Lista koprocesorów x86

lista w projekcie Wikimedia

Lista koprocesorów arytmetycznych (FPU) przeznaczonych dla rodziny procesorów x86:

dla procesorów 8086 edytuj

 
Intel 8087

dla procesorów 80186 edytuj

 • Intel 80187
  • dla Intel 80C186
   • dla Intel 80D173

dla procesorów 80286 edytuj

dla procesorów 80286 i 80386 edytuj

 
Intel 80287
 • Intel 80287
  • wprowadzony w roku 1983
  • technologia NMOS
  • dla Intel 80286 i 80386
  • również z taktowaniem asynchronicznym
 • Intel 80287XL
  • dla Intel 80286, 80386
  • technologia CMOS
 • Cyrix FasMath Cx82S87
  • wprowadzony w roku 1991
  • dla Intel 80286, 80386
  • technologia CMOS

dla procesorów 80386 edytuj

 
Intel i387DX
 
Intel i387SX
 • Intel 80387
  • wprowadzony w roku 1986
  • dla Intel 80386 i 80386DX
  • technologia 1,5µ CHMOS III
 • Intel 80387DX
  • wprowadzony w roku 1989
  • ulepszony Intel 80387
  • technologia CHMOS IV
 • Intel 80387SX
  • dla Intel i80386SX
 • Intel 80387SL Mobile
  • dla Intel i80386SL
  • wprowadzony w roku 1992
  • wbudowane zarządzanie poborem mocy
  • technologia CHMOS IV
 • Cyrix FasMath Cx83D87
  • kompatybilny z Intel 80387DX, lecz szybszy
  • wbudowane zarządzanie poborem mocy
  • wprowadzony w roku 1989
  • technologia CMOS
 • Cyrix Cx387DX i SX
  • kompatybilny z Intel 80387DX i SX
  • technologia CMOS
 • Cyrix Cx487 DLC
  • wprowadzony dla procesora 486 DLC (pracującego w płytach głównych 386 DX)

dla procesorów 80486 edytuj

 
Intel i487SX

Procesor Intel 80486DX (oraz jego następcy) mają zintegrowany koprocesor arytmetyczny. Dla wariantu procesora Intel 80486SX (bez zintegrowanego koprocesora) stosowano koprocesor Intel 80487SX, którym w zasadzie był Intel 80486DX, lecz z innym wyprowadzeniem końcówek (pinów).

Weitek edytuj

 
Koprocesor Weitek

Koprocesory dla x86 oferowała także firma Weitek. Znamiennym był fakt, że lista rozkazów procesora Weitek nie była zgodna z listą x87. Koprocesor można było instalować w niektórych płytach głównych obok istniejącego 80387. Z koprocesora Weitek potrafiły skorzystać nieliczne programy (AutoCAD, Lotus 123, Mathematica). Jeśli system posiadał zarówno 80387 i koprocesor Weitek, to możliwe było równoległe prowadzenie obliczeń na obu jednostkach. Koprocesory Weitek miały kilkunastokrotnie większą moc obliczeniową od układów FPU 80387 i jednostki zintegrowanej z i486. Był rzadko spotykany z uwagi na znikomą przydatność dla przeciętnego użytkownika (korzystały z niego tylko specjalistyczne wybrane programy) i bardzo wysoką cenę. Obsługa koprocesora Weitek była uwzględniona w sterowniku EMM386.EXE dostarczanym z systemem MS-DOS (od wersji 5.0).

c:\util>emm386 /?
Włącza lub wyłącza obsługę pamięci typu expanded EMM386.

EMM386 [ON | OFF | AUTO] [W=ON | W=OFF]

 ON | OFF | AUTO Uaktywnia sterownik urządzenia EMM386.EXE,
            lub przełącza na tryb automatyczny.
 W=ON | OFF Włącza i wyłącza obsługę koprocesora Weitek.

Występowały dwie wersje koprocesora Abacus 1167:

 • Weitek 3167 dla procesora 80386DX
 • Weitek 4167 dla procesora i486

Weitek 4167 posiadał moc obliczeniową przewyższającą koprocesor w Pentium 100.