Lista sędziów Sądu Najwyższego USA

lista w projekcie Wikimedia

Lista sędziów Sądu Najwyższego USA – wykaz wszystkich sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (SN USA) uszeregowanych w porządku chronologicznym według kolejności objęcia urzędu. Sędzią SN USA zostaje osoba nominowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i zatwierdzona przez Senat. Liczba sędziów wchodzących w skład Sądu w poszczególnych latach zmieniała się (od sześciu do obecnie dziewięciu).

Pieczęć Sądu Najwyższego USA
Sędziowie Sądu Najwyższego w 2018
John G. Roberts – 17. prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Lista sędziów edytuj

Lp. Sędzia
(lata życia)
Okres urzędowania Powód
zakończenia
Prezydent mianujący
od prezes od do
1 James Wilson
(14 IX 1742 - 21 VIII 1798)
5 X 1789 21 VIII 1798 zmarł Washington
2 John Jay
(12 XII 1745 - 17 V 1829)
19 X 1789 19 X 1789 29 VI 1795 zrezygnował Washington
3 William Cushing
(1 III 1732 - 13 IX 1810)
2 II 1790 13 IX 1810 zmarł Washington
4 John Blair
(1732 - 31 VIII 1800)
2 II 1790 25 X 1795 zrezygnował Washington
5 John Rutledge
(18 IX 1739 - 21 VI 1800)
15 II 1790 5 III 1791 zrezygnował Washington
6 James Iredell
(5 X 1751 - 20 X 1799)
12 V 1790 20 X 1799 zmarł Washington
7 Thomas Johnson
(4 XI 1732 - 26 X 1819)
6 IV 1792 16 I 1793 zrezygnował Washington
8 William Paterson
(24 XII 1745 - 9 IX 1806)
11 III 1793 9 IX 1806 zmarł Washington
5 John Rutledge
(18 IX 1739 - 21 VI 1800)
12 VIII 1795 12 VIII 1795 15 XII 1795 niezatwierdzony [1] Washington
9 Samuel Chase
(17 IV 1741 - 19 VI 1811)
4 II 1796 19 VI 1811 zmarł Washington
10 Oliver Ellsworth
(29 IV 1745 - 26 XI 1807)
8 III 1796 8 III 1796 15 XII 1800 zrezygnował Washington
11 Bushrod Washington
(5 VI 1762 - 26 XI 1829)
4 II 1799 26 XI 1829 zmarł J. Adams
12 Alfred Moore
(21 V 1755 - 15 X 1810)
21 IV 1800 26 I 1804 zrezygnował J. Adams
13 John Marshall
(24 IX 1755 - 6 VII 1835)
4 II 1801 4 II 1801 6 VII 1835 zmarł J. Adams
14 William Johnson
(27 XII 1771 - 4 IV 1834)
7 V 1804 4 IV 1834 zmarł Jefferson
15 Henry B. Livingston
(25 XI 1757 - 18 III 1823)
20 I 1807 18 III 1823 zmarł Jefferson
16 Thomas Todd
(23 I 1765 - 7 II 1826)
4 V 1807 7 II 1826 zmarł Jefferson
17 Gabriel Duvall
(6 XII 1752 - 6 III 1844)
23 XI 1811 14 I 1835 zrezygnował Madison
18 Joseph Story
(18 IX 1779 - 10 IX 1845)
3 II 1812 10 IX 1845 zmarł Madison
19 Smith Thompson
(17 I - 18 XII 1843)
1 IX 1823 18 XII 1843 zmarł Monroe
20 Robert Trimble
(17 XI 1776 - 25 VIII 1828)
16 VI 1826 25 VIII 1828 zmarł J.Q. Adams
21 John McLean
(11 III 1785 - 4 IV 1861)
11 I 1830 4 IV 1861 zmarł Jackson
22 Henry Baldwin
(14 I 1780 - 21 IV 1844)
18 I 1830 21 IV 1844 zmarł Jackson
23 James M. Wayne
(1790 - 5 VII 1867)
14 I 1835 5 VII 1867 zmarł Jackson
24 Roger B. Taney
(17 III 1777 - 12 X 1864)
28 III 1836 28 III 1836 12 X 1864 zmarł Jackson
25 Philip P. Barbour
(25 V 1783 - 25 II 1841)
12 V 1836 25 II 1841 zmarł Jackson
26 John Catron
(1786 - 30 V 1865)
1 V 1837 30 V 1865 zmarł Jackson
27 John McKinley
(1 V 1780 - 29 VII 1852)
9 I 1838 29 VII 1852 zmarł Van Buren
28 Peter V. Daniel
(24 IV 1784 - 31 V 1860)
10 I 1842 31 V 1860 zmarł Van Buren
29 Samuel Nelson
(10 XI 1792 - 13 XII 1873)
27 II 1845 28 XI 1872 emerytura Tyler
30 Levi Woodbury
(23 IX 1789 - 4 IX 1851)
23 IX 1845 4 IX 1851 zmarł Polk
31 Robert C. Grier
(5 III 1794 - 28 IX 1870)
10 VIII 1846 31 I 1870 emerytura Polk
32 Benjamin R. Curtis
(4 XI 1809 - 15 IX 1874)
10 X 1851 30 IX 1857 zrezygnował Fillmore
33 John A. Campbell
(24 VI 1811 - 12 marca 1889)
11 IV 1853 30 IV 1861 zrezygnował Pierce
34 Nathan Clifford
(18 VIII 1803 - 25 VII 1881)
21 I 1858 25 VII 1881 zmarł Buchanan
35 Noah H. Swayne
(7 XII 1804 - 8 VI 1884)
27 I 1862 24 I 1881 emerytura Lincoln
36 Samuel F. Miller
(5 IV 1816 - 13 X 1890)
21 VII 1862 13 X 1890 zmarł Lincoln
37 David Davis
(9 III 1815 - 26 VI 1886)
10 XII 1862 4 III 1877 zrezygnował Lincoln
38 Stephen J. Field
(4 XI 1816 - 4 IV 1899)
20 V 1863 1 XII 1897 emerytura Lincoln
39 Salmon P. Chase
(13 I 1808 - 7 V 1873)
15 XII 1864 15 XII 1864 7 V 1873 zmarł Lincoln
40 William Strong
(6 V 1808 - 19 VIII 1895)
14 III 1870 14 XII 1880 emerytura Grant
42 Joseph P. Bradley
(14 III 1813 - 22 I 1892)
23 III 1870 22 I 1892 zmarł Grant
43 Ward Hunt
(14 VI 1810 - 24 III 1886)
9 I 1873 27 I 1882 emerytura Grant
44 Morrison R. Waite
(18 IX 1816 - 23 III 1888)
4 III 1874 4 III 1874 23 III 1888 zmarł Grant
45 John M. Harlan
(1 VI 1833 - 14 X 1911)
10 XII 1877 14 X 1911 zmarł Hayes
45 William B. Woods
(3 VIII 1824 - 14 V 1887)
5 I 1881 14 V 1887 zmarł Hayes
46 Thomas S. Matthews
(21 VII 1824 - 22 III 1889)
17 V 1881 22 III 1889 zmarł Garfield
47 Horace Gray
(24 III 1828 - 15 IX 1902)
9 I 1882 15 IX 1902 zmarł Arthur
48 Samuel Blatchford
(9 III 1820 - 7 VII 1893)
3 IV 1882 7 VII 1893 zmarł Arthur
49 Lucius Q. C. Lamar II
(17 IX 1825 - 23 I 1893)
18 I 1888 23 I 1893 zmarł Cleveland
50 Melville W. Fuller
(11 II 1833 - 4 VII 1910)
8 X 1888 8 X 1888 4 VII 1910 zmarł Cleveland
51 David J. Brewer
(20 VI 1837 - 28 III 1910)
6 I 1890 28 III 1910 zmarł Harrison
52 Henry B. Brown
(2 III 1836 - 4 IX 1913)
5 I 1891 28 V 1906 emerytura Harrison
53 George Shiras Jr.
(26 I 1832 - 2 VIII 1924)
10 X 1892 23 II 1903 emerytura Harrison
54 Howell E. Jackson
(8 IV 1832 - 8 VIII 1895)
4 III 1893 8 VIII 1895 zmarł Harrison
55 Edward Douglass White
(3 XI 1845 - 19 V 1921)
12 III 1894 19 XII 1910 19 V 1921 zmarł Cleveland (sędzia)
Taft (prezes)
56 Rufus W. Peckham
(8 XI 1838 - 24 X 1909)
6 I 1896 24 X 1909 zmarł Cleveland
57 Joseph McKenna
(10 VIII 1843 - 21 XI 1926)
26 I 1898 p.o. prezesa:
19 V – 11 VII 1921

5 I 1925 emerytura McKinley
58 Oliver W. Holmes Jr.
(8 III 1841 - 6 III 1935)
8 XII 1902 p.o. prezesa:
3 – 24 II 1930

12 I 1932 emerytura T. Roosevelt
59 William R. Day
(7 IV 1849 - 9 VII 1923)
2 III 1903 13 XI 1922 emerytura T. Roosevelt
60 William H. Moody
(23 XII 1853 - 2 VII 1917)
17 XII 1906 20 XI 1910 zrezygnował [2] T. Roosevelt
61 Horace H. Lurton
(26 II 1844 - 12 VII 1914)
3 I 1910 12 VII 1914 zmarł Taft
62 Charles E. Hughes
(11 IV 1862 - 27 VIII 1948)
12 X 1910 2 VI 1916 zrezygnował Taft
63 Willis Van Devanter
(17 IV 1859 - 8 II 1941)
3 I 1911 2 VI 1937 status seniora
(2 VI 1937 - 8 II 1941)
Taft
64 Joseph R. Lamar
(14 X 1857 - 2 I 1916)
3 I 1911 2 I 1916 zmarł Taft
65 Mahlon Pitney
(5 II 1858 - 9 XII 1924)
18 III 1912 31 XII 1922 zrezygnował Taft
66 James C. McReynolds
(3 II 1862 - 24 VIII 1946)
12 X 1914 31 I 1941 status seniora
(31 I 1941 - 24 VIII 1946)
Wilson
67 Louis D. Brandeis
(13 XI 1856 - 5 X 1941)
5 VI 1916 13 II 1939 status seniora
(13 II 1939 - 5 X 1941)
Wilson
68 John H. Clarke
(18 IX 1857 - 22 III 1945)
9 X 1916 18 IX 1922 zrezygnował Wilson
69 William H. Taft
(15 IX 1857 - 8 III 1930)
11 VII 1921 11 VII 1921 3 II 1930 zrezygnował [3] Harding
70 George Sutherland
(25 III 1862 - 18 VII 1942)
2 X 1922 17 I 1938 status seniora
(17 I 1938 - 18 VII 1942)
Harding
71 Pierce Butler
(17 III 1866 - 16 XI 1939)
2 I 1923 16 XI 1939 zmarł Harding
72 Edward T. Sanford
(23 VII 1865 - 8 III 1930)
19 II 1923 8 III 1930 zmarł Harding
73 Harlan F. Stone
(11 X 1872 - 22 IV 1946)
2 III 1925 p.o. prezesa:
30 VI – VII 1941

3 VII 1941
22 IV 1946 zmarł Coolidge (sędzia)
F.D. Roosevelt (prezes)
62 Charles E. Hughes
(11 IV 1862 - 27 VIII 1948)
24 II 1930 24 II 1930 30 VI 1941 emerytura Hoover
74 Owen J. Roberts
(2 V 1875 - 17 V 1955)
2 VI 1930 31 VII 1945 zrezygnował Hoover
75 Benjamin N. Cardozo
(24 V 1870 - 9 VII 1938)
14 III 1932 9 VII 1938 zmarł Hoover
76 Hugo Black
(27 II 1886 - 25 IX 1971)
19 VIII 1937 p.o. prezesa:
22 IV – 24 VI 1946 i 8 IX – 5 X 1953

17 IX 1971 status seniora
(17 IX 1971 - 25 IX 1971)
F.D. Roosevelt
77 Stanley F. Reed
(31 XII 1884 - 2 IV 1980)
31 I 1938 25 II 1957 status seniora
(25 II 1957 - 2 IV 1980)
F.D. Roosevelt
78 Felix Frankfurter
(15 XI 1882 - 22 II 1965)
30 I 1939 28 IV 1962 status seniora
(28 IV 1962 - 22 II 1965)
F.D. Roosevelt
79 William O. Douglas
(16 X 1898 - 19 I 1980)
17 IV 1939 12 XI 1975 status seniora
(12 XI 1975 - 19 I 1980)
F.D. Roosevelt
80 Frank Murphy
(13 IV 1890 - 19 VII 1949)
5 II 1940 19 VII 1949 zmarł F.D. Roosevelt
81 James F. Byrnes
(2 V 1879 - 9 IV 1972)
8 VII 1941 3 X 1942 zrezygnował F.D. Roosevelt
82 Robert H. Jackson
(13 II 1892 - 9 X 1954)
11 VII 1941 9 X 1954 zmarł F.D. Roosevelt
83 Wiley B. Rutledge
(20 VII 1894 - 10 IX 1949)
15 II 1943 10 IX 1949 zmarł F.D. Roosevelt
84 Harold H. Burton
(22 VI 1888 - 28 X 1964)
1 X 1945 13 X 1958 status seniora
(13 X 1958 - 28 X 1964)
Truman
85 Fred M. Vinson
(22 I 1890 - 8 IX 1953)
24 VI 1946 24 VI 1946 8 IX 1953 zmarł Truman
86 Tom C. Clark
(23 IX 1899 - 13 VI 1977)
24 VIII 1949 12 VI 1967 status seniora
(12 VI 1967 - 13 VI 1977)
Truman
87 Sherman Minton
(20 X 1890 - 9 IV 1965)
12 X 1949 15 X 1956 status seniora
(15 X 1956 - 9 IV 1965)
Truman
88 Earl Warren
(19 III 1891 - 9 VII 1974)
5 X 1953 5 X 1953 23 VI 1969 status seniora
(23 VI 1969 - 9 VII 1974)
Eisenhower
89 John M. Harlan II
(20 V 1899 - 29 XII 1971)
28 III 1955 23 IX 1971 status seniora
(23 IX 1971 - 29 XII 1971)
Eisenhower
90 William J. Brennan Jr.
(25 IV 1906 - 24 VII 1997)
16 X 1956 20 VII 1990 status seniora
(20 VII 1990 - 24 VII 1997)
Eisenhower
91 Charles Whittaker
(22 II 1901 - 26 XI 1973)
25 III 1957 31 III 1962 status seniora
(31 III 1962 - 26 XI 1973)
Eisenhower
92 Potter Stewart
(23 I 1915 - 7 XII 1985)
14 X 1958 3 VII 1981 status seniora
(3 VII 1981 - 7 XII 1985)
Eisenhower
93 Byron White
(8 VI 1917 - 15 IV 2002)
16 IV 1962 28 VI 1993 status seniora
(28 VI 1993 - 15 IV 2002)
Kennedy
94 Arthur Goldberg
(8 IV 1908 - 19 I 1990)
1 X 1962 25 VII 1965 zrezygnował Kennedy
95 Abe Fortas
(19 VI 1910 - 5 IV 1982)
4 X 1965 14 V 1969 zrezygnował L. Johnson
96 Thurgood Marshall
(2 VII 1908 - 24 I 1993)
2 X 1967 1 X 1991 status seniora
(1 X 1991 - 24 I 1993)
L. Johnson
97 Warren E. Burger
(17 IX 1907 - 25 VI 1995)
23 VI 1969 23 VI 1969 26 IX 1986 status seniora
(26 IX 1986 - 25 VI 1995)
Nixon
98 Harry A. Blackmun
(12 XI 1908 - 4 III 1999)
9 VI 1970 3 VIII 1994 status seniora
(3 VIII 1994 - 4 III 1999)
Nixon
99 Lewis F. Powell
(19 IX 1907 - 25 VIII 1998)
7 I 1972 26 VI 1987 status seniora
(26 VI 1987 - 25 VIII 1998)
Nixon
100 William H. Rehnquist
(1 X 1924 - 3 IX 2005)
7 I 1972 26 IX 1986 3 IX 2005 zmarł Nixon (sędzia)
Reagan (prezes)
101 John Paul Stevens
(20 IV 1920 - 16 VII 2019)
19 XII 1975 p.o. prezesa:
3 IX – 29 IX 2005

29 VI 2010 status seniora
(29 VI 2010 - 16 VII 2019)
Ford
102 Sandra Day O’Connor
(26 III 1930 - 1 XII 2023)
25 IX 1981 31 I 2006 status seniora
(31 I 2006 - 1 XII 2023)
Reagan
103 Antonin Scalia
(11 III 1936 - 13 II 2016)
26 IX 1986 13 II 2016 zmarł Reagan
104 Anthony Kennedy
(ur. 23 VII 1936 )
18 II 1988 31 VII 2018 status seniora
(od 31 VII 2018 )
Reagan
105 David Souter
(ur. 17 IX 1939 )
9 X 1990 29 VI 2009 status seniora
(od 29 VI 2009 )
G.H.W. Bush
106 Clarence Thomas
(ur. 23 VI 1948 )
23 XI 1991 G.H.W. Bush
107 Ruth B. Ginsburg
(15 III 1933 - 18 IX 2020)
10 VIII 1993 18 IX 2020 zmarł Clinton
108 Stephen Breyer
(ur. 15 VIII 1938 )
3 VIII 1994 30 VI 2022[4] status seniora
(od 30 VI 2022[4] )
Clinton
109 John G. Roberts
(ur. 27 I 1955 )
29 IX 2005 29 IX 2005 G.W. Bush
110 Samuel Alito
(ur. 1 IV 1950 )
31 I 2006 G.W. Bush
111 Sonia Sotomayor
(ur. 25 VI 1954 )
6 VIII 2009 Obama
112 Elena Kagan
(ur. 28 IV 1960 )
7 IV 2010 Obama
113 Neil Gorsuch
(ur. 29 VIII 1967 )
10 IV 2017 Trump
114 Brett Kavanaugh
(ur. 12 II 1965 )
6 X 2018 Trump
115 Amy Coney Barrett
(ur. 28 I 1972 )
27 X 2020 Trump
116 Ketanji Brown Jackson[5][6]
(ur. 14 IX 1970 )
30 VI 2022 Biden


Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Powołany w trakcie przerwy między sesjami – Senat nie zatwierdził nominacji.
  2. Istnieją rozbieżności co do interpretacji, w jaki sposób Moody kończył kadencję sędziego. Według Federalnego Centrum Sądownictwa zrezygnował. Według Towarzystwa Historycznego Sądu Najwyższego przeszedł na emeryturę. Faktycznie Moody skorzystał ze specjalnej ustawy o przechodzeniu w wiek emerytalny z powodu przedłużającej choroby, przy czym nie spełniał minimalnego progu wiekowego – stąd rozbieżności w interpretacji.
  3. Istnieją rozbieżności co do interpretacji, w jaki sposób Taft kończył kadencję sędziego. Według Federalnego Centrum Sądownictwa zrezygnował. Według Towarzystwa Historycznego Sądu Najwyższego przeszedł na emeryturę.
  4. Current Members
  5. Ketanji Brown Jackson sworn in as SCOTUS issues major rulings on climate and immigration
  6. WATCH: Judge Ketanji Brown Jackson sworn in as first Black woman on Supreme Court

Bibliografia edytuj