26m 28,69s +19° 53′ 29,8″ 5,84 0,12 455 M0III
189944 98609 20h 01m 44,71s +24° 48′ 01,5″ 5,88 −0,69 672 B4V
184010 96016 19h 31m 21,61s +26° 37′ 01,6″ 5,89 2,03 193 K0III-IV
20 Vul 20 192044 99531 20h 12m 00,70s +26° 28′ 43,8″ 5,91 −1,81 1140 B7Ve...
196753 101870 20h 38m 34,99s +23° 40′ 49,8″ 5,91 −3,00 1976 K0II-III+,,
187193 97402 19h 47m 48,50s +25° 23′ 02,8″ 6,00 0,56 400 K0II-III
179648 94382 19h 12m 36,72s +21° 33′ 16,4″ 6,02 −1,43 1006 A2Vn
196821 101919 20h 39m 10,63s +21° 49′ 02,7″ 6,08 −1,19 926 A0III
201051 104172 21h 06m 23,45s +26° 55′ 27,9″ 6,13 0,99 348 K0II-III
182807 95492 19h 25m 25,87s +24° 54′ 51,5″ 6,19 3,97 90 F7V
203858 105660 21h 24m 07,42s +25° 18′ 44,6″ 6,20 −0,17 612 A2V
178476 93975 19h 08m 03,49s +21° 41′ 55,5″ 6,22 3,01 143 F3V
191877 99479 20h 11m 21,02s +21° 52′ 29,9″ 6,24 −8,55 29636 B1Ib
193094 100018 20h 17m 31,54s +29° 08′ 51,0″ 6,24 0,98 367 G9III
186518 97091 19h 43m 55,97s +27° 08′ 07,5″ 6,27 −4,35 4347 B7V + G1:III
176541 93270 18h 59m 58,12s +22° 48′ 52,2″ 6,28 −0,55 756 M4III
203206 105344 21h 20m 14,07s +22° 01′ 34,2″ 6,29 0,20 539 B6IV
182761 95487 19h 25m 22,40s +20° 16′ 18,4″ 6,31 0,87 400 A0V
184961 96417 19h 36m 08,35s +22° 35′ 08,8″ 6,33 0,11 571 B9sp...
7 Vul 7 183537 95818 19h 29m 20,90s +20° 16′ 47,2″ 6,34 −0,50 760 B5Vn
203886 105689 21h 24m 23,11s +24° 31′ 42,3″ 6,35 0,39 508 K0III
195692 101300 20h 31m 58,19s +25° 48′ 18,1″ 6,37 1,82 264 Am
182422 95340 19h 23m 46,93s +20° 15′ 51,7″ 6,40 −1,30 1132 B9,5V
26 Vul 26 196362 101641 20h 36m 08,32s +25° 52′ 57,4″ 6,40 −0,26 701 A5III
186021 96856 19h 41m 14,65s +22° 27′ 10,0″ 6,43 −1,80 1442 K0Iab:
176971 93443 19h 01m 49,42s +22° 15′ 51,8″ 6,44 0,92 414 A4V
187640 97572 19h 49m 54,72s +28° 26′ 22,8″ 6,45 −2,13 1698 B5V
190322 98772 20h 03m 38,81s +22° 56′ 27,9″ 6,45 0,46 513 K2
187614 97573 19h 49m 55,81s +27° 05′ 06,6″ 6,46 0,64 475 G8III
189671 98458 20h 00m 15,36s +26° 11′ 16,5″ 6,49 −1,79 1475 G8II
196035 101505 20h 34m 09,98s +20° 59′ 06,7″ 6,49 −1,79 1475 B3IV
185436 96601 19h 38m 17,79s +20° 47′ 00,5″ 6,50 0,28 572 K0III
190066 98661 20h 02m 22,11s +22° 09′ 05,4″ 6,50 −3,75 3663 B1Iab
BW Vul 199140 103191 20h 54m 22,39s +28° 31′ 19,2″ 6,55 −2,13 1772 B2IIIvar gwiazda zmienna
HD 189733 189733 98505 20h 00m 43,71s +22° 42′ 39,1″ 7,76 62,9 K1-K2 posiada planetę (tranzyt zmienny)
HD 188015 188015 97769 19h 52m 04,54s +28° 06′ 01,4″ 8,24 172 posiada planetę
PY Vul 19h 37m 13,17s +27° 43′ 18,1″ 11,66 gwiazda zmienna
PSR B1919+21 19h 21m 44,81s +21° 53′ 02,2″ pierwszy odkryty pulsar
PSR B1931+24 19h 33m 37,83s +24° 36′ 39,6″ nietypowy pulsar

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Naming Stars. Międzynarodowa Unia Astronomiczna, 2017-11-19. [dostęp 2018-03-26].

Bibliografia edytuj