Lista prawosławnych metropolitów kijowskich

Lista prawosławnych metropolitów kijowskich

Prawosławna metropolia kijowska została założona w okresie między 976, a 998 r. Była podporządkowana patriarchatowi konstantynopolitańskiemu, a jej wewnętrzna organizacja był wzorowana na kościele bizantyjskim.

W wyniku rozpadu Rusi Kijowskiej i jej podboju przez Polskę, Litwę i Moskwę, w XIV metropolia kijowska rozpadła się na trzy ośrodki kijowski (faktycznie włodzimierski), halicki i litewski.

W XVI w. oficjalny tytuł metropolity kijowskiego brzmiał: arcybiskup metropolita kijowski, halicki i całej Rusi. Nie rezydował on w Kijowie, lecz w północnej części diecezji na Litwie (w Nowogródku lub Wilnie).

Metropolici kijowscyEdytuj

 • Teofilakt Grek 988-1018
 • Michał Grek 988-992 (?)
 • Jan I Grek 1018-1035
 • Teopempt Grek 1035-1051
 • Hilarion 1051-1054
 • Efrem Grek 1054-1061
 • Jerzy Rusin 1062-1076
 • Jan II Grek 1077-1089
 • Jan III Grek 1090-1091
 • Efrem Grek 1091-1093
 • Mikołaj Grek 1093-1104
 • Nicefor I Grek 1104-1122
 • Nikita Grek 1122-1126
 • Michał I Grek 1128-1147
 • Klemens Rusin 1147-1156
 • Konstanty I Grek 1156-1159
 • Teodor Grek 1160-1163
 • Jan IV Grek 1167-1170
 • Michał II Grek 1171-1173
 • Jan V Grek 1174-1179
 • Konstanty Rusin 1179-1183
 • Nicefor II Grek 1183-1201
 • Mateusz Grek 1201-1220
 • Cyryl I Rusin 1224-1233
 • Józef Grek 1236-1242
 • Piotr Rusin 1243-1247
 • Cyryl II Rusin 1247-1281
 • Maksym Grek 1283-1305
 • Piotr Rusin 1305-1326
 • Teognost Grek 1328-1353
 • Aleksy 1354-1378
 • Cyprian 1378-1406
 • Pimen Rusin[1] 1378-1389
 • Focjusz Grek 1408-1415
 • Grzegorz Bułgar 1415-1419
 • Focjusz Grek 1419-1431
 • Gerazym Rusin 1433-1435
 • Izydor Bułgar 1437-1447
 • Jonasz I Rusin 1448-1458
 • Grzegorz Bułgar 1458-1473
 • Mizael Rusin 1476-1480
 • Spirydion Rusin[1] 1476-1482
 • Symeon Rusin 1480-1488
 • Jonasz II Rusin 1489-1494
 • Makary Rusin 1495-1497
 • Józef I Rusin 1499-1501
 • Jonasz III Rusin 1502-1507
 • Józef Sołtan 1507-1521
 • Józef III Rusin 1522-1534
 • Makary Rusin 1534-1556
 • Sylwester Rusin 1556-1567
 • Jonasz IV Rusin 1568-1577
 • Eliasz Rusin 1577-1579
 • Onezyfor Rusin 1579-1588
 • Michał Rusin[2] 1588-1596
 • Michał Rahoza 1589-1596[3]

Metropolici nieuznawani przez RzeczpospolitąEdytuj

Legalni metropoliciEdytuj

Metropolici rezydujący w Czehryniu, nie uznani przez lewobrzeżną starszyznę kozackąEdytuj

Metropolici piastujący urząd metropolity w Kijowie i na Lewobrzeżnej UkrainieEdytuj

Metropolici podporządkowani patriarchatowi moskiewskiemu, uznawani w całej metropolii ruskiejEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b antymetropolita kijowski
 2. W latach 1596-1599 biskup unicki
 3. Od 1596 pierwszy unicki metropolita kijowski

LiteraturaEdytuj